Glyphosat

Glyphosat – gift eller guld? Læs med her, når vi går i dybden med emnet i over 100 indsigtsgivende artikler om glyphosat.

Glyphosat er siden opdagelsen for 50 år siden blevet verdens mest anvendte pesticid. Og i Danmark udgør glyphosat i dag 46 procent af salget af alle sprøjtemidler tilsammen.

Så det er blevet én af de vigtigste faktorer i moderne markbrug – ikke mindst ved reduceret jordbearbejdning i form af conservation agriculture eller no till-dyrkning.

Men EU's godkendelse af ukrudtsmidlet glyphosat har været sat til at udløbe den 15. december i 2022. I juli er den frist imidlertid blevet forlænget til sandsynligvis efteråret 2023.

I de seneste år har flere EU-medlemslande meldt ud, at de vil stemme nej til en ny eller forlænget godkendelse. På det allerseneste er det dog mildnet af en tiltagende fødevaremangel og en fornyet forståelse for manglen på alternativer i bekæmpelsen af stigende ukrudtsproblemer. Ligesom en alternativ mekanisk ukrudtsbekæmpelse vil være mere skadeligt for klimaet og med større CO2-udledning end en sprøjtning med glyphosat.

Hvad er status lige nu i processen mod et totalt forbud, et delvist forbud eller en fornyet godkendelse?

Ved den seneste fornyelse af EU's godkendelse af glyphosat i 2016-17 var der lagt op til en ny 15-årig godkendelse. Men en mere bred folkelig diskussion endte med at begrænse godkendelsen til fem år med udløb i december 2022.

Den brede diskussion kom blandt andet efter den meget omtalte udmelding fra WHO’s kraftorgan IARC, som placerede glyphosat i en venteposition på en liste med stoffer, der »sandsynligvis er kræftfremkaldende«.

Ingen andre ekspertpaneler var enige i IARC’s vurdering, og der har siden været stillet alvorlige spørgsmålstegn ved lødigheden af IARC’s vurdering.

Men den folkelige debat kredsede om udtrykket »sandsynligvis kræftfremkaldende«.

Også selvom glyphosat i dag er verdens mest undersøgte pesticid, og der stadig ikke er andre ekspertpaneler, der deler IARC’s vurdering fra 2015.

EU’s kemiagentur ECHA udgav i maj 2022 en 11.000 sider stor rapport, som endnu en gang understreger, at glyphosat ikke er kræftfremkaldende. Den vurdering indgår i processen frem mod 2023.

Selvom der fortsat har været megen diskussion om glyphosat, og at der med al sandsynlighed meget mere på vej, er der ikke noget, der tyder på, at de faglige vurderinger falder anderledes ud end tidligere. 

EU's såkaldte rapportørstaters arbejde og vurderingerne ved EFSA og ECHA er strengt faglige vurderinger, og de vurderes lige som alle tidligere ekspertvurderinger igen at blåstemple anvendelse af glyphosat.

I sidste ende er det dog en afstemning i EU-kommissionen i den såkaldte Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, hvor afgørelsen træffes. 

Hvert land skal afgive stemme, og det bliver derfor helt afgørende, hvor store medlemslande som Tyskland og Frankrig stiller sig.

Afstemning kommer formentligt til at ske i efteråret 2023, efter EFSA er kommet med deres endelig vurdering. Den forventes i juli 2023.

Foto: Flickr
Glyphosat har fået en hel blank straffeattest
Glyphosat har fået en hel blank straffeattest

Intet er endnu sikkert om glyphosat forsvinder eller godkendes igen. Men foreløbig har EU helt frikendt midlet. Og måske vil den kommende pesticidreform herhjemme betyde, at glyphosat bliver billigere.

Forbydes glyphosat bliver frøavlere på lerjorde de store tabere – sammen med klimaet
Forbydes glyphosat bliver frøavlere på lerjorde de store tabere – sammen med klimaet

Nye beregninger fra Seges sætter tal på de økonomiske tab, hvis EU beslutter en total udfasning af glyphosat. - Samtidig vil pesticidbelastningen stige med over 20 procent fra alternativerne, fastslår landskonsulent Poul Henning Petersen.

Chefkonsulent Erik Sandal, Velas, gennemgår mulighederne for at begrænse brugen af glyphosat til de nødvendige situationer.
Kan conservation agriculture praktiseres uden glyphosat?
Kan conservation agriculture praktiseres uden glyphosat?

- Uanset om man er for eller imod glyphosat, så er det fortsat stigende forbrug af glyphosat i dansk landbrug ikke heldigt i den nuværende politiske proces, fastslår Erik Sandal. Han anviser derfor en række metoder til at begrænse brugen af glyphosat i praksis.

En ny pesticidhandlingsplan, som et bredt flertal i Folketinget står bag, lægger op til et forbud mod at anvende glyphosat til nedvisning. Arkivfoto
Slut med glyphosat til nedvisning
Slut med glyphosat til nedvisning

Den nye pesticidhandlingsplan, som forventes at blive præsenteret i dag, samler et bredt flertal bag sig. Den indeholder begræsninger for brugen af glyphosat, men også en afgiftsomlægning, som særligt vil sænke prisen på netop glyphosat.

En ny lov betyder, at en lang række glyphosatprodukter vil få trukket godkendelsen fra. 1. juli 2022. De må sælges til og med 31. december 2022 og bliver omfattet af forbud mod anvendelse og opbevaring fra 1. januar 2024. Foto: Jørgen P. Jensen
Seges Innovation: - Alle glyphosatmidler forbydes
- Alle glyphosatmidler forbydes

Den nye lov mod anvendelse af langsomt nedbrydelige midler på befæstede arealer betyder, at Miljøstyrelsen trækker godkendelsen på alle glyphosatprodukter tilbage. Glyphosatprodukter med nye registreringsnumre og etiketter forventes at tage over.

Knud Jeppesen
Miljøministeren og glyphosatforbud: Jamen, hvad med vejsalt?
Jamen, hvad med vejsalt?

Spørgsmål og svar

Glyphosat (også stavet »glyfosat«) er et totalherbicid, der benyttes til at bekæmpe ukrudt. Landbruget tegner sig for langt størstedelen af det danske forbrug. Glyphosat blev tilladt i Danmark i 1975. 

Glyphosat virker ved at hæmme ét af de enzymer, der er nødvendige, for at planter kan danne visse aminosyrer og dermed vokse. Derfor kræver det ukrudtsplanter i vækst, for at glyphosat virker ødelæggende på dem. Dyr og mennesker har ikke dette enzym og derfor er glyphosat ikke giftigt for dem.

Kilde: Miljøstyrelsen

Glyphosat (N-(phosphonomethyl) glycine) er det aktive stof i Roundup.

Roundup er varemærket på et ukrudtbekæmpelsesmiddel produceret af den tyske kemivirksomhed Bayer, og før 2018, Monsanto.

Der eksisterer i dag en lang række varemærker, der ligesom Roundup indeholder glyphosat.

Nej – ikke hvis man spørger Miljøstyrelsen, EFSA eller EPA.

- De koncentrationer af glyphosat, der enkelte steder er fundet i GRUMO (den landsdækkende grundvandsovervågning, red.), udgør ingen sundhedsrisiko, skriver Miljøstyrelsen.

- 30. maj 2022: ECHA bekræfter, at glyphosats nuværende fareklassificering forårsager alvorlig øjenskade og er giftig for vandlevende organismer. Baseret på den tilgængelige videnskabelige dokumentation konkluderer ECHA’s udvalg for risikovurdering (RAC) også, at klassificering af glyphosat som et kræftfremkaldende (...) stof ikke er berettiget, fastslår EFSA.

- Ingen risici til bekymring for menneskers sundhed fra nuværende anvendelser af glyphosat. Glyphosatprodukter, der anvendes i henhold til etikettens anvisninger, resulterer ikke i risici for børn eller voksne, konstaterer United States Environmental Protection Agency (EPA).

På den anden side vurderede det internationale agentur for kræft under WHO, IARC, at glyphosat »sandsynligvis« er kræftfremkaldende for mennesker. Vurderingen siger dog ikke noget om, hvor meget glyphosat der skal til, før risikoen for kræft stiger. Desuden kan der ifølge nyhedsbureauet Reuters sættes alvorligt spørgsmålstegn ved troværdigheden af undersøgelsen: 

- Verdenssundhedsorganisationens kræftagentur (IARC, red.) afviste og redigerede resultater fra et udkast til sin gennemgang af ukrudtsmidlet glyphosat, der var i modstrid med dets endelige konklusion om, at kemikaliet sandsynligvis forårsager kræft.

Glyphosat har følgende klassificeringer for akutte sundhedseffekter: R41: Risiko for alvorlig øjenskade.

Kilder: Cancer.dk, Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3 år 2014, side 36

Den 1. juli 2020 blev det forbudt at sprøjte med glyphosat på flere private og offentlige arealer, herunder stier, veje, grus, fortove, indkørsler, parkeringsarealer og terrasser.

Forbuddet trådte i kraft den 1. juli 2022 med den virkning, at det vil blive forbudt at sælge de omtalte sprøjtemidler til de nævnte arealer fra 2023 og forbudt at sprøjte på arealerne fra 2024.

I 2020 blev det forbudt for private at købe og anvende produkter med koncentreret glyphosat. Det er fortsat lovligt for landmænd at købe og anvende glyphosat til markbrug.

Kilde: Miljøstyrelsen

Nej.

Ifølge Videnskab.dk virker glyphosat ved at »angribe og hæmme et enzym, der findes i planter, men ikke i dyr og mennesker«.

I en rapport konkluderer EU’s fødevareagentur, EFSA, at glyphosat-rester i foderet ikke truer dyrs helbred.

- Og heri konkluderes det, at dyr heller ikke ser ud til at lide overlast, selv om de spiser foder fra GMO-planter, der i sin tid blev sprøjtet med glyphosat-holdige sprøjtemidler såsom Monsantos Roundup, lyder det i artiklen »Efsa: Hverken dyr eller mennesker tager skade af glyphosat-rester i maden« fra Ingeniøren.

Dyk ned alle vores 137 artikler om Glyphosat

Fremtidens sprøjtning med glyphosat

EU har givet os foreløbig 10 år mere med glyphosat. Nu er det op til planteavlerne at anvende glyphosat målrettet og begrænse brugen til kun det nødvendigste. – Vi bør altid overveje alternativer før sprøjtning med glyphosat, understreger Carsten Fabricius på plantekongressen i sidste uge.

Den danske gen-godkendelse af glyphosat-midler vil tage flere år

I Danmark er Miljøstyrelsen stadig i gang med at godkende glyphosatprodukter efter de retningslinjer, som blev lagt ved EU-fornyelsen tilbage i 2017. - Så de nye vilkår vil ikke træde i kraft lige med det samme, påpeger Seges Innovation.

Status på glyphosatmidler pr. 1. januar 2024

Der er i øjeblikket stor udskiftning af gamle og nye midler med indhold af glyphosat. - Det er derfor en ekstra god idé at holde øje med virksomhedens beholdning af glyphosatmidler og i tide få bortskaffet produkter, som bliver ulovlige, lyder det fra Seges.

Undgå høsthjælp med glyphosat, selv om det stadig vil være tilladt

Selv om det lovtekniske forbud mod brug af glyphosat som høsthjælp næppe kan nå at komme på plads inden høst 2023, og nedvisning af foderkorn derfor fortsat er tilladt, så bør man undlade det og hellere planlægge sin høstkapacitet i god tid, lyder opfordringen fra Seges.

Ingen nye ukrudtsmidler på vej til at erstatte glyphosat

- Og stort set heller ingen af de ellers mange glyphosat-lignende herbicider rundt om i verden vil have en chance for at blive godkendt i Danmark, hvis der skulle komme et EU-forbud mod anvendelse af glyphosat, vurderer Seges Innovation.

Et forbud mod glyphosat vil øge udvaskningen af kvælstof med 6.000 ton årligt

Der skal langt mere mekanisk jordbearbejdning til, hvis planteavlerne får forbud mod at bruge glyphosat. Og det vil få konsekvenser for miljø- og klimapåvirkningerne. Seges Innovation giver nu en foreløbig vurdering af disse.

Er en meget høj dosering af glyphosat nødvendig om foråret?

- Vi ser flere og flere glyphosatsprøjtninger i foråret, hvor der på grund af væselhale anvendes en meget høj dosis, oplyser Jakob F. Kjærsgaard, VKST, som derfor har gennemført et forsøg for at finde den rette dosering.

Hvad nu hvis glyphosat bliver forbudt i 2023?

Ikke mindst prøjefri dyrkning bliver hårdt ramt, hvis der ikke længere kan sprøjtes med glyphosat lige før såning. Seges har netop udsendt en rapport om mulige alternativer til en glyphosatsprøjtning ved pløjefri dyrkning.

Foruroligende udvikling i EU's godkendelse af glyphosat

EU-godkendelsen af glyphosat udløber den 15. december, men er som bekendt midlertidigt forlænget til december næste år. - Det foruroligende ved forløbet her i efteråret er, at der igen er tegn på indblanding af politiske interesser i godkendelsesprocessen, lød det i fredags fra Seges Innovation.

Glyfosat er ikke et problem i danske fødevarer

Hos fire ud af fem amerikanere har man målt glyfosat i urinen. - Det vil formentlig ikke kunne genfindes i Danmark i det omfang, eftersom Danmark har en langt mere restriktiv tilgang til brug af sprøjtemidlet, oplyser landskonsulent.