Planlæg kommende investeringsbehov og søg tilskud til miljø- og klimateknologi

Fra medium maj til august 2022 er der en pulje på 244 mio. kr. hvoraf en andel vil gå til svineproducenter.

Rådgiverne hos SvineXperten anbefaler i deres seneste nyhedsbrev, at man planlægger sine investeringsbehov for de kommende år.

- Til februar håber vi at have et udkast til vejledning og nærmere indhold i ordningen. Det vi ved nu er, at du først må investere i teknologien, når du har sendt en ansøgning, der gives 40 procent tilskud af standardprisen for teknologien, og der er ingen krav om indhentning af tilbud, da tilskudsordningen bygger på standardpriser.

Ifølge rådgiverne, er der tidligere givet tilskud til mange forskellige teknologier og redskaber, eksempelvis: Teltoverdækning, LED, ventilation, gyllekøling, gastæt silo, foderudstyr/fasefodring, luftrenser, m.fl.

- Så gå allerede nu i tænkeboks, hvis dette kunne være aktuelt for dig, lyder opfordringen fra SvineXperten.

 

Læs også