Landboforeningsformand: - Vi skal beskytte den gode landbrugsjord

Bestyrelsesformand i Agri Nord, Carl Christian Pedersen, kalder det »uansvarligt«, når Klimarådet foreslår at reducere landbrugsarealet i Danmark med en tredjedel.

Landbrugsarealet i Danmark skal reduceres med omkring en tredjedel – svarende til et område så stort som Sjælland – hvis vi skal nå de nationale og internationale mål for klima, vandmiljø og biodiversitet.

Det fremgår af en analyse fra Klimarådet.

- Jeg synes, det lyder meget voldsomt, og det vil være direkte uansvarligt, mener Carl Christian Pedersen, bestyrelsesformand i Agri Nord.

Kritisk overfor udmelding

Carl Christian Pedersen er kritisk overfor Klimarådets udmelding af flere grunde. Dels mener han, at der er brug for den gode landbrugsjord for at sikre tilstrækkeligt med fødevarer til den danske og europæiske befolkning. Dels mener han, at der faktisk er mere natur i Danmark, end der tælles med i opgørelserne – og dels er han meget fortørnet over, at der fra Klimarådets side lægges op til en statslig udpegning og reservering af landbrugsarealer til nye formål.

- Jeg ser det som en slags nationalisering, når man foreslår en top-down model. Det er kontroversielt, og jeg vil kalde det direkte uspiseligt, siger Carl Christian Pedersen.

Carl Christian Pedersen peger på, at landbruget selv i høj grad har spillet ind med forslag til jord, der kan tages ud af drift. Således er 50-60.000 hektar lavbundsjord lige nu under sagsbehandling i forhold til at blive udtaget.

- Hvis ikke vi havde været udsat for det ene bureaukratiske benspænd efter det andet, ville vi allerede have været langt længere fremme med det. Vi har en stor vilje til at bidrage, siger han.

Efter formandens mening er det helt afgørende, at landmændene er medspillere i processen med at udtage landbrugsjord til andre formål end fødevareproduktion.

- Der er mange gode grunde til at sætte gang i lavbundsprojekter, der kan være med til at skabe mere biodiversitet og give plads til VE-projekter. Men det er os landmænd, der ved, hvor den egnede udtagningsjord er. Den solide og gode jord skal vi passe med omhu, understreger Carl Christian Pedersen.

Anbefaler en fortsat dialog

I den sammenhæng peger han på, at EU ikke er selvforsynende med fødevarer, og derfor er fødevareproduktionen en del af den kritiske infrastruktur i Europa.

Carl Christian Pedersen peger i øvrigt på, at danske landmænd passer en del natur på deres ejendomme, der fejlagtigt ikke tæller med som natur i de nationale opgørelser.

Frem for en top-down løsning på udtagning af landbrugsjorden anbefaler Carl Christian Pedersen, at myndighederne fortsætter dialogen med landbruget om, hvordan jordarealet forvaltes bedst muligt.

- Der er jo hele tiden bud efter landbrugsjord til mange formål – også industri, by og infrastruktur. Så vi skal udtænke kloge løsninger på udtagning af jord til multifunktionelle formål. Og så skal vi beskytte den gode landbrugsjord.

Carl Christian Pedersen nævner også, at landbrugets repræsentanter i de seneste mange år har været aktive i forhold til forbedring af vandmiljøet.

- Vi anbefaler, at vi arbejder videre i kystvandrådene og holder fokus på at få en god økologisk tilstand i vandløb, fjorde og søer.

Læs også