Tjek værdien af de lejede stipladser

- Lej ikke katten i sækken, når det handler om svinestalde, lyder advarslen fra svinekonsulent,

Svinekonsulent Pernille Elkjær fra SvineRådgivningen opfordrer i nyhedsbrevet Svinenyt til, at svineproducenter, der ønsker at leje stalde, får tjekket, at alt er i orden – for eksempel gulvprofil, vinduer, alarmanlæg, m.m. Arkivfoto: Camilla Bønløkke

I SvineRådgivningens seneste udgave af Svinenyt oplyser svinekonsulent Pernille Elkjær, at der er godt gang i staldudlejningen i øjeblikket. I den forbindelse kommer hun med en række gode råd til, hvad man have skal for øje, inden en kontrakt på staldleje underskrives.

Ifølge konsulenten er der fuld gang i udlejning af stalde til især slagtesvin, men også sohold og smågrise.

- Da efterspørgslen er stor, kommer der også stalde til leje, hvor man skal være ekstra opmærksom, lyder det fra Pernille Elkjær, der opfordrer til at have fokus på en række punkter, hvis man vil leje stalde.

Er stalden lovlig til formålet?

Miljøtilladelsen, lovlighed af stalden, hvad kan indvendigt vedligehold løbe op i, samt pris og bindingsperiode. Det er de fire punkter, som Pernille Elkjær råder lejere til at undersøge nærmere.

- Hvad kan du lovligt producere på ejendommen? Spørg kommunen. Du kan altid søge aktindsigt i både den gældende produktionstilladelse og den seneste tilsynsrapport. Her kan du se, om der er ulovlige forhold, som du bør kende til, påpeger konsulenten.

Hun opfodrer samtidig til, at man tjekker adressen i CHR, hvor man kan se, hvor mange dyr på stald, der senest er registreret.

Omkostninger og leje

Pernille Elkjær opfordrer endvidere til, at svineproducenter der ønsker at leje stalde får tjekket at alt er i orden – for eksempel gulvprofil, vinduer, alarmanlæg, m.m.

- Vi ser stalde, der ikke har lovlige spaltegulve og for eksempel mangler alarmanlæg.

Desuden skal standen på inventaret kontrolleres. For eksempel foderanlæg, gyllesystem, ventilationsanlæg, samt loft, tag og mure.

- Vi ser i øjeblikket stalde, der har stået tomme så længe, at det er forbundet med en del omkostninger at få vand, foder-, gylle- og ventilationsanlæg til at køre igen.

- Det skal afklares, hvem der betaler for det og hvilken afskrivningsprofil, der eventuelt skal bruges, hvis det er lejer, der betaler.

Pernille Elkjær påpeger desuden, at når man lejer en stald, skal prisen selvfølgelig afspejle, hvad stalden er værd, men det er også et spørgsmål om udbud og efterspørgsel i det område, hvor stalden ligger. Ligeledes kan man have interesse i, at det er egne grise, der går i nabostalden på grund af sundhedsstatus og smitterisiko.

Læs også