Professor vil have bredere definition af lavbundsjorde

Langt, langt mere end det, som i dag betegnes som lavbundsjord, bør for vandmiljøets skyld tages ud af drift, mener AU-professor Stiig Markager.

Udledningen af kvælstof skal ned på cirka 36.000 tons årligt for, at vandmiljøet kommer i god tilstand. Det mener professor ved Aarhus Universitet, Stiig Markager – og i øvrigt også de danske myndigheder.

Ifølge Stiig Markager er det ikke nok alene at kigge på teknologiske løsninger. Store arealer af landbrugsjord er nødt til at blive taget ud af drift, gentager han i denne uge i et interview med Ingeniøren. Her lyder det fra professoren, at der skal tages langt flere arealer ud end det, som i dag går under betegnelsen lavbundsjorde, og som Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer i de senere år har argumenteret for, at der kan tages 100.00 hektar ud af for især at mindske udledningen af CO2, men hvor reduktion af kvælstofudledningen er en sidegevinst.

Ifølge Stiig Markager bør der tages et sted mellem 15 og 30 procent af den jord ud, som dyrkes i dag. Ifølge Danmarks Statistiks seneste opgørelse er det samlede danske landbrugsareal på cirka 2,6 millioner hektar, så det er altså et sted mellem 390.000 og 780.000 hektar, som professoren for vandmiljøets skyld mener, at der er behov for at få stoppet dyrkningen på.

Til Ingeniøren siger han, at der er behov for en bredere definition af lavbundsjord.

- Vi skal simpelthen have taget landbrugsjorde ud af drift, og her snakker vi en skala, der hedder 15-30 procent. Det er lavbundsjord, men det er meget mere end det, man kalder lavbundsjorde i dag, hvor man har en grænse, der hedder, at hvis der er mere end seks procent kulstof i jorden, så betegnes det som lavbundsjorde, siger han.

Han forklarer til mediet, at alt jord, hvor der er mere end to procent kulstof, er gammel mosejord, hvor jorden har været våd. Og når jorden har været våd, bliver den iltfri, og så nedbrydes gamle planterester ikke, og så ophobes de i jorden.

Utilfredshed i BL

Sædvanen tro vækker Stiig Markagers udmeldinger kritik i landbrugskredse.

- Det er tankevækkende, at Stiig Markager på www.ing.dk (Ingeniørens hjemmeside, red.) udtaler sig om det komplicerede emne, »udtagning af landbrugsjord«, der ligger uden for hans ekspertise, og som han ikke har halvt så meget forstand på som kollegerne på Aarhus Universitet, der har det som fagområde, skriver Bæredygtigt Landbrugs eksterne faglige rådgiver, Poul Vejby, blandt andet i en kommentar på sin forenings hjemmeside.

I den officielle myndighedsbetjening fra Aarhus Universitet til Miljøministeriet lyder det, at når det kommer til klima og CO2-reduktioner, så er der blot potentiale for udtagning af cirka 50.000 hektar lavbundsjord.

Lavbundsjord

I dag definerer man lavbundsjord som jord, der indeholder mere end 6 procent kulstof

Opgørelser fra Aarhus Universitet har tidligere vist, at der findes cirka 170.000 hektar lavbundsjorde ud fra den definittion

Cirka 98.000 hektar af dem har et kulstofindhold på mellem 6 og 12 procent

Cirka 73.500 hektar indeholder over 12 procent kulstof

Læs også