Minksagen

Den 4. november 2020 annoncerede statsminister Mette Frederiksen, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Beslutningen om at alle mink i Danmark skulle aflives, var den foreløbige kulmination på minksagen, der startede i sommeren 2020, da tre minkbesætninger i Nordjylland blev ramt af Covid-19. Selv om man aflivede besætningerne, havde smitten bredt sig blandt flere af de millioner af mink, der fandtes i Danmark.

Men håndteringen af problemet modtog kritik af flere omgange. Først af myndighedernes praktiske gennemførsel af nedslagtningerne, for det gik for langsomt med at aflive minkene, selvom der var vedtaget en generel aflivning af alle mink inden for en zone på 7,8 kilometer fra den smittede besætning. 

Samtidig vakte det kritik, at løsarbejdere fra Rumænien, der var hyret af Fødevarestyrelsen til at hjælpe til med at aflive mink, selv havde corona, og dermed kunne være med til at udbrede smitten.

Derudover havde Daka Denmark A/S problemer med at modtage de mink, der var aflivet i minksagen, fordi man ikke havde kapacitet til at afbrænde mink i det tempo, de blev indleveret i. Det medførte blandt andet, at der i de første dage af november 2020 lå mink i store dynger på flere minkfarme. 

Samtidig var coronavirussen blandt mink muteret – en mutation, der fik navnet »Cluster-5«, og som kunne spores hos mennesker i og udenfor erhvervet.

Men det var ikke noget imod det granatchok, der gik igennem minkbranchen og store dele af Danmark, da statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde den 4. november annoncerede, at alle mink i Danmark, inklusive avlsdyr, skulle aflives. 

For få dage senere kom det frem, at der ikke var lovmæssig hjemmel til at kræve det. Det stod klart, da daværende fødevareminister Mogens Jensen (S) sendte et brev rundt til kollegerne på Christiansborg, hvoraf det fremgik, at man ønskede opbakning til ny hastelov omkring adgang til minkfarme. 

Et par uger efter arrangerede landmænd demonstrationer i Aarhus og København, hvor tusindvis af mennesker mødte op for at protestere over myndighedernes håndtering af minksagen. Siden kørte et forløb, hvor spørgsmålet om lovhjemmel blev genstand for en såkaldt granskningskommission, også kendt som Minkkommissionen, der skulle undersøge, om man i regeringen var vidende om, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink, og et forløb i Folketinget, hvor regeringen af oppositionen blev beskyldt for politisk dobbeltspil.

Statsministeren afviste kategorisk at have brudt grundloven, inden regeringen fik en lov om erstatning til avlerne, tempobonus, samt det fornødne lovgrundlag for et midlertidigt forbud mod minkavl på plads.

Politiets rolle i Minksagen kom også under lup, da staten brugte såkaldte »actioncards«, der indikerede, at der var lovhjemmel til at kræve mink aflivet. 

Minksagen kostede daværende fødevareminister Mogens Jensen titlen som minister. Senere har minkavlere over hele landet lagt sag an mod staten for manglende lighed for loven, da nogle minkavlere kunne sælge deres skind, mens andre ikke kunne, og en lang række afhøringer ved Minkkommissionen. 

Det arbejde blev afsluttet i starten af 2022, hvorefter kommissionen vil komme med en rapport, der klarlægger minksagen i forhold til spørgsmålet om lovgrundlag, samt brugen af actioncards.

Mogens Jensen skulle have sagt ærligt, at regeringen faktisk mente, at alle mink skulle slås ihjel, og at det ikke var en opfordring, fortalte departementschef Barbara Bertelsen torsdag i Minkkommissionen. Foto: Regeringen.dk
Nye afsløringer i Minkkommissionen: Fødevareministeriet forsøgte at redde 600.000 mink
Fødevareministeriet forsøgte at redde 600.000 mink

På det afgørende møde i regeringens koordinationsudvalg den 3. november 2020 forsøgte Fødevareministeriet at få sundhedsmyndighederne med til at lade 600.000 avlsdyr overleve. Men ønsket blev ikke imødekommet.

Afhøringerne i Minkkommissionen har kastet søgelyset på den interne kommunikation, der foregik i Statsministeriet og Fødevareministeriet for cirka et år siden. Foto: Lasse Ege Pedersen
Minksagen skabte bål og brand i ministerier
Minksagen skabte bål og brand i ministerier

Nye afhøringer i Minkkommissionen kaster lys over kommunikationen mellem de forskellige ministerier i tiden omkring den 4. november 2020, hvor statsministeren gav minkavlerne besked på at aflive alle mink.

Over 20 advokater, som er bisiddere for de parter, som skal afhøres, følger med i forhøringerne i Minkkommissionen.
Minkafhøringer igang: - Det kan jeg simpelthen ikke huske
- Det kan jeg simpelthen ikke huske

Afdelingschef i Fødevareministeriet Tejs Binderup var første mand i skranken under Minkkommissionen. Ifølge ham var der aldrig tvivl om, at der skulle lovhjemmel til for at aflive raske mink.

Minkavlernes formand, Tage Pedersen, er rasende over forløbet.
Minkavlernes formand: - Vi finder os ikke i mere
- Vi finder os ikke i mere

- Man må spørge, hvilke motiver, ministeren kan have haft med at holde Folketinget og minkavlere hen med snak, og nu tilmed en direkte usandhed, lyder det fra en rasende formand for minkavlerne, efter at fødevareminister Rasmus Prehn (S) nu får en mundtlig vurdering fra SSI vedrørende muligheden for at starte minkproduktion i Danmark igen.

- Hvis ikke man kan regne med det, en statsminister siger fra en talerstol, så er det svært at bevare tilliden til folkestyret fremadrettet, siger Mads Sørensen, der straks satte gang i aflivningerne på sin minkfarm efter statsminister Mette Frederiksens (S) udmelding i sidste uge om, at alle mink skulle aflives. Privatfoto
Minkavler skuffet over statsministerens udmelding
Minkavler skuffet over statsministerens udmelding

- Hvis ikke man kan regne med det, en statsminister siger fra en talerstol, så er det svært at bevare tilliden til folkestyret fremadrettet, siger minkavleren Mads Sørensen, Varde. Han fortsætter dog aflivningerne af sine dyr.

Der er i forvejen aflivet flere tusind mink af frygt for coronasmitte i Danmark, som her i Hillerslev ved Thisted. Nu skal resten aflives. Foto: Brian Langballe Kristensen
Alle danske mink skal aflives
Alle danske mink skal aflives

Regeringen har valgt at aflive alle danske mink, også avlsdyr, af frygt for, at coronavirus kan blive så muteret, at en kommende vaccine ikke længere vil virke mod Covid-19.

Spørgsmål og svar

Minkkommissionen blev nedsat af Folketingets udvalg for Forretningsorden den 10. december 2020, efter at udvalget en måned tidligere var blevet enige om at få foretaget en uvildig undersøgelse af forløbet op til regeringens beslutning om at alle mink i Danmark skulle aflives.

Kilde:  https://da.wikipedia.org/wiki/Minkkommissionen

Beslutningen om at aflive alle mink i Danmark blev taget under et møde i regeringens koordinationsudvalg den 3. november 2020, og derefter kommunikeret ud til befolkningen under et virtuelt pressemøde den 4. november 2020.

Under afhøringer i Minkkommissionen har adskillige vidner forklaret, at beslutningen om at aflive alle mink i Danmark blevet taget, i første omgang af hensyn til folkesundheden, men det er også blevet fremført, at beslutningen blev truffet, fordi myndighederne frygtede, at coronavarianten cluster-5 kunne hæmme bestræbelserne på at vaccinere menneskeheden, og fordi man i Sundhedsstyrelsen frygtede, at Danmark kunne blive »et nyt Wuhan« med henvisning til det oprindelige arnested for coronavirus.

Kilde: https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/artikler/politik/alle-danske-mink-skal-aflives.aspx

Det er der flere årsager til. En af dem er, at de danske myndigheder ikke har godkendt nogen vaccine mod coronavirus i mink modsat eksempelvis i Finland. Desuden blev et forskningsprojekt hos DK-Vet om, hvordan man kunne genoptage minkavl i Danmark, bremset af Sundhedsministeriet i foråret 2021.

Kilde: https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/artikler/mink/71390/-det-er-uden-for-min-fatteevne-at-forstaa.aspx

Der er ikke længere mink begravet i Danmark. I løbet af 2021 blev to store minkgrave i Midtjylland tømt for mink, der herefter blev brændt hos Daka. Der var 13.000 tons mink i de to grave i Kølvrå udenfor Karup, samt i Nørre Felding udenfor Holstebro. 

Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/de-blev-begravet-de-steg-op-af-gravene-og-i-dag-skal-de-braendes-fem

Ikke længere. Trods forbudet mod minkavl i Danmark er der i tre ombæringer blevet forsøgt på minkhold i Jylland, men disse mink er blevet aflivet.

Organisationen Danske Mink forsøger at få politisk opbakning til at kunne genoptage minkavl i Danmark, men det vil kræve grønt lys fra Sundhedsmyndighederne. Det er politisk blevet bestemt, at minkavl først må genoptages, når det ikke længere udgør en trussel for folkesundheden. 

 

Ja. De sidste mink i Danmark blev oprindeligt aflivet i slutningen af januar og starten af februar måned i 2021.

Siden har Fødevarestyrelsen i flere omgange afsløret ulovlige hold af mink, og her er dyrene efterfølgende blevet slået ned kort efter. 

Dette spørgsmål er omstridt, og der er ikke noget endegyldigt svar på, hvad der var sandt eller falsk i denne forbindelse. 

Da statsminister Mette Frederiksen på et pressmøde den 4. november 2020 meddelte, at alle mink i Danmark skulle aflives, sagde hun følgende:

- Statens Serum Institut har altså vurderet, at med den mutation af corona, som vi nu ser i Nordjylland, kan vi risikere, at effekten af en kommende vaccine bliver svækket eller i værste fald udebliver.

Frygten for en vigende vaccineeffekt overfor cluster-5 mutationen blev også gentaget af sundhedsminister Magnus Heunicke. 

Siden afviste Statens Serum Institut, at man på noget tidspunkt havde sagt, at cluster-5 kunne spænde ben for vaccinerne. Men det er ikke korrekt, har et faktacheck fra DR-Detektor vist. 

Og eftersom at alle mink i Danmark er blevet aflivet, vil det i praksis være umuligt at undersøge, om corona i mink ville kunne påvirke vacciner. 

Kilder: Mette Frederiksens tale under pressemødet den 4. november 2020:
https://www.stm.dk/presse/pressemoedearkiv/pressemoede-den-4-november-2020/

Faktacheck, DR-Detektor: 
https://www.dr.dk/nyheder/detektor/detektor-statens-serum-institut-har-glemt-hvad-de-selv-har-sagt-om-muteret-virus-i

Et actioncard er, i cirkulære om politiets dokumenter § 1, beskrevet som et af politiets dokumenttyper. Denne dokumenttype fastsætter praktiske og konkrete handlingsanvisninger og er målrettet udførelsen af tjenesten eller sagsbehandlingen i politiet, jf. cirkulære om politiets dokumenter
§ 2. 

Et actioncard er altså kort, praktisk og konkret handlingsanvisende, og det beskriver, hvordan en ansat i politiet skal forholde sig eller agere i bestemte sager eller situationer. Uanset om handlingsanvisningen er administrativ eller operativ, skal der anvendes et actioncard som dokumenttype, når der skal gives korte og konkrete informationer om, hvorledes medarbejderne skal agere.

Kilde : Granskningsudvalget 2021-22 GRA Alm.del - Bilag 9  https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/GRA/bilag/9/2458611.pdf

Dyk ned alle vores 543 artikler om Minksagen

Advokatundersøgelse skal klarlægge årsag til jordskred

Siden december har der været jordskred hos virksomhed i Ølst ved Randers, hvor der er fare for, at forurenet jord inklusiv sand fra minkgrave skrider ud i den lokale å. Nu skal en uvildig advokatundersøgelse klarlægge årsagen.

Embedsmand taler ud: Minksagen kunne have endt anderledes

Et voldsomt arbejdspres hos embedsværket kan have haft stor betydning for beslutningen om at aflive alle mink i Danmark, mener en af de embedsmænd, der arbejdede med sagen.

Ministerrokade stoppede SMS-samråd

Tirsdag var der indkaldt til samråd om SMS-sagen i Folketingets Retsudvalg, men på grund af ministerrokaden, hvor Venstres Jacob Ellemann-Jensen og Troels Lund Poulsen skiftede ministerier, blev det aflyst. Det ærgrer af flere grunde Mai Mercado fra De Konservative.

Indkalder til orientering om mink-sms'er

Partilederne i Folketinget er mandag aften kl. 20 inviteret til en orientering om Mette Frederiksens sms'er i minksagen, skriver B.T.

Minkavlerformand: SMS'er skal genskabes hurtigst muligt

Hvis statsminister Mette Frederiksen ikke har noget at skjule, burde hun ikke have et problem med, hvad end der måtte komme frem, lyder det fra Louise Simonsen, formand for Danske Mink.

De Konservatives formand om SMS-sag: - Vi er blevet ført bag lyset i et cover up

Ifølge en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet kunne Mette Frederiksens SMS’er ikke genskabes. Men ifølge en aktindsigt, som B.T. har foretaget, gjorde Forsvarets Efterretningstjeneste slet ikke forsøget. Flere partier vil nu have genskabt SMS’erne.

Minkavler-lov får bred opbakning

Regeringen har fået støtte fra SF, Liberal Alliance og De Radikale om sin model, der skal sikre hurtigere erstatning til minkavlere, skriver ministeriet.

Klar med erstatningsplan: Øger forskud til minkavlere

Regeringen har præsenteret en ny plan, der skal fremskynde udbetalingen af erstatning til tidligere minkalvere.

Endnu en embedsmand slipper for advarsel i minksagen

Fødevareministeriet oplyser i en aktindsigt til Jyllands-Posten, at kontorchefen Paolo Drostby har fået sløjfet sin advarsel i minksagen.

Fortsat undren over minksagskonsekvenser

Forundringen over frikendelse af flere topembedsmænd efter minksagen er fortsat stor. Men justitsminister Peter Hummelgaard forsvarer fortsat de annullerede advarsler.