Dyrlæge: Rotavirus Suis er et overset problem i klimastalden

Forekomsten af smitte med Rotavirus A og C er væsentligt højere end tidligere antaget. Det konkluderes efter et års nærmere analyser af sokkeprøver fra klimastalde, foretaget i et samarbejde mellem Porcus og laboratoriet AeroCollect.

- Infektion med Rotavirus hos nyfødte grise har længe været kendt som en af de mest almindelige årsager til alvorlig diarré.

Det fortæller dyrlæge Kristian Havn fra Porcus, der forklarer nærmere, at nyfødte pattegrise specielt er sårbare overfor rotavirusinfektionen på grund af deres umodne immunsystem.

Infektionen kan – ud over diarré – føre til opkastning, dehydrering, generel svækkelse og utrivelighed.

- Selv om langt de fleste grise overlever infektionen, hvis de behandles korrekt og hurtigt, så ses der efterfølgende reduceret tilvækst og spredning langt op i vækstperioden og dermed økonomisk tab for producenterne, forklarer dyrlægen.

Rotavirus i klimastalden

Ifølge Kristian Havn har der imidlertid været langt mindre fokus på betydningen af rotavirusinfektionen ved de fravænnede grise i klimastalden. Derfor har de hos Porcus, i samarbejde med AeroCollect laboratoriet, fået analyseret 364 stibundsprøver (sokkeprøver) udtaget i klimastalde over det sidste cirka ét år, og forekomsten af smitte med Rotavirus A og C er væsentligt højere end tidligere antaget.

- Kun 10 ud af de i alt 364 udtagne prøver, svarende til 2,7 procent, var negative for begge typer og med andre ord, så var 97,3 procent positive for mindst en af de to undersøgte typer. Det er overraskende højt, påpeger Kristian Havn.

- Det var også overraskende, at rotavirus type C var mere almindelig (94,2 procent positive prøver) end type A (76,4 procent positive prøver), da tidligere undersøgelser har vist, at type A var den mest almindelige, tilføjer dyrlægen.

Det vides ikke, hvorfor type C ser ud til at have overhalet type A, men, ifølge Kristian Havn, kan det eventuelt hænge sammen med, at type C har ændret sig og er blevet mere smitsom eller at mange sobesætninger i dag vaccinerer de drægtige gylte og/eller søer med Rokovac vaccinen inden faring.

- Rokovac giver en væsentlig beskyttelse af de nyfødte grise via råmælken, men kun mod Rotavirus type A

Dyrlæge Kristian Havn, Porcus

- Rokovac giver en væsentlig beskyttelse af de nyfødte grise via råmælken, men kun mod Rotavirus type A.

Smittetrykket spiller en rolle

Som figuren viser, så er smittetrykket målt i prøverne delt op i fire kategorier (negativ, lavgradig, moderat og massiv) og smittetrykket på grisene efter fravænning, spiller naturligvis en rolle for, hvor meget infektionen påvirker produktionsresultaterne.

- Specielt i den tidligere fravænningsperiode, hvor grisenes immunitet er lav og hvor grisene skal vænne sig til at fordøje et plantebaseret foder, kan et moderat eller massivt smittetryk give væsentlige problemer med diarré, uens tilvækst og nedsat fodereffektivitet. Herunder en oplevelse af, at det er vanskeligt at slå et udbrud af fravænningsdiarré ned med for eksempel en behandling med antibiotika, da virussygdomme ikke kan behandles med antibiotika, forklarer dyrlægen nærmere.

Han påpeger, at det samlede resultat derfor ofte er, at der er en utilfredsstillende spredning i holdene, når grisenes 30 kg’s alder skulle være nået.

- Et ensidigt fokus på at håndtere E. coli bakterien som årsag til fravænningsdiarré, kan derfor nemt føre til mangelfulde behandlings- og produktionsresultater, hvis den samtidige rotavirusinfektion overses

Dyrlæge Kristian Havn, Procus

- Et ensidigt fokus på at håndtere E. coli bakterien som årsag til fravænningsdiarré, kan derfor nemt føre til mangelfulde behandlings- og produktionsresultater, hvis den samtidige rotavirusinfektion overses, slutter Kristian Havn.

Læs også