- Urørt skov er en udfordring for kommende forsyning

- Produktionsskove lagrer CO2’en i møbler, gulve og byggematerialer, mens den i urørte skov ender i atmosfæren igen, når træerne rådner, påpeger Peder Dammand.

Den erfarne fynske skovfoged Peder Dammand fra Skovdyrkerne Øerne tager gerne bladet fra munden, når det drejer sig om de politiske intentioner om mere urørt skov i Danmark.

- Det er både ærgerligt og ufornuftigt at tale om at omdanne 75.000 hektar statsskove fra gode produktionsskove til urørt skov. Ved fornuftig skovdrift fjerner træerne CO2 fra atmosfæren, og den forbliver lagret i de gulve eller byggematerialer for evig tid. Samtidig erstatter træet beton og andre materialer, som er fremstillet af fossilbaseret ingredienser og energi. Modsat afgiver den urørte skov CO2’en igen, når træerne går i forrådnelse.

Samtidig påpeger han, at affaldstræ og grene omdannes til flis, som igen erstatter fossil energi.

- Men desværre er der gået stemmer i klima og natur, uden politikerne sætter sig dybere ind i den virkelige verden. De fleste af vore 900 medlemmer har allerede måske et hjørne af skoven i et lavt område, hvor der rent faktisk er urørt skov. Vi vurderer, at det drejer sig omkring 10 procent af deres tilsammen 18.000 hektar.

Samtidig bidrager de med skovenes træproduktion til bæredygtige materialer, korte transport, og gennem løbende skovrejsning og udtynding at binde CO2. Endelig finder Peder Dammand biodiversiteten i vores produktionsskove meget fornuftig med mange nøglebiotoper, skrænter, blødbundsarealer m.m.

- I skovdrift skal vi tænke 10, 20, 50 og 100 år frem i tiden. Derfor håber jeg ikke, at kravene til skovdriften yderligere presses fra politisk hold, lyder det fra den erfarne skovfoged.

Certificering

Selvom det kræver en del registrering og administration håber han, at certificering af produktionstræet vil være redskabet, som sikrer bæredygtigheden i skovdriften.

- For at opnå det krævede PEFC, FSC og SPB certificeringer for henholdsvis nåletræ og løvtræ, som skal sælges, foretager vi inden fældning en screening af den pågældende skov for dens biodiversitet, vandløb, diger, gravhøje og beskyttelse af naturen. Det er et krav fra især den danske træindustri.

Skovdyrkernes skovfoged forventer, at der kommer flere krav fremadrettet, men ser det samtidig som en fordel for dansk skovbrug, da vi som dukse fortsat vil kunne tilbyde et unikt og bæredygtigt produkt både til den hjemlige træindustri og kunder over hele verden.

(3) 07-41-fy

Læs også