Nedvisning af efterafgrøder – skal eller skal ikke?

Brug glyphosat hvor der er rodukrudt eller meget græsukrudt i efterafgrøderne. - Men ved pløjning giver det ikke mening at nedvisne efterafgrøden alene med det formål at få den til at falde sammen, lyder det fra Seges.

En efterafgrøde kan sagtens nedpløjes uden nedvisning med glyphosat. I en mindre kraftig efterafgrøde kan der også opnås god effekt på rodukrudt i bunden af efterafgrøden. Kraftige efterafgrøder kan enten afpudses eller tromles inden pløjning. Dermed sikres at de kan dækkes ordentligt. Nedvisning med glyphosat får dem ikke til hurtigt at falde sammen.

Når efterafgrøderne skal destrueres, kan man overveje at anvende glyphosat til nedvisning af den korsblomstrede efterafgrøde, så den hurtigere falder sammen og dermed bliver lettere at pløje ned.

- Man bør dog fokusere på en mere målrettet anvendelse af glyphosat i efterafgrøderne og vurderer om der vitterligt er et behov, lyder det fra Seges i strategien om at målrette brugen af glyphosat til det mest behovskrævende.

Men hvornår skal glyphosat så anvendes mest optimalt i korsblomstrede efterafgrøder?

Det er først og fremmest til kvik eller andet rodukrudt i efterafgrøden, at der anvendes glyphosat i følge Seges.

God effekt

Der kan nemlig opnås en god effekt i efteråret, så længe der er vækst i planterne, og der sker en transport af glyphosat ned i udløberne.

Modsat efter en normal vinter vil kvikken ikke være i vækst til behandling med glyphosat i det tidlige forår.

- Anvend en stor vandmængde på 180 til 200 liter vand pr. hektar, hvis sprøjtevæsken skal trænge ned i en stor plantemasse af efterafgrøde, selv om der normalt anbefales en mindre vandmængde ved sprøjtning med glyphosat, lyder det fra Seges.

Den første nattefrost er ikke til hindring for fuld effekt af glyphosat mod kvik.

Græsukrudt

Et andet målrettet område for glyphosat på efterafgrøder er ved græsukrudt.

- Er der meget græsukrudt i marken, og det samtidigt er vanskeligt at udføre en god pløjning på grund af svær lerjord, kan det være nødvendigt at nedvisne med glyphosat inden pløjning, påpeger Seges.

Er efterafgrøden ikke alt for stor og tæt, kan sprøjtevæsken let ramme, men i meget tætte og kraftige efterafgrøder kan det være vanskeligt at ramme græsukrudt i bunden.

- Så vil det være bedre at udsætte behandling til efterafgrøden er sunket sammen til foråret eller efter første frost.

Sammenpløjninger

På lettere jordtyper kan en god, ensartet pløjning fjerne alt græsukrudt, men det kan overvejes at nedvisne sammenpløjninger, hvor det kan være vanskeligt helt at dække ukrudtet.

Ved pløjefri dyrkning skal sprøjtning med glyphosat mod ukrudt og efterafgrøde på lettere jordtyper afvente forår, for at udnytte efterafgrøden bedst.

På lerjorde, hvor der planlægges en vinterharvning, må behovet for glyphosat vurderes inden harvning, da der igen skal ske en behandling i foråret inden såning.

Anvend derimod ikke glyphosat i systemer med pløjning blot for at få efterafgrøden til at falde sammen.

- En god pløjning kan sagtens dække mindre eller medium-store efterafgrøder. Ved kraftige efterafgrøder kan en afpudsning eller tromling være en mulighed for nemmere at pløje efterafgrøden ned, påpeger Seges.

Alternativt kan der afventes frost, som får efterafgrøden til at kollapse. Bemærk at Roundup PowerMax kun må anvendes én gang pr vækstsæson.

Græsefterafgrøder

Er der etableret en græsefterafgrøde, gælder samme forholdsregler for en faglig vurdering af behovet for nedvisning med glyphosat.

- De anvendte græsefterafgrødetyper er ikke så kraftige. Så en god pløjning vil nedbringe græsset på furebunden. Der kan dog udføres nedvisning af sammenpløjninger, så græsefterafgrøden ikke sætter frø, som kan spredes i marken, slutter Seges.

Læs også