CAP i virkeligheden i Danmark

Her på siden samler vi avisens afdækning af, hvordan EU’s landbrugspolitik og landbrugsstøtte fungerer i virkelighedens verden i de danske landdistrikter. Her bor hele 45 procent af den danske befolkning, mens gennemsnittet i EU er, at 28 procent bor på landet. Landdistrikterne spiller altså en langt større rolle i Danmark, end tilfældet er i de fleste andre EU-lande. 

Hver uge bringer vi eksempler på, hvordan støtten i praksis gives til tiltag, der f.eks. understøtter dyrevelfærd, miljø, klimatiltag og den generelle landdistriktsudvikling. Vi afdækker samtidig det bureaukrati og bøvl, som også er en del af systemet.

Har du egne erfaringer med EU-støtte fra dit landbrug eller dit nærmiljø, hvor du bor, hører vi gerne fra dig. Ligesom vi her på siden også gerne hører fra dig, hvis du synes, at vores artikler er med til at give dig og din familie mere viden om EU’s landbrugsstøtte i virkelighedens verden.

EUs landbrugspolitik har de seneste år ikke givet væsentlige klimaforbedringer.

Klimafremskridt for landbrugsstøtten blæser stadig i vinden

Farmdroid håber på, at krav til færre sprøjtemidler kan være med til at styrke salget af deres robot, der kan luge mellem planterne i marken.

EU-forhandlinger kan påvirke salget hos leverandører til landbruget

Folketinget er i øjeblikket i fuld gang med implementeringen af EUs landbrugsreform, der træder i kraft 1. januar 2023.

Danske forhandlinger om EU-reform i gang

CAP’en kommer – og den kommer til at ændre din hverdag

EU’s Landbrugsreform sigter på at forbedre klima, miljø og natur samtidig med, at landbruget sikres en bæredygtig økonomi.

Landbruget strides om landbrugsreformens hovedlinjer

De åbninger i landbrugsreformen, der kan gavne naturen, skal udnyttes ifølge Søren Egge Rasmussen (Ø)

Ø vil gøre det attraktivt at skabe natur med landbrugsstøtte

Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen ser gerne, at udbuddet af eco-schemes bliver bredere, end regeringens udspil har lagt op til.

Venstre vil have flere forskellige eco-schemes

- På det overordnede niveau er det vigtigste for os, at vi skaber en direkte kobling mellem adgangen til støtte, og hvor godt bedriften leverer på klima og hvor stort potentiale, der er, for at der kan komme mere biodiversitet på bedriften, siger Økologisk Landsforenings landbrugs- og fødevarepolitiske chef, Sybille Kyed.

Økologisk Landsforening: Kun støtte ved grønt bidrag

- Der kommer nogle miljøkrav til, hvordan den animalske produktion skal finde sted. Og det er en af helt store mangler i regeringens foreløbig udspil, at der stort set ikke er afsat penge til det, siger EU-politisk chef i Landbrug & Fødevarer, Niels Lindberg Madsen, som efterlyser flere penge til staldmoderniseringer.

Landbrug & Fødevarer: Lige del i støtten for alle

Der kan komme flere arealer omkring kvæg som disse i fremtiden, hvis det bliver lettere at få støtte til områder med træer på en landbrugsejendom. Arkivfoto: Michael Strandfelt.

Kamp om landbrugsstøtte til naturområder fortsætter i Folketinget

Denne sø er anlagt på en mark, og det har mad de nuværende regler altså koste t Henrik Bertelsen landbrugsstøtte.

Forkæmper for bruttoarealmodel: Der kommer stadig for meget bureaukrati

EU vil speede op for udviklingen i landdistrikterne

- Jeg forstår godt landbrugserhvervets bekymring, men jeg kan også godt se nogle muligheder rundt omkring for at få skabt nye arbejdspladser, både på bedrifterne og i andre erhvervssektorer, og at det også kunne gøre det mere attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne, siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Landdistrikternes Fællesråd: - Gå gelinde frem over for landbruget

Særligt slagtekalveproducenter rammes hårdt. Det skyldes, at de hidtil har haft ret til særligt høje beløb fra landbrugsordningens direkte støtteudbetalinger til landmændene, påpeger Christian Lund.

Formand for SLF og L&F Kvæg: Landbrugsformænd må mobilisere lokalpolitikerne

EUs landbrugskommissær forestiller sig ikke en hård linje over for de nationale strategier.

Tvivl om mulighed for at afvise nationale planer

Økologisk landbrug kan være en af måderne at leve op til et eco-scheme på. Foto: Michael Strandfelt

Frygt for snævert felt af eco-schemes

Vækstfonden fokuserer ikke kun på tørre regnskabstal. Der skal et bredere udsyn til for at sikre mod røde tal på bundlinjen, siger landbrugsdirektør Lene Gade Hovmøller. Foto: Arkivfoto.

Vækstfonden: Ingen konkurrencedygtighed uden bæredygtighed

- Den her omstilling kan ikke lade sig gøre, uden at det kombineres med, at landmændene kan tjene nogle penge. Jeg tror også, at der er en betydelig sammenhæng mellem at have godt styr på bæredygtighed og at have godt styr på sin økonomi, siger landbrugsdirektør i Nykredit Poul Erik Jørgensen

Nykredit tager EU’s landbrugsreform med sindsro

Nu skal grønne ordninger aftales herhjemme

De kommende regler for landbrugsstøtten skal behandles i folketinget inden de fra 2023 kommer til at for landmændene. Arkivfoto: Henriette Lemvig

Aftale kom endelig på plads

- Den øgede fokus på miljø og klima gør, at det er noget, som vi som landbrugsskole absolut skal være en del af. FN’s 17 verdensmål er noget af det første, eleverne hører om, når de starter på skolen, så det bliver en naturlig ting for dem. Når vi underviser i for eksempel økonomi eller ledelse, vil det også være synligt, hvordan FN’s verdensmål indgår i det, siger underviser på Dalum Landbrugsskole, Birthe E. Egdal.

Dalum Landbrugsskole søger blåstempling fra UNESCO

- Det en passion. En passion, ja. Vi brænder for det. Vi vil det så gerne. Og vi kan se mening i det, svarer (fra venstre) Anders Holmgaard Mortensen, Søren A. Sjølander og Marius Jensen i munden på hinanden på spørgsmålet; hvorfor gider I overhovedet at være landmænd?

Ingen fremtid uden bæredygtighed

Kikærteplanten giver en bælg med en eller to ærter i hver.

Gods prøver sig frem med proteinholdige planter – det kan give mere EU-støtte

Den kommende storfabrik skal producere næsten 11.000 ton insektmel om året og knap 3000 ton fedt, svarende til 6500 ton ret protein, på basis af sorte soldaterlarver.

Danmarks første fuldskalafabrik for insektmel er på vej

De specifikke krav for de grønne ordninger bliver først endeligt vedtaget, når reformen af den fælles landbrugspolitik er færdig .

Økologisk produktion kan være nok til at leve op til nye grønne EU-krav

- Lidt ærgerligt. Men sådan er politik, lød fra Fødevare- og landbrugsminister Rasmus Prehn da han måtte rejse hjem fra Bruxelles uden en aftale om landbrugsstøtten.

Landbrugsreform skal gå en runde mere

- Hvis vi ikke kan få afsat de økologiske varer, så hjælper det ikke, at vi producerer meget mere, for så falder priserne, og så dør producenterne. Så det er meget vigtigt, at vi får mere gang i markedet, sådan som det også sker nogle steder, siger Lone Andersen, netop genvalgt til formand for den økologiske arbejdsgruppe i Copa Cogeca. Foto: Picasa

Mere økologi skal afhjælpe miljøkrav til hele landbruget

Det er ikke nok bare at få folk til at begynde at arbejde med økologi. De skulle også forstå økologi. Det gav de bedste resultater, kunne vi se. Vi får ikke nok ud af tilskudsmidlerne, hvis ikke vi også får en øget omsætning af økologiske fødevarer, siger Torben Blok, markedschef for Foodservice i Økologisk Landsforening. Foto: Økologisk Landsforening.

Økologisk Landsforening: Landbrugsstøtte bør fremme økologi i food-service sektoren

Erling Bonnesen og Anders Kronborg står ikke lige så samlet som på dette billede, når det kommer til brugen af de grønne ordninger i EUs landbrugsstøtte.

V: Skaber kaos, når regering vil diskutere landbrugsstøtte før reform

- Jeg tror ikke, vi kommer bagud på konkurrenceevne. Både fordi dansk landbrug står rigtig stærkt, men også fordi vi netop har afsat forskningsmidler til området, så vi får implementeret klimavenlig teknologi, siger Anders Kronborg.

Kamp om de grønne ordninger er gået i gang

Det kan meget vel blive i slutningen af maj, at de europæiske landmænd for mulighed for at se, hvordan reglerne for landbrugsstøtten bliver i de kommende år.

Grønne ordninger og sociale forhold er de sidste store temaer i EU-forhandlinger

Landbrugsreformen kan sætte mere skub i plantebaseret mad

- Vi tror på, at plantebaserede fødevarer kommer til at udvikle sig helt vildt. Den her bevægelse går kun én vej nu: mindre kød, og mere plantebaseret. De næste ti år vil der være vores type produkter, som får stor betydning. Derpå vil det måske være laboratorieudviklede kødprodukter om 20 år, siger Ulrich Kern-Hansen.

Plantebaserede fødevarer er et afprøvet klimamiddel

Michael Bundgaard er medejer gården Klitgård nær Ulsted i Vendsyssel. Privatfoto.

Landmand: Landbrugsstøtte må gerne skubbe til landmændene - hvis det giver effekt

I hver række er der 14 etager med vandbade, som planterne bliver dyrket i.

Vertikalt landbrug kan ikke få EU-støtte: - Man burde få støtte for at fylde så lidt som mulig

-At undlade at sætte et højt mål, det er den sikreste vej til ikke at nå det. Det er ikke urealistisk at nå de 25 procent, siger sektorchef for økologi i Landbrug & Fødevarer, Kirsten Lund Jensen.
Foto: Lis Agerbæk Jørgensen

L&F og ØL: EU-mål om 25 procent økologi er realistisk

Europa-Kommissionen vil blandt andet sætte ind med at stimulere forbrugerinteressen, der skal være trækkraft for den økologiske vækst.
Foto: Erik Hansen

EU vil booste udviklingen af økologi

Pløjefrie landmænd: Conservation Agriculture bør styrkes i landbrugsreformen

- Når man så har været ude rettidigt, og det begynder at tage fat, så vokser afgrøden op over alt roderiet, og så er man ikke længere i tvivl om, hvad der har været det rigtige valg, siger mælkeproducent Kaare Larsen om sin omstilling til Conservation Agriculture.

Pløjefrit landbrug hypper både miljø og bundlinje

I det EU-støttede Livestocksense-projekt er det digitale projekter i stalde, der er fokus på.

Husk den menneskelige side, når vi udvikler ny teknologi

Der skal formentlig tegnes flere streger på kortene, hvis man vil anlægge natur men stadig få støtte for det.

Planteavlsrådgiver: Kompleksitet ville holde landmænd tilbage

En større andel af bedrifterne vil være truet af konkurs, og truslen vil også skærpes for en større andel af dem. Der er beregnet udelukkende på indkomsteffekten. Det vil sige, at der er ikke indregnet evt. værdiændringer på jord. Effekten på jordpriserne er mere usikker, men indregnes de, går resultatet i retning af flere konkurstruede ved øget fleks fra Søjle I til Søjle II. Beregningerne er også foretage eksklusive mink og udjævning, der går ud på at fjerne en række specielle støtteordninger, blandt andre kalvepræmie og tilskud til bestemte afgrøder som sukkerroer.
Kilde: Landbrug & Fødevarer/Seges.

Landbrugsreformen kan øge risikoen for konkurser

Henrik Bertelsen har blandt andet trukket dette område ud af sine ansøgninger om landbrugsstøtte, og har i stedet anlagt et vandhul.

Landbrugsstøtte til natur kan blive mere kompliceret end håbet

Udtagning af landbrugsjord vil hurtigt styrke fuglebestandene

- Det er lidt vores frygt, at det er for nærliggende for regeringen bare at gå ud og implementere CAP-reformen med henblik på miljø og klima som fokus og så bare påberåbe sig noget biodiversitet i form af udtagning af nogle lavbundsjorder, siger chefkonsulent Jakob Bergmann Nielsen.
Foto: Privatfoto

Målrettede økoordninger til biodiversitet skal være obligatoriske

Øko-ordningerne kan blive krav for at få hele sin landbrugsstøtte fra 1. januar 2023, hvor den kommende reform ventes at træde i kraft. 
Arkivfoto.

L&F: Landmænd bør belønnes ekstra for grønne tiltag

Landbrugsstøtten ser ud til at blive batinget af forskellige krav i højere grad end tidligere. Arkivfoto.

Arbejdskamp kan ramme landbrugsstøtten

De nye regler for landbrugsstøtten, der kommer med den fremtidige reform, ventes at træde i kraft 1. januar 2023.

Portugisisk formandskab går efter aftale om landbrugsstøtten i maj

- Det bliver et alt for langstrakt forløb, hvis forhandlingerne skal gå hen over sommerferien. Der er en vis usikkerhed ude i landbruget over, hvad man finder ud af inde på Christiansborg, konstaterer René Christensen.
Foto: Dansk Folkeparti.

Udvalgsformand: Venter politisk afklaring til af landbrugsstøtte til sommer

- Bæredygtighed er også arbejdspladser og økonomisk vækst og sociale forhold og liv i landdistrikterne. Man er nødt til at se på andre ting, end det grønne. Og så bliver det jo et bredt spørgsmål, siger Niels Skovgaard.
Foto: LandboUngdom

LandboUngdom: Bæredygtighed er også økonomi og arbejdspladser

Lavbundsprojektet, der skal ligge Peter Stephansen gamle områder under vand, skal efter den nuværende plan sættes i gang til sommer.

Peter har afgivet lavbundsjord: Staten skal have fokus på erstatningsjord

Den nye EU-Landbrugsreform forventes færdig i løbet af foråret, og den kommer til at afgøre, om man kan give landbrugsstøtte til lavbundsjord, der ikke dyrkes.

SF vil bruge landbrugsstøtte til at stoppe dyrkning af lavbundsjord

- Danmark skal blive ved med at være et eksportland, også når det gælder animalske produkter. Men vi skal selvfølgelig hæve barren for, hvordan de animalske produkter er produceret, siger direktør i Tænketanken Frej, Iben Krog Rasmussen.
Foto: Tænketanken Frej.

Tænketanken Frej: Klimamålene er en præmis for landbrugsproduktionen

- Hvis nogen kan finde på at gøre noget smartere med plantebaserede fødevarer, så er det da helt fantastisk. Men indtil man har fået gang i det, så skal resten holde gang i hjulene, siger direktør i Bæredygtigt Landbrug, Hans Aarestrup.

Bæredygtigt Landbrug: Kommer til at vælge mellem vækst og klimamål

Det er tanke som denne, A-Consult producer til blandt andre Danmark, Frankrig, Tyskland og Polen.

Virksomheders økonomi er også på spil i landbrugsaftale

Landbrugsreformen kan styrke småøerne endnu mere

- Det er en vigtig check, der kommer der. Det kan man mærke, når der snakkes om det blandt vi landmænd, siger Ove Linnemann Axelsen om ø-støttetillægget til landmændenes grundbetaling.

Landbrugsstøtten afstiver hele livet på småøerne

Det er ud fra billederne her, at Kristian og hans konsulent har vurderet, hvordan de skal gøde.

Landmand: Præcisionslandbrug giver en fordel

Ifølge Henning Otte Hansen er EUs landbrugspolitik i bevægelse mod at være mere regulerende.

Flere betingelser for støtten

Segeschef: En mulighed, ikke en trussel

Niels Peer Nørring tror på, at ideen med selv at lade landene definere deres grønne krav er god, hvis den bliver styret ordentligt.

Landbrug & Fødevarer: Ny reform kræver stærk kommission

- Hvis man skal have noget, som understøtter erhvervsudviklingen i landdistrikterne og større diversitet i udviklingen, så må man se på værditilvækst i primærproduktion, siger landdistriktsforsker Egon Noe.

Landdistriktsforsker: Landbrugets legitimitet er under pres

Selvom arbejdet i Bruxelles snart er færdigt med EU-reformen, mangler der stadig et stykke arbejde ude i medlemslandene, før reformen kan træde i kraft.

Status: Her står forhandlingerne om EU's landbrugsreform

Reformen er denne gang mere fleksibel i sine regler, så hvert land kan tilpasse mere.

Landbrugsreform kan blive grøn - i nogle lande

Fødevareordførerne for Socialdemokratiet og Venstre, Anders Kronborg (til højre) og Erling Bonnesen, er enige om, at miljøkrav ikke må spolere de danske landmænds og fødevarevirksomheders konkurrenceevne på de udenlandske markeder. Foto: Erik Hansen

Landdistrikterne kan komme til at vige for klima og miljø

De nye rækker af træer er hegnet ind øjeblikket for foreløbigt at beskytte mod rådyr.

Planter træer for at være én af de gode

- Vi traf vores beslutning før, man virkeligt tærskede i det her med bæredygtighed. Det var i hvert fald ikke kommet til Vestjylland, fortæller Kristian Lundgaard-Karlshøj om han og hustruen Marias overvejelser om at gøre Ausumgaards drift grøn.

Grøn omlægning gjorde traditionelt landbrug til frontløber

Dette areal i Lille vildmose er et eksempel på et lavbundsmark med våde jorde.

Ingen landbrugsstøtte til at droppe CO2-udledende marker

Venstre: - Den grønneste landbrugsreform nogensinde

- Økoordningerne er helt i overensstemmelse med vores overordnede ønsker. For vi vil gerne have afviklet den direkte støtte helt og have den erstattet med betaling for fælles goder i form af blandt andet bedre natur og klima, siger Sybille Kyed, som er politisk chef for Økologisk Landsforening.

Økologisk Landsforening: - Bedre end den gamle landbrugsstøtteordning

I fremtiden vil landmænd formentlig kunne beholde støtten til skovområder som disse.

Ny model ændrer EU-støtten – og styrker dyrelivet

Skal sættes sammen med tekstboks i denne artikel.

Landbrugsstyrelsen overvejer at udbetale 750.000 kr. til nyetablerede landmænd

Landmænds høje gennemsnitsalder hæmmer grøn omstilling

Lægger an til at booste unge, nyetablerede landmænds likviditet

Det var et spørgsmål og kemi og personlig tillid, at Hans Jørgen Boel Nielsen ville sætte penge på spil på sin eftermand, Jonas Elitsgaard Jensen med et ejerpantebrev, efter flere års sporadiske kontakter om en handel, fortæller han. Og tilliden var gensidig, fortæller de.

Ung landmand tvivler på effekt af mere støtte

Erling Bonnesen (V) mener, at den danske implementering bliver lige så vigtig som selve reformen i EU.

Bureaukrati skal også bekæmpes i Danmark

Selve skoven er Claus Fink meget tilfreds med. 
- Det er de bedste arealer, jeg har, siger han.

Flere projekter ikke besværet værd

Klippemaskinen, som LAG’en medfinansierede, gjorde Wrappy i stand til at håndtere meget større ordrer fra blandt andet en stor butikskæde i Tyskland, som virksomheden ellers ikke umiddelbart kunne imødekomme.

Mange jobs for få LAG-midler

Landdistrikternes Fællesråd: Håber Folketinget erstatter penge fra EU

Foto: Michael Strandfelt

Dyrenes Beskyttelse er positive for udvikling i EU

- Der er en tendens til, at når Landbrug & Fødevarer udtaler sig, så bliver det fremlagt som hele landbrugets holdning. Vi har behov for at vise, at det ikke er hele landbruget, der mener det, som fremføres fra Axelborg, siger politisk chef i Økologisk Landbrug, Sybille Kyed.

Økologisk Landsforening: Regeringen løber fra grønne målsætninger

Asger Christensen (i midten) var nogenlunde fortrøstningsfuld for nogle af Danmarks mærkesager i EU-forhandlingerne sagde han til Torben V. Povlsen (til venstre) og Erling Bonnesen. Foto: Erik Hansen

Venstre tror på samarbejde med regeringen om landbrugskrav

Ifølge Christian Bruun taber han i øjeblikket penge per juletræ han producerer, fordi salgspriserne er lave.

Gaverne under træet skal være lige små

Asger Christensen (V) er som medlem af landbrugsudvalget i høj grad med til at præge Europa-parlamentets arbejde med den kommende EU-landbrugsreform.

Politikere vil kæmpe imod juletræsstøtten

En af landets store biavlere, Peter Stougaard, avler 10.000 dronningebier om året i særlige små dronningebistader med salg for øje til andre honningproducenter. Han har 2100 dronningebistader på Alrø og i skove omkring Odder.

Optræk til stor forhøjelse af EU-landbrugsstøtten til biavl

Peter Stougaard producerer 24 ton honning om året i store stader til formålet.

EU-støtte løser ikke biavlernes største problem

Mere magt til medlemslandene giver dilemmaer

Der er enighed mellem Socialdemokratiets ordfører Anders Kronborg (tv) og Venstres ordfører, Erling Bonnesen, om, at omlægning af landbrugsstøtten i en grøn retning ikke må koste arbejdspladser.

Hvad vil Christiansborgs politikere bruge mere EU-magt til?

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

- Der er nogle rigtigt gode takter i reformforslaget fra kommissionen, som vi ser som en begyndelse på, at man ændrer anvendelsen af støttereglerne til at gå til større bæredygtighed, siger politisk chef i Økologisk Landsforening, Sybille Kyed

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

EU vil gøre landbrugsstøtte mere grøn og bæredygtig

- Vi er så heldige at bo på et sted med rimelige forhold for vindyrkning, siger Carsten Andersen, der her inspicerer vinstokkene på den 1,5 hektar store vingård i Skårupøre sammen med sin partner Bente Rasmussen.

Lev langsomt og drik vin til

Skaarupøre Vingaard producerer 3.000 flasker vin om året og besøges af både danske og udenlandske gæster.

Butik og samlingssted i »vintønden«

- Vi gør rigtig meget ud af at finde noget industrielt affald, som vi så kan transformere til nye produkter, siger Anders Koed Jensen, ejer af Træls. Bordet er lavet af palletræ, som ellers ville være sendt til forbrænding.

Affaldspaller bliver til møbler

- Der skal være lidt larm og nogle, som falder over hinanden på gangene for, at man kan udvikle noget. Hvis vi som kommune havde gjort, som man plejer med hellere at ville styre og holde fast, så var iværksætterne løbet skrigende bort, siger Merete Valbak.

- De skal ville mere end sig selv

- Det er dejligt, at så mange lokale ildsjæle og iværksættere har fået øjnene op for LAG-ordningen, siger formanden for bestyrelsen i LAG Midt-Nordvestsjælland, Flemming Engtoft Larsen (yderst tv).

Hård kamp om LAG-midler

- Pølser har desværre fået ry for at være en billig og usund spise. I virkeligheden er en pølse et fantastisk håndværk, som kræver en lang og svær proces. Især hvis du vil have en ordentlig og ensartet kvalitet, siger Henrik Rasmussen, der etablerede Lejre Mikropølsemageri i 2016.

Enmandshær i pølsemageriets tjeneste

Også i landbrugskredse kan man se, at LAG’en har sin berettigelse, fordi den er med til at skabe arbejdspladser. Og i dag i et større omfang end nogen sinde, siger formanden for Landdistrikternes Fællesudvalg, Steffen Damsgaard.
Foto: Lasse Ege Pedersen.

LAG-tilskud fastholder beskæftigelse i landdistrikterne

- De fleste forbinder en gårdbutik med at tage ud på landet og besøge den. Det er også smadderhyggeligt. Men mange får ikke gjort det i hverdagen, når der skal handles hurtigt ind. Byens Gårdbutik giver kunderne mulighed for at bruge de lokale råvarer hver dag, påpeger Anne Hjortenberg, der er daglig leder af Byens Gårdbutik i Svendborg.

Oase for lokale fødevarer midt i byen

- Jeg tror, at både politikerne og befolkningen har vanskeligt ved at forestille sig den tidsfaktor, der er i spil her. Man får ikke en højre biodiversitet i de første måske fem-ti år. Det kommer først hen imod slutningen af tilskudsperioden, siger skovfoged fra HedeDanmark, Leif Lauridsen.

Skovejernes iver overstiger Folketingets bevillinger

Foto: Biochem

Øg næringsstof-værdien af dit foder med BioPlus YC

Høst-Tour

Flere nyheder
Vi skriver om høsten
- HVER DAG
Til landene udenfor Europa bliver der arbejdet på at løfte afsætningen over en bred front, og det lykkes med små skridt. Interessen fra Kina er fortsat lav, mens eksporten til Japan er stabil, skriver Danish Crown.

Noteringen for søer falder med 50 øre

- Den måde, afhentningen foregår på, betyder, at det ikke er alle døde grise, der registreres som søer hos DAKA, der rent faktisk også er det, påpeger svinefagdyrlæge Anne Ovesen, AOSvinepraksis, Holstebro. Privatfoto

Forskellige tal for sodødelighed

- Der er ingen drejebog, der gælder for alle besætninger. Få lavet jeres egen indsatsplan for fravænning uden medicinsk zink nu, lød det fra dyrlæge Nicolai Weber fra Seges Husdyrinnovation forleden, da Porcus-gruppen Fokus 35 Vital var samlet. Fotos: Camilla Bønløkke

Dyrlæge: - I skal se at komme i gang

I august 2016 blev der udsat i alt 24 vildsvin i Klelund Dyrehave som et supplement til dyrehavens eksisterende bestand af kron- og rådyr. Året efter blev der udsat yderligere 9 grise. Foto: Arkivfoto

Branchen bekymret for ASF: - Få vildsvinene ud af naturparkerne

Lokalaviser

Ejendomsmægler

47 ha landbrugsjord ved Thyregod

5.500.000 kr.

  • Bolig : 0 m2
  • Grundareal : 47 ha

Ejendomsmægler

Charmerende landejendom med 23 ha ved Sadderup

2.795.000 kr.

  • Bolig : 165 m2
  • Grundareal : 26 ha

Ejendomsmægler

Velholdt hobbyejendom med gode udbygninger

2.500.000 kr.

  • Bolig : 216 m2
  • Grundareal : 7 ha

Mere fra L-MedieHus

Aviser

Abonner på dagbladet Effektivt Landbrug eller en af vores lokale ugeaviser.

App

Download vores app, Landkiosken, så har du alle vores digitale medier og nyheder samlet ét sted.

Nyhedsbreve

Tilmeld dig et af vores nyhedsbreve, og få landbrugets vigtigste nyheder direkte i indbakken.

Sociale medier

Vi er på Facebook, LinkedIn og Instagram. Følg os og få alle landbrugets vigtigste nyheder direkte i dit feed.