Pas på skjult manganmangel i vinterkorn

Uden synlige symptomer kan især tidligt sået vinterkorn stå med mangel på mikronæringsstoffer. Her giver Yara et bud på en forebyggelse af denne potentielle udbyttenedsættelse.

Manganmangel i vinterbyg. bemærk de lyse pletter på bladene. Den skjule manganmangel ligger mellem tilstrækkelig gødskning og synlig mangel. Kilde: Yara Forsøg med YaraVita Gramitrel i vinterbyg i 2021 med fem forskellige strategier. Uddrag af landsforsøg. Foreløbige resultater. Kilde: Yara

Tidlig såning af vinterkorn er blevet et meget brugt virkemiddel som alternativ til efterafgrøder.

Men med tidlig såning følger også et større næringsstofoptag hen over efteråret og dermed også en større risiko for en mangelsituation.

- Det gælder ikke mindst for mikronæringsstofferne, hvor planterne nemt kan gro sig til en mangelsituation, hvis de ikke bliver hjulpet, påpeger Jens Bach Andersen.

Han er agronom hos Yara, som blandt andet markedsfører mangangødningen Yaravita Gramitrel.

- I denne er manganindholdet så højt, at en behandling med 1,5 l/ha tæller som en manganbehandling. Og samtidig tilføres både kobber, zink og magnesium.

Pas på skjult mangel

Man kan ikke altid se mangel på næringsstoffer med det blotte øje.

Kunsten er derfor at kunne lave en risikovurdering af sine marker og sine afgrøder, så man med rimelig sikkerhed kan dække sig ind mod mangel på mikronæringsstoffer.

- Det er med denne risikoafdækning for øje, at vi hos Yara sammensætter og formulerer vores mikronæringsblandinger, understreger Jens Bach Andersen.

Yaravita Gramitrel er i år blevet afprøvet i en landsforsøgsserie med tre forsøg i vinterbyg.

- Der var stærk manganmangel i to ud af de tre forsøg, og i begge tilfælde var Yaravita Gramitrel effektivt til at forebygge denne mangel, oplyser Jens Bach Andersen.

Anbefaling til efteråret

- I praksis anbefaler vi, at man giver en til to liter Yaravita Gramitrel en til to gange i løbet af efteråret. Den nøjagtige dosering og antallet af behandlinger vil afhænge af de lokale forhold, idet let jord, tørre forhold og højt reaktionstal alle er faktorer, der øger doseringsbehovet, mens tidlig såning alt andet lige vil øge behovet for at gentage behandlingen.

- Desuden skal man være opmærksom på, at vinterbyg erfaringsvis er mere følsom end rug og hvede, understreger Jens Bach Andersen.

Opstart i foråret

Behovet for mangan følger plantens vækst.

- Så når vinteren slipper sit tag, vil der hurtigt kunne opstå mangel igen – selvom der er behandlet i efteråret, lyder det fra Yara.

Denne mangel kan man med fordel klare via sit valg af handelsgødning, da nattefrost eller våde forhold kan gøre det svært at komme rettidigt ud med en sprøjtning.

- I foråret 2020 lancerede vi Yaramila 21-3-10 Promangan. Denne gødning er oplagt som første forårstildeling i kornafgrøder på manganfølsomme jorde og sikrer at planten har mangan til rådighed på et tidligt tidspunkt, fortæller Jens Bach Andersen.

Ny gødningstype

Fra foråret 2021 er det også blevet mulighed for at anvende en ren NS-gødning med mangan, da Yara bygger videre på succesen med Yaramila 21-3-10 Promangan og lancerer Yarabela Promangan (NS 24-7).

Denne gødning er ifølge Yara velegnet på ejendomme, hvor behovet for fosfor og kalium er dækket ind via husdyrgødning.

- Når afgrøderne er sat godt i gang med en Promangan-gødning, kan man følge op med Yaravita Gramitrel i april/maj og på den måde sikre forsyningen med mangan gennem hele vækstsæsonen, slutter Jens Bach Andersen.

Læs også