Jordbakterier skal optimere kornudbyttet

Det tværfaglige projekt NSECURE med forskere fra Aarhus Universitet og Aalborg Universitet har til formål at forske i bæredygtige metoder til at optimere udbyttet af kornafgrøder ved at udnytte jordbakterier. Nu har projektet modtaget en bevilling på 15 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden.

- Sammen har vi opdaget, hvordan bælgplanter opretholder et mikrobielt miljø omkring deres rødder, hvilket holder de kvælstoffikserende bakterier i en gavnlig, symbiotisk tilstand. Denne bevilling giver os nu mulighed for at anvende vores viden og kapacitet til at samarbejde på tværs af discipliner, for at løse udfordringen med at opretholde et mikrobielt miljø i kornets rodnet, så gavnlige bakterier kan trives og levere fikseret atmosfærisk kvælstof til deres plantevært, siger professor Simona Radutoiu, der er leder af projektet.

Læs også