Vil sætte målrettet regulering på pause

Står det til blå blok, skal kvælstofreduktionerne til vandmiljøet findes andre steder end fra dyrkningsfladen.

Når det kommer til reduktioner af kvælstof, vil de blå partier i sit udspil reducere den årlige udledning med 10.800 tons, primært med tiltag væk fra dyrkningsfladen. Den målrettede regulering, som især er lig med efterafgrøder, skal holdes i ro, lyder det i udspillet. De blå partier sætter i udspillet især deres lid til kollektive virkemidler som mere skov, våde naturområder og minivådområder. Her skal landmænd, der frivilligt lægger arealer til, have erstatning.

»I dag er de lavthængende frugter høstet, så for at sikre en stærk fødevareproduktion skal det nuværende loft over, hvor store krav om efterafgrøder, der kan stilles til landmænd, som udgangspunkt holdes i ro i den kommende vandplansperiode, da landbruget har brug for rum til at kunne investere i den grønne omstilling,« lyder det i udspillet.   

Videre lyder det i udspillet fra blå blok, at det samtidig skal undersøges, om den målrettede regulering senest i 2025 kan omlægges til en udledningsbaseret regulering, hvor bedrifterne »teknologineutralt og i videst muligt omfang får mulighed for med alle relevante virkemidler, sædskifter og management at opfylde de krav, der stilles til indsatsen«.

I det blå udspil lyder, at kvælstofreduktionerne væk fra dyrkningsfladen udeover kollektive virkemidler skal findes via tilskudsordninger til ekstensivering af lavbundsjorder, skærpede krav til rensning af spildevand og brug af marine virkemidler i vandmiljøet, som for eksempel miljømuslinger. Desuden lyder det fra de blå partier, at der skal gennemføres en »second opinion« ved de kvælstofmål, som lige nu er gældende.

Vil lave pilotanalyser

Fra L&F-formand Søren Søndergaard bliver der kvitteret for de blå ønsker til kvælstofdelen af landbrugsaftalen.

- Vi er – formentlig til ingens overraskelse – trætte af reduktionsmålene for kvælstof, især ovenpå en vanskelig høst, hvor efterafgrødene igen har vist sig som en kæmpe udfordring. Men vi er glade for, at også de borgerlige partier ønsker en second opinion på kvælstofreguleringen, og der ikke er lagt op til at øge den målrettede regulering yderligere. Det er også interessant, at der åbnes op for lokale pilotprojekter, hvor man med en lokal tilgang kan arbejde på at nå miljømål mere intelligent i de lokale fjorde. Det er noget, vi har efterspurgt længe.

Pilotprojekterne, som L&F-formanden henviser til, er et ønske fra blå blok om, at der bliver gennemført tre til fem pilotanalyser af udvalgte vandområder, hvor det undersøges, om der kan findes alternative og bedre veje til målopfyldelse, end dem Aarhus Universitet har foreslået.

Læs også