Er du klar til at etablere efterafgrøder både før og efter høst?

Vi nærmer os tiden for etablering af efterafgrøder, og i den forbindelse er der nogle muligheder, der skal overvejes, og valg der skal træffes, for at operationen lykkes bedst muligt.

Udsædsmængderne i skemaet er tilpasset såning efter høst. Ved spredning før høst skal mængderne justeres 25-50 procent op for at sikre, at der fremspirer planter nok.

Af planterådgiver Niels Holmgaard, Sagro

Hvis vi allerede nu kendte høstdatoen for de afgrøder, der står på markerne, var planlægningen en overkommelig opgave. Så ville vi nemlig vide, om det blev muligt at etablere efterafgrøderne efter høst og inden 20 august. Men da det ikke er tilfældet, mener jeg, at man bør have en plan A for efter-høst-etablering og en plan B for før-høst-etablering.

Artsvalget til pligtige, MFO og målrettede efterafgrøder kan ses i skemaet. Den nederste blanding af olieræddike og vintervikke er en kvælstoffikserende blanding, hvor der pålægges højere eftervirkning.

De forskellige plantearter trives aldrig lige godt hvert år. Derfor er en blanding af arter en rigtig god ide, da det øger muligheden for, at efterafgrøden lykkedes hvert år.

Flere fokuspunkter før høst

Etablering af efterafgrøderne efter høst lykkes generelt altid. Der er gode erfaringer med spredning af frø i forbindelse med en overfladisk stubharvning eller såning direkte i stubben med såmaskinen. Mange har også gode erfaringer med spredning af frøene i forbindelse med en strigling, og der er generelt frit valg af arterne i skemaet i forhold til håndtering og såning.

Ved før-høst-etablering er der flere fokuspunkter, man skal være opmærksomme på, før resultatet bliver tilfredsstillende.

De små universalspredere med små spredetallerkener kan maksimalt sprede op til 12 meter, så det kan kræve, at der er monteret flere af dem på en bom for at kunne sprede bredt nok. De fleste nyere gødningsspredere kan tilpasses de små mængder og indstilles, så de kan sprede op til 24-28 meter.

Endelig er der bomspredere, der via lufttryk blæser frøene ud i bredden. Disse bomspredere fås op til 36-40 meter.

Centrifugalspredere kræver tunge frø for at kunne kaste dem langt nok, så frø med TKV under 10 gram kan ikke bruges. Derfor bør man ved den type spreder begrænse artsvalget til olieræddike, Deep-till Radiser og kornarterne. Men for alle spredere gælder det, at man skal gøre sig umage med indstillingen og lave en spredeprøve ved at sætte en række spande i den forventede spredebredde, så det kontrolleres, at der bliver sået i fuld bredde.

Tjek markerne for snegle

Meget bundukrudt i afgrøden kan udkonkurrere og begrænse fremspiringen af efterafgrøden. I sådanne tilfælde vil etablering efter høst være at foretrække.

Snegle kan også være en udfordring for efterafgrøderne ved spredning før høst, så tjek markerne for snegle inden spredning. Er der snegle, kan det være en god ide at sprede lidt sneglegift inden - eller i blanding med - efterafgrøderne.

Det optimale tidspunkt for spredning er cirka 14 dage før høst. Kommer der i den periode nedbør, er det bedst at få spredt frøene ud inden nedbøren. Det gavner fremspiringen.

Ved valget af efterafgrødeart til før-høst-etablering bør man have en vis mængde oliefrø i blandingen, da det er vores erfaring, at de er de bedste til at spire ovenpå jorden.

Læs også