Her er ekspertudvalgets anbefalinger til reduktion af landbrugets CO2-udledning

Så skete det. Den længe ventede rapport fra Svarer-ekspertgruppen er blevet fremlagt. Og som vi tidligere har skrevet, byder den på en anbefaling af enten en afgift på enten 125, 375 eller 750 kroner pr. ton udledt CO2 afhængigt af den valgte model.

Den længe ventede Svarer-rapport har set dagens lys.

Alle tre modeller tilsigter at undgå vilkårlig forskelsbehandling af landbruget.

Som der står i selve rapporten:

“I ekspertgruppens model 1 sidestilles landbruget med de øvrige erhverv uden for EU’s kvotehandelssystem, hvilket indebærer en CO2e-afgift på 750 kroner pr. ton CO2e i 2030. I model 2 sidestilles landbruget med virksomhederne inden for kvotesystemet idet model 2 beskatter landbrugets udledning med en effektiv sats på 375 kroner pr. ton CO2e i 2030, mens model 3 indebærer en effektiv afgiftssats på 125 kroner pr. ton CO2e på husdyr, hvorved animalsk landbrug sidestilles med de lækageudsatte industrivirksomheder inden for mineralogi.«

Ekspertgruppens forslag til model 1 lægger mest vægt på samfundsøkonomisk omkostningseffektivitet, der dog indebærer en væsentlig nedgang i landbrugsproduktionen, særligt indenfor kvægdrift.

Rapporten påpeger i dens sammenfatning at dette vil medføre en relativt høj lækagerisiko.

Model 2 vil erstatte CO2-e-reduktioner opnået via produktionsnedgang med reduktioner fra tiltag af mere teknologisk karakter, som reducerer lækagen, men er samfundsøkonomisk mere omkostningstung.,

Model 3 lægger i endnu højere grad vægt på at mindske produktionsnedgangen via yderligere teknisk karakter, men indebærer en endnu højere samfundsøkonomisk omkostning samt en væsentlig årlig belastning af statens finanser og større usikkerhed om de opnåelige tekniske reduktioner.

Læs også