Oldebjerg hjælper landbruget med smarte løsninger og dræn i kilometervis

Lovkrav om miljø og kloakering i det åbne landskab har skabt behov for smarte løsninger til dræn og rensning i det åbne landskab. Hos Oldebjerg er man helt fremme i bussen på området.

Det er ikke kun minirensningsanlæg, som Per Kaaber og kollegerne har på lager. Gårdspladsen er også fyldt med drænrør og andre artikler til at flytte vand med. Mange steder i Danmark er drænrør så gamle, at der er brug for at få dem udskiftet. Det kan samtidig være en god anledning til at skifte til andre modeller, der passer bedre i forhold til kloakering. Næste år er det 20 år siden, at Per Kaaber startede hos Oldebjerg. Og virksomheden har været i en rivende udvikling lige siden.

Næste år er det 20 år siden, at Per Kaaber kom ind ad døren hos firmaet Oldebjerg, der har kontor i Sorø. Siden dengang er der løbet meget vand i åen, både bogstavelig talt, men også i overført betydning, for som bekendt mødes danske landmænd med langt større udfordringer og krav end tidligere. Og det kan mærkes i butikken, fortæller Per Kaaber.

- Vi sælger meget udstyr til kloakering i det åbne land. For det er jo blevet et krav, at man skal tage vare på spildevandsrensning i det åbne land. Og der har vi til det danske marked udviklet et minirensningsanlæg, som er det billigste, både i indkøb, drift og vedligehold, siger Per Kaaber.

Og det er noget, der kan appellere til landbrug, ikke mindst på grund af beliggenhed.

- Der er jo mange landbrug, der geografisk ligger sådan, at det ikke er rentabelt at bruge offentlig kloakering, så derfor laver man et decentralt minirensningsanlæg, som opfylder de krav, der er. Det anlæg, vi har lavet, er godkendt i alle kommuner i Danmark, tilføjer han.

Fremtidssikrede dræn

Landbrug er et felt, der fylder en del i hverdagen hos Oldebjerg. Og det samme er vand. Per Kaaber fortæller, at stort set alt, hvad man arbejder med i firmaet på en eller anden måde har med vand eller spildevand at gøre.

Og centralt på området er, udover minirensningsanlæg, også drænrør. Det er et område, som Per Kaaber og kollegerne hos Oldebjerg har haft under fingrene i al den tid, han har været i firmaet.

- Men det har jo ændret sig en del gennem årene. I dag bruger vi faste rør til dræn, hvor man tidligere brugte rullerør, siger han.

De nye muligheder, der tilbydes på området, har klare fordele.

- Der er en bedre styrke på selve rørene, og en bedre afvandingshastighed, og det gør, at man kan afvande arealer hurtigere, udnytte sine marker bedre, og i den sidste ende få flere afgrøder ud af markerne, siger Per Kaaber.

Det større fokus på afvandingshastighed på arealer har samtidig været med til at gøre drænrør fremtidssikret, også i forhold til klimaforandringer, fortæller han.

- Tidligere havde man lerdrænrør til landbruget, og i noget mindre dimensioner, end de nuværende. Men man er gået op i dimensioner, netop af hensyn til afvandingshastigheden, og det er også med til at fremtidssikre rørene, siger Per Kaaber.

130 km rør

Det er ikke få rør, der er røget over disken hos Oldebjerg gennem årene.

- Set over de seneste mange år har vi solgt 130 kilometer 110 mm fuldslidset drænrør pr. år, hvilket var noget, jeg introducerede for mange år siden, siger Peter Kaaber.

Tidligere brugte man drænrør af typen 92-80, men det gav ikke meget mening, mente han, og derfor fik han de nyere modeller ud over rampen.

- For det ville da være meget bedre at have samme dimension, i stedet for at køre med to dimensioner og skulle have en overgang hver gang. Så derfor introducerede jeg de her 110 mm fuldslidsede drænrør i tre meters længde, der var meget handy at have på en trailer, siger han.

Og det har både vist sig at give god mening i det praktiske arbejde, og har været en stor succes, rent salgsmæssigt.

- Med det 110 mm rør kan man bruge almindelig kloakfitting, fordi det er samme dimension som kloakrør, og samtidig kostede de nye løsninger kun en tredjedel af, hvad drænfitting kostede, siger Per Kaaber.

Drænkurser med Agrovi

Med coronapandemien på retur og en større genåbning af Danmark kan han se frem til snart igen at kunne afholde drænkurser i fuld skala sammen med rådgivningsvirksomheden Agrovi.

Og det giver god mening at deltage, selv om man i forvejen har dræn på sine marker, for flere steder i Danmark er eksisterende dræn efterhånden ved at have nået pensionsalderen.

- Der er typisk op mod 50 landmænd der kommer til de kurser, og bliver orienteret om de forskellige muligheder, der er indenfor dræntyper, og hvad der bliver brugt nu, siger Per Kaaber.

For der er også et stigende behov for, at man vedligeholder sine dræn.

- Det er lidt det punkt, man er nået til hos flere landmænd. For det kan typisk bedre betale sig, i stedet for at man går ud og køber flere hektar til sit markareal, siger Per Kaaber og fortsætter:

- Så er det bedre at man sørger for at de nuværende dræn trækker det, de skal, og at man så får udnyttet sine eksisterende marker, i stedet for at gå ud og erhverve sig nye hektar, eller forpagte endnu mere, siger han.

En direkte linje

Oldebjerg har kunder hele landet over, trods beliggenheden i Sorø.

- Det er jo ofte rør, og dermed luft, som man transporterer. Men hvis man bestiller store mængder rør, så kan vi tage det direkte fra producenterne, for at gøre det så billigt som muligt. Så importerer vi selv fra udlandet, og tilbyder det danske marked. På den måde er der ikke fordyrende mellemled, når vi er direkte på, siger Per Kaaber.

Der er langt fra alle landbrugsarealer i Danmark, der er drænet. En opgørelse, som Seges lavede i 2015, viste, at cirka halvldelen af landbrugsarealerne i Danmark som helhed er drænet. Dræningen er dog mere udbredt på øerne, hvor cirka 80 procent af jorden er drænet.

Læs også