Her kan du se det nye kort over sø-områder med skærpede fosforlofter

Mængden af fosfor, landmændene må udbringe med gødningen, kan ændre sig med et nyt kort over oplande til søer med krav om skærpede fosforlofter.

Landbrugsstyrelsen har opdateret sit kort over oplande til søer med krav om skærpede fosforlofter.

- Kortet vil indgå i beregningen af jordbrugsvirksomhedernes fosforarealkrav i planperioden 2024/2025, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

Det opdaterede kort kan ses på MiljøGis. Ifølge styrelsen er der kommet nye arealer med krav til, mens andre er forsvundet.

- Det betyder, at mængden af fosfor, du må udbringe med gødningen på dit areal i planperioden 2024/2025 kan blive større eller mindre end før, lyder det.

Nye afgrænsninger

Det samlede areal med krav om skærpet fosforloft er stort set uændret i forhold til det gamle kort.

- Afgrænsningen af oplandene vil blive fastsat i bekendtgørelse om afgrænsning af oplande til søer med krav om skærpede fosforlofter, meddeler styrelsen, der forventer at sende et udkast i høring omkring den 24. maj.

Bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. august.

- Det betyder, at mængden af fosfor, du må udbringe med gødningen på dit areal i planperioden 2024/2025 kan blive større eller mindre end før

Landbrugsstyrelsen

I vandområdeplanerne for 2021-2027 er 368 søer omfattet af skærpede fosforlofter. Det svarer til 21 procent af landbrugsarealet. I de forrige vandområdeplaner var 417 søer og 22 procent af landbrugsarealet omfattet.

Kortet er opdateret i forhold til vandområdeplanerne 2021-2027, der blev vedtaget i 2023.

Læs også