Statsministeren går til kamp mod kvælstof

Det er bydende nødvendigt at få reduceret udledningen af kvælstof, slog statsminister Mette Frederiksen (S) fast under sin åbningstale i Folketinget.

Tirsdag var der åbningsdag for det nye år i Folketinget, hvor statsminister Mette Frederiksen tegnede de store linjer for arbejdet på tinge i det kommende år.

I sommerens løb har debatten om en CO2-afgift på landbruget fyldt meget, men i statsministerens åbningstale var der ikke meget nyt at komme efter på området.

Statsministeren løftede dog lidt af sløret for, hvordan man politisk har tænkt sig at gribe lovgivningsarbejdet an, både hvad angår vedvarende energi, men også i forhold til at skabe rammerne for en god økologisk tilstand, blandt andet i vandløb og åer.

Modsatrettede hensyn

Og ifølge Mette Frederiksen vil der være modsatrettede hensyn, som politikerne skal navigere sig igennem.

- Vi kommer ikke udenom som land at forholde os til, at hvis vi vil have en massiv udbygning af vedvarende energi – og det har vi jo aftalt med hinanden, at vi vil have – så vil det nogle gange ske på bekostning af lokal natur. sagde Mette Frederiksen og fortsatte:

- Og hvis den grønne omstilling skal gå hurtigere, så bliver vi nødt til med åbne øjne at sige til danskerne, at der er andre hensyn, der må vige. Gør vi det, så bliver vi samtidig nødt til at love hinanden, at naturen og miljøet så får bedre betingelser nogle andre steder, ligesom der selvfølgelig skal være en ordentlig kompensation til de naboer, der bliver berørt, sagde statsministeren.

Vil reducere kvælstoffet

Hun pegede samtidig på de seneste tal for liv i de danske fjorde og den rapport, der blev udgivet i sidste uge. Den viste, at det generelt set står skidt til med livet, blandt andet i fjordene.

- Når jeg siger det her, så er det fordi, vi lever jo ikke kun med klimaforandringerne. Der er også en reel natur- og biodiversitetskrise. Tag nu bare vores fjorde, sagde Mette Frederiksen og fortsatte:

- Kigger vi over vandet, så er de lige så smukke, som de altid har været. Men kigger vi under overfladen, så er de blottet for liv. Vi skal med andre ord have reduceret kvælstofudledning. Vi skal fortsætte vores arbejde med naturnationalpakkerne, og vi skal passe bedre på de udrydningstruede arter, sagde statsministeren.

Mette Frederiksen tilføjede, at der er en tendens til, at man i Danmark sætter for mange snubletråde op for, at vi kan løse vores egen klimakamp, dog uden at præcisere, hvad hun præcist mente med det.

Læs også