Sponseret af: Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S

Friske øjne løste udfordringen: Ekstraordinært godt resultat for sjællandsk planteavler var potentiel skattebombe

Lars Christensen havde i mange år haft en negativ indskudskonto, som han ikke vidste, hvordan han skulle vende. Efter lappeløsning på lappeløsning blev et møde med rådgivere fra Agrocura startskuddet til at få vendt negativ til positiv.

Et stenkast uden for Næstved, bor Lars Christensen sammen med sin kone Susanne, og sammen har parret fem børn.

I det daglige driver Lars en planteavlsejendom på 165 hektar med et alsidigt sædskifte bestående af korn, raps og frøgræs, og dertil kommer desuden en række udlejningsejendomme.

At Lars er stolt af at være landmand skinner tydeligt igennem, når man møder ham. Han er ud af en landmandsfamilie, og det var særligt Lars’ farfar, der også drev planteavl, der inspirerede ham.

Mit abonnement hos Agrocura har været en rigtig god investering, og de har gennem tiden hjulpet mig med at få disponeret rettidigt, så jeg har fået lavet nogle gode handler og aftaler.

- Min farfar har gjort stort indtryk på mig. Af ham har jeg lært, at man skal gøre tingene ordentligt og tage sine beslutninger selv, fortæller Lars, hvilket også tydeligt giver sig til udtryk på den velholdte ejendom.

Som person er Lars Christensen en mand med gåpåmod, som også godt ved, hvordan han skal prioritere sin tid og energi for at skabe mest mulig værdi.

- Jeg er god til mit fag, men jeg anerkender også mine svagheder. De svagheder får jeg så hjælp til. Så kan jeg bruge endnu mere tid til at blive bedre, til det jeg allerede er god til. Det, synes jeg, giver mere værdi på bundlinjen, lyder hans begrundelse.

Hjælp udefra

Et af de steder, hvor den sjællandske landmand har valgt at hente hjælp udefra, er viden om markedet for råvarer og finansiering, hvor han gør brug af Agrocuras ydelser, og hvor han har været kunde i godt fem år. Et samarbejde han beskriver som trygt og givende.

- Mit abonnement hos Agrocura har været en rigtig god investering, og de har gennem tiden hjulpet mig med at få disponeret rettidigt, så jeg har fået lavet nogle gode handler og aftaler. Jeg er tryg ved at de holder øje med markederne for mig og så sender en anbefaling, når de vurderer, at det er tid til at agere, fortæller han.

Lars har i dag et Focus+ abonnement, der giver ham adgang til ugentlige analyser på råvare- og finansmarkederne, anbefalinger for køb og salg samt fri sparring med Agrocuras rådgivere. Og muligheden for den frie sparring er noget, han ofte benytter sig af,

- Hvis jeg undrer mig over noget af det, Agrocura melder ud, eller jeg har brug for at drøfte forskellige strategier med dem, så er det nemt og bekvemt lige at tage telefonen og høre deres vurdering. Det har givet mig ro til at blive bedre, til det som jeg er god til, fortæller han.

Alligevel skulle det vise sig at Agrocura også kunne hjælpe på andre områder end blot råvarer og finansiering og endte med at bidrage til en løsning, som gennem længere tid havde givet ham hovedbrud.

Negativ indskudskonto voldte problemer

I april 2022 holdt Lars et møde med Agrocuras to rådgivere Henrik Andresen og Hans Henrik Kjær, hvor de overordnede emner var råvarer og finansiering. Forud for mødet havde de to rådgivere gransket den sjællandske landmands regnskaber, og egentligt var resultaterne rigtig flotte, men det store problem var, at Lars’ indskudskonto var negativ.

- Udfordringen ved en negativ indskudskonto er, at du mister muligheden for at spare op i virksomhedsordningen, som langt de fleste landbrug benytter sig af. Når dette sker, afskæres du fra muligheden for at kunne spare op i virksomhedsordningen, og din virksomheds overskud vil i stedet komme til personlig beskatning, fortæller Agrocuras finansrådgiver Hans Henrik Kjær.

Ifølge Hans Henrik Kjær betyder det, at der kan være store skattemæssige omkostninger forbundet med en negativ indskudskonto. Samtidig er en af udfordringerne også, at indskudskontoen ikke rigtig siger noget om virksomhedens generelle økonomiske tilstand, og det kan indimellem forvirre virksomhedens ejer.

- Vi har gennem årene set en tendens til, at det er virksomheder, der har haft en god økonomi og overskud, som de har investeret i forskellige aktiver, som kan komme i uføre med deres indskudskonto, fortæller Hans Henrik Kjær og tilføjer

- Typisk opstår problemet ved, at man begynder at investere virksomhedens midler i aktiver, som i virkeligheden er at betegne som private investeringer – og derfor opstår der en negativ mellemregning mellem dig personligt og virksomheden, fortæller han.

Det er lige meget med distancen for mig, for den tager jeg gerne, når det gælder den bedste rådgivning

Friske øjne blev løsningen

Lars Christensen var godt bevidst om sin situation med indskudskontoen, men på trods af flere overvejelser havde han og hans revisor ikke fundet den rette løsning på problemet. Og behovet for at få en løsning voksede markant, da Lars som de fleste andre planteavlere så ind i et ekstraordinært godt resultat for 2022. Et scenarie som for de fleste udelukkende vil være positivt, men som for Lars også indebar en potentiel stor skatteregning.

På mødet blev parterne enige om at noget måtte der gøres, og efter at have grublet over situationen hele vejen fra Næstved hjem til kontoret i Aabenraa kom Hans Henrik Kjær kort efter med en plan til Lars – en plan der gjorde brug af Agrocuras brede netværk.

- Jeg havde i en tidligere sammenhæng stiftet bekendtskab med Palle Høj fra SAGRO, og jeg vidste, at han var et godt bud på én, der kunne anskue Lars udfordringer på den rette måde – og også finde en løsning på problemerne, lyder det fra Hans Henrik Kjær – der helt i tråd med Lars’ tilgang valgte at uddelegere opgaven.

- I Agrocura er kunden vores primære fokus, og for os handler det om at få fundet den bedste løsning for kunden. Vores tilgang er, at ingen kan alt – men alle kan noget, og det gør, at vi ofte bruger vores brede netværk for at få løst vores kunders udfordringer, fortæller han.

Samtidig understreger han, at Agrocura ikke er sat i verden for at flytte kunder fra den ene rådgivningsvirksomhed til den anden.

Med henvisningen til SAGRO i Herning, hoppede Lars i bilen og krydsede Kattegat for at holde et møde med deres rådgivere. En tur der ifølge Lars var det hele værd, da der allerede på det første møde blev lagt en klar plan for, hvordan situationen kunne håndteres. At løsningen skulle findes 250 km væk, gør ikke Lars noget.

- Det er lige meget med distancen for mig, for den tager jeg gerne, når det gælder den bedste rådgivning, fortæller han.

Vi er der, hvor vi igen kan fokusere energien på det, vi synes er givende – nemlig planteavlen, og det er jeg rigtig glad for

Et nyt fokus

Køreplanen som Lars blev præsenteret for af SAGRO indebar blandt andet at tage en konverteringsgevinst på sine fastforrentede realkreditlån – en løsning som han ikke tidligere var blevet præsenteret for.

- Løsningen med at konverteringsgevinsten kunne hjælpe mig, havde jeg ikke tidligere tænkt over, men det så Palle med det samme. At blive præsenteret for en køreklar plan gjorde, at jeg følte mig meget sikker og tryg ved deres oplæg, på trods af at vi kun lige havde mødt hinanden, lyder det fra Lars.

Der er i dag fuldstændig styr på håndteringen af hans indskudskonto, og både Lars’ nuværende revisor og revisorassistenter er alle bekendte med planen og dens formål, og det har givet ham overskud til igen at kunne fokusere på driften.

- Vi er der, hvor vi igen kan fokusere energien på det, vi synes er givende – nemlig planteavlen, og det er jeg rigtig glad for, fortæller den sjællandske planteavler.

At Agrocura evner at se tingene i et større perspektiv ved blandt andet at gennemgå kundernes regnskab forud for et møde og samtidig også tør stille de mere kritiske spørgsmål, og ikke blot holde sig til skulderklap, er noget af det, der ifølge Lars giver ham værdi af sit abonnement.

- Jeg har indimellem tænkt over, at hvis ikke jeg havde haft det besøg af Henrik og Hans Henrik, og at de efterfølgende havde foranlediget kontakten til Palle, så er jeg bange for, at jeg havde stået i den samme situation. Så tror jeg simpelthen, at jeg havde kørt uændret videre med de konsekvenser det så ville have, fortæller han og lægger ikke skjul på sin store glæde over udfaldet.

Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S

Egelund 27,
6200 Aabenraa