Griseproducenter skal lægge en synlig strategi for fremtiden

I takt med en stigende usikkerhed på eksportmarkederne oplever flere griseproducenter udfordringer i forbindelse med afsætningen af grise. Derfor inviterede LandboNord til møde om muligheder og faldgruber.

Det var på en kedelig baggrund, at griseproducenter og rådgivere mødtes til et møde under overskriften: Afsætning af grise i fremtiden.

Den usikre situation på markedet for eksportgrise betyder, at flere producenter er begyndt at overveje, om det er tiden at skifte strategi.

- Der er flere producenter, som i øjeblikket står overfor valget om fortsat at satse på eksport, eller om de selv skal producere slagtegrise. Uanset hvad de vælger, så kræver det grundige overvejelser, sagde rådgivningschef i LandboNord Agriculture, Merete L. Andersen.

Vær synlig i dine valg

Til mødet blev de 85 deltagere opdateret på den aktuelle situation af oplægsholdere fra LandboNord, Seges, Nykredit, Danske Svineproducenter, Vækstfonden, DC-Ejerservice og Norden Advokatfirma.

Her var emnerne: Smågrise og risikostyring, smågrisekontrakter gennem juridiske briller, forventninger til markedet i 2022, prisudviklingen på det europæiske smågrisemarked, fremtidens griseproduktion i Danmark, muligheder hos kreditgiverne og spørgsmålet om der er sikkerhed for afsætning af flere slagtesvin.

- Meget tyder på, at der er opklaring på vej ude i horisonten, men det er selvfølgelig individuelt for hver enkelt producent. I LandboNord anbefaler vi, at du som griseproducent får lagt en synlig strategi for den nærmeste fremtid, sagde Merete L. Andersen.

Læs også