Slutspil: Fortsat kamp om biogas i Kværs

Der kom 48 svar, hvoraf 44 var indsigelser mod biogasanlægget i Kværs i anden høringsfase af projektet.

Hvis man har kørt en tur på landevejene omkring Gråsten, Kværs og Aabenraa i løbet af de seneste uger, vil man nok have bemærket en række skilte langs vejen, der ikke efterlader nogen tvivl om, hvad afsenderne måtte mene om oprettelse af et stort biogasanlæg i byen Kværs.

»Nej tak til biogasanlæg ved Kværs« står der med fede typer på skiltene, der er sat op som reaktion på et lidet skønt sagsforløb omkring oprettelsen af anlægget.

Det var meningen, at anlægget i Kværs skulle være med til at gøre Sønderborg til en klimaneutral kommune i 2029, og det blev i sin tid vedtaget med opbakning fra samtlige partier i Sønderborg byråd med undtagelse af Dansk Folkeparti.

Men lokalt var der dengang i 2019 flere kritiske røster fremme, blandt andet omkring mulige lugtgener fra anlægget, der skal placeres på landet og dermed kan læne sig op af lovgivning for landbrugsjord, hvilket giver videre grænser for lugt- og støjgener i forhold til blandt andet industrilovgivning.

Ikke tilladelse

Alligevel blev det første spadestik til anlægget, der med tiden skal kunne håndtere 800.000 tons biomasse om året, foretaget den 19. november i 2020, taget. Borgmester Erik Lauritzen(S) sagde ved den lejlighed, at han havde forståelse for den lokale skepsis og bekymring omkring oprettelsen af anlægget. Men, som borgmesteren tilføjede:

- Jeg ved, at Nature Energy gør alt, selskabet kan, for at overholde de krav, der stilles i forhold til støj og lugt. Og der vil blive holdt øje med trafikken, når anlægget tages i brug. Men jeg må også̊ sige – helt generelt – så kan vi ikke gennemføre den grønne omstilling uden at acceptere forandringer og gener.

Men ikke alt var i orden. Således havde Nature Energy ikke byggetilladelse til projektet, og dermed var det arbejde, der var i gang på stedet, ikke lovligt. En borgerklage omkring belastningen af den nærliggende Kværsløkkebæk fik Miljø- og Planklagenævnet til at give klageren medhold.

Derefter ophævede Miljø- og Fødevareklagenævnet VVM-tilladelsen og miljøgodkendelsen til anlægget.

Masser af klager

Det det kom frem, at Nature Energy ikke havde byggetilladelse, men kun gravetilladelse til anlægget i Kværs, skulle høringsfasen gå om, og det har afstedkommet en mængde indsigelser mod anlægget.

Sønderborg Kommune har således modtaget 48 høringssvar, og af de 48 svar er de 44 svar, enten fra private borger eller fra en borgerforening, indsigelser mod anlæggelsen af biogasanlægget. Det viser en aktindsigt.

En af klagerne er økologisk planteavler Lars Lenger fra Kværslølle udenfor Kværs. I sit svar påpeger han blandt meget andet, at placeringen er fejl, og stiller også spørgsmål ved, om biogasanlægget kan få den fornødne mængde biomasse til at kunne køre, som det er planen. For der er i forvejen flere biogasanlæg i området.

- I Kliplev har de jo bygget et anlægget til en million ton biomasse, og de har været på hårdt arbejde for at kunne få den mængde biomasse, der skal til der, som jeg hører det, siger Lars Lenger.

Men det er ikke de eneste kritikpunkter. Som fremtidig mulig leverandør til anlægget er Lars Lenger bekymret over, hvilken tilstand, den gylle, han måtte få tilbage, er i.

- Jeg er faktisk meget bekymret for, hvad det egentlig er for et produkt, vi kommer til at strø ud på markerne på sigt. Nature Energy har købt store tanke i Åbenrå havn, hvor der kommer skibe fra alle verdensdele med alt muligt, siger han og fortsætter:

- Og der har været forlydender om, at der skulle have været byslam i Nature Energys biogasanlæg på Als. Kan vi i det hele taget få lov til at lave brødhvede, økologisk avl og så videre med det? Personligt vil jeg gerne være fri for at modtage biogas-gylle. Der er mange dårlige ting i det. Men der er også hele spørgsmålet om indholdet. Hvad er der egentlig i det i den sidste ende, spørger han retorisk.

Tvivler på politikere

Lars Lenger stiller sig dog lidt tvivlende overfor, om de mange indsigelser kommer til at få nogen betydning i forhold til en udstedelse af byggetilladelse til Nature Energys anlæg i Kværs.

- Jeg håber da, at det gør indtryk på politikerne, men jeg ved snart ikke, om politikerne har det, der skal til for at gøre noget ved situationen, siger Lars Lenger.

Af praktiske årsager har det ikke været muligt at få udtalelser fra Nature Energy i sagen om biogasanlægget i Kværs.

Vi ville blandt andet gerne have haft svar på, om man er optimister omkring fremtiden for biogasanlægget i Kværs, omkring forsyningen af tilstrækkeligt med biomasse til anlægget, om hvorvidt der ville være nogen miljørisiko ved tildeling af det afgassede materiale på marker.

Og så ville vi også gerne have svar på, om Nature Energy havde og har sigte mod om nødvendigt at skulle og kunne reparere på forholdet til befolkningen i lokalområdet.

Læs også