EU-projekt skal fremme velfærden i produktionsbesætninger

Seges Innovation og Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris er med i EU-projektet Welfarmers, der skal fremme praktiske løsninger på velfærdsmæssige udfordringer i den europæiske griseproduktion.

WelFarmers er et nyt EU-projekt, hvor landbrugsorganisationer og vidensinstitutioner fra otte medlemslande arbejder sammen om at afdække praktiske løsninger og viden, der kan bidrage til, at europæisk griseproduktion kan flytte sig hurtigere i retning af løse søer, hele haler, kastration uden smerte, flere hangrise og forbedret kvalitet i stiindretning til vækstgrise.

Det oplyser Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris i en meddelelse.

Der er otte lande med i projektet: Danmark, Irland, Finland, Rumænien, Frankrig, Italien, Spanien og Portugal. Sammen dækker disse lande over halvdelen af griseproduktionen i EU.

Fra dansk side deltager Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris og Seges Innovation i projektet. Derudover vil projektet række ud til andre medlemslande for at sikre adgang og deling af de bedste løsninger til forbedring af grisevelfærden i produktionsbesætninger.

Netværk på tværs af landegrænser

I hvert land bliver der oprettet regionale netværk, der samler griseproducenter, besætningsrådgivere, dyrlæger og andre med interesse for og ideer til gode løsninger til velfærdstemaerne. Netværket bidrager til at identificere udfordringer og mulige løsninger.

I de næste tre år vil der på tværs af de otte lande blive udpeget 192 løsninger, som alle stammer fra en griseproducent, som har erfaret, at løsningen gør det nemmere at have løse søer, grise med hele haler, kastrere uden smerte eller forbedre stiforhold for vækstgrise.

Udover de regionale netværk oprettes tematiske grupper på tværs af landene. Disse grupper består af både griseproducenter, organisationer, beslutningstagere, rådgivere, forskere og repræsentanter fra fødevarekæden. Deres opgave er at udpege de 24 bedste forslag ud af den samlede pulje på de 192 løsninger, der er meldt ind fra de regionale netværk.

Nye EU-dyrevelfærdsregler

Projektet ender med at finde en masse praktiske løsninger, der kan gøre en forskel på staldgangen. Men løsningerne vil også blive brugt som konstruktive indspil til EU-Kommissionen, når forhandlingerne om ny dyrevelfærdslovgivning genoptages.

Det oplyses endvidere, at der vil blive arbejdet for, at man med WelFarmers kan bringe helt praktiske og gennemprøvede løsninger til forhandlingsbordet og dermed i langt højere grad sikre, at en ny lovgivning også kan implementeres i praksis.

Det første møde med repræsentanter fra de deltagende lande blev afholdt i februar i Portugal. Før mødet blev der indsamlet oplysninger om niveauet for implementering af de fire grisevelfærdstemaer i de otte lande, og hvad der opleves som de største barrierer for implementeringen.

Ifølge meddelelsen på svineproduktion.dk er det tydeligt, at der i de fleste lande er udfordringer og derfor også behov for praktiske løsninger.

På svineproduktion.dk finder du også en video, hvor du kan høre chefforsker Vivi Aarestrup Moustsen fra Seges Innovation og chefkonsulent Hanne Maribo fra Landbrug & Fødevarer give en kort introduktion til EU-projektet.

Læs også