Regeringen vil give statsgaranti til boligkøbere i landdistrikterne

Med et tilbud om statsgaranti på en del af boliglånet vil regeringen med erhvervsminister Simon Kollerup i front sikre, at postnummeret ikke står i vejen for køb af bolig. Forslaget skal ifølge ministeren sikre sammenhængskraft på tværs af Danmark. Landdistrikternes Fællesråd hilser lovforslaget velkomment.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) præsenterede fredag regeringens forslag om statsgaranti til boligkøbere i landdistrikterne.

Sammen med formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, gennemgik han det nye forslag og understregede vigtigheden af, at det skal være muligt både at bo, arbejde og leve i alle dele af landet.

- Vi i regeringen synes, at det er dybt uretfærdigt, at der bliver gjort forskel på, om man skal have mulighed for at låne til drømmeboligen alene ud fra postnummer. Det vil vi nu lave om på, lød det fra ministeren, der kaldte det et grundlæggende opgør med centraliseringen.

Staten garanterer 270.000 kroner ud af en million kroner

Med det nye lovforslag vil regeringen give bedre adgang til boliglån i tilfælde, hvor købernes økonomi er i orden, men hvor der er usikkerhed om ejendommens værdi.

En familie, der ønsker at låne til et hus til en million kroner, vil kunne få et lån med statsgaranti på en del af boliglånet. Her vil staten kunne garantere 90 procent af belåningen i spændet mellem 60 og 90 procent, det vil sige 270.000 kroner, og dermed fjerne en del af risikoen fra det långivende institut. Som køber skal man betale i størrelsesordenen en procent af det statsgaranterede beløb. Ved et boligkøb på en million kroner svarer det til cirka 225 kroner om måneden i merpris i forhold til et lån på tilsvarende vilkår uden statsgaranti.

- Det er et opgør med den skævvridning og ubalance, der har ramt Danmark i mange år, og vi håber, at det kan hjælpe mange, sagde Simon Kollerup.

Dårlige historier skal afløses af gode

Adspurgt om, hvor mange der skal hjælpes, før end forslaget kan betegnes som en succes, lød svaret:

- For mig er det her en succes hver gang, jeg kan møde et par, der har fået mulighed for at låne til deres drømmehus. Vi har ikke et vist antal lån, der skal til for, at vi siger, at det er en succes. Men de dårlige historier skal gerne afløses af de gode. 

Kravet for at kunne opnå det statsgaranterede boliglån er en handelspris under 8.000 kroner pr. kvadratmeter, eller at boligen ligger i et postnummer med en gennemsnitlig handelspris under 8.000 kroner pr. kvadratmeter, dog sådan, at den enkelte bolig skal have en handelspris under 10.000 kroner pr. kvadratmeter. Ifølge ministeren er der tale om cirka 200 postnumre i landet.

 

 

 

Et vigtigt skridt

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, er glad for, at regeringen anerkender problemet med manglende finansiering i landdistrikterne.

- I den bedste af alle verdener havde vi ikke det her problem, men til trods for, at forskellige eksperter diskuterer, hvor stort et problem, det egentlig er, at der ikke kan optages kreditforeningslån til boliger inden for visse postnumre, så er det et emne og et problem, jeg hører rigtigt ofte, når jeg kommer rundt i landet.

- Statistikker er ikke altid retvisende, og i den her situation er der tale om en del mørketal, hvor afslagene ikke bliver registreret. Mange har på forhånd givet op på baggrund af viden fra venner og bekendt, og for ikke at sætte sig selv i den nedværdigende situation det kan være at få et afslag.

Kickstart af udviklingen

Steffen Damsgaard fremhæver statsgarantien som en kickstart til en endnu bedre udvikling af landdistrikterne.

- Gode rammevilkår er væsentlige for, at flere vil flytte på landet, og her vil muligheden for at få et boliglån være en kickstart til at få bolighandlerne i gang og dermed endnu mere liv i landdistrikterne til gavn for både handels-, skole og foreningsliv, sagde Steffen Damsgaard og understregede, at det er et politisk ansvar at rette op på den skævvridning, der er.

- I dag tager vi et rigtigt vigtigt skridt, så jeg håber, at det er en ordning, der bliver ved med at bestå, så længe som det er nødvendigt, også efter de tre år, regeringen i første omgang har sat som der, hvor ordningen skal tages op til revision.

Statsgaranti på boliglån

Regeringens udspil henvender sig til de tilfælde, hvor det ikke er køberens økonomi, der giver benspænd, men alene bankens usikkerhed om boligens værdi. Med den foreslåede model bliver det muligt at få del i statsgaranti på den del af boliglånet, der ligger mellem 60 og 90 procent af boligens værdi for boligejere, der har:

- en kvadratmeterpris på maks. 8.000 kroner eller

- hvis boligen befinder sig i et postnummer med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på maks. 8.000 kroner. Dog under betingelse af, at boligens kvadratmeterpris ikke overskrider 10.000 kroner, eller 

- boligen ligger i et postnummer, hvor det ikke er muligt at opgøre en gennemsnitlig kvadratmeterpris

Køber forpligter sig til at betale en procent af det statsgaranterede beløb

Modellen er foreløbigt tidsbegrænset til at vare tre år og vil løbende blive evalueret i dialog med den finansielle sektor

Institutterne forventes at kunne søge om ordningen fra andet halvår 2022


Læs også