Torben Hansen: Flere efterafgrøder kommer til at gøre rigtig ondt

Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion, kritiserer de nye obligatoriske efterafgrødekrav for at komme meget sent og ramme skævt.

Selv om landbruget har givet tilsagn om over 330.000 hektar til efterafgrøder ved seneste opgørelse, nåede man efter myndighedernes opfattelse ikke ordentligt i mål, og det kastede fredag et obligatorisk krav om etablering af 17.200 hektar af sig, fordelt på 37 kystvandoplande.

De ekstra krav kaster nu skarp kritik af sig fra formanden for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion, Torben Hansen.

- Det er meget sent det obligatoriske krav bliver meldt ud. Ansøgningsrunden er for længst afsluttet, og det er uforståeligt, hvorfor det først kommer nu, siger han.

Mange landbrugere har tilmeldt efterafgrøder i årets ansøgningsrunde, men i nogle kystvandoplande udestår en restindsats, da der ikke er indmeldt tilstrækkeligt med målrettede efterafgrøder. Der mangler en samlet indsats på 17.200 hektar efterafgrøder. Det svarer til, at der mangler cirka fem procent af det samlede indsatsbehov for 2021.

- Det handler om fem procent af det samlede krav til målrettede efterafgrøder, hvilket jo ikke er meget. Når kravet kommer så sent, havde det været bedre at udskyde det til ansøgningsrunden næste år, så landmanden kunne indarbejde det i næste års planlægning. Det obligatoriske krav er fordelt på 37 kystvandoplande. Det er jo et tydeligt signal om at grænsen for, hvor mange efterafgrøder der kan være på markerne, er overskredet. Flere efterafgrøder kommer til at gøre rigtig ondt. siger Torben Hansen.

Den målrettede kvælstofindsats skal sikre den nødvendige beskyttelse af vandmiljøet mod kvælstofudvaskning, oplyser Landbrugsstyrelsen. Det er derfor besluttet, at den resterende indsats skal hentes ved et krav om obligatoriske efterafgrøder i de kystvandoplande, hvor der er en restindsats. Det oplyser Landbrugsstyrelsen. De steder, hvor der kommer nye obligatoriske krav, er koncentreret omkring Nord- og Østjylland, det meste af Fyn og dele af det sydlige Sjælland. Til gengæld går det meste af Syd- og Sønderjylland, Nordsjælland og Bornholm fri.

Kollektive virkemidler

Torben Hansen mener dog, at det er den helt forkerte strategi.

- Jeg vil gerne gentage at vores klare holdning er, at yderligere kvælstofindsatser skal findes i de kollektive virkemidler – udenfor dyrkningsfladen. Det er langt mere omkostningseffektivt, siger han.

Det er kun, hvis man er økolog, eller har et efterafgrødegrundareal på sin bedrift på under ti hektar, at man ikke kommer til at skulle opfylde krav til de nye obligatoriske krav. Man vil kunne se en beregning af de krav, man individuelt bliver ramt af i gødningskvote- og efterafgrødeskemaet, oplyser styrelsen. Senere bliver Internet Mark-Kort også opdateret med de nye krav, hedder det. 

 

 

 

 


 

Læs også