Sponseret af: Danish Pig Genetics P/S

Danish Genetics vil forbedre pattegrise-overlevelsen i nyt projekt

Danish Genetics øger sit fokus på pattegriseoverlevelse gennem et udviklingsprojekt med ønske om mere ensartede pattegrise via fødselsvægtregistrering.

Allerede i foråret 2021 øgede Danish Genetics sit fokus på pattegriseoverlevelse ved at implementere direkte avl efter pattegriseoverlevelse samt antallet af levedygtige pattegrise i kuldet.

For at styrke vejen til en øget pattegriseoverlevelse yderligere har Danish Genetics valgt at starte et nyt udviklingsprojekt i ønsket om i fremtiden at kunne avle efter pattegrise med en mere ensartet fødselsvægt i kuldet.

Dette koncept vil styrke Danish Genetics‘ vej til en øget pattegriseoverlevelse og et mere bæredygtigt avlsprogram.

Nyt udviklingsprojekt hos Danish Genetics

Avlsprogrammet hos Danish Genetics har et særligt fokus på pattegriseoverlevelse samt robuste og højeffektive grise. Genetikselskabet opnår dette blandt andet gennem direkte avl for pattegriseoverlevelse og levedygtige pattegrise.

For at styrke målsætningen om øget pattegriseoverlevelse yderligere har virksomheden igangsat et projekt med individuel registrering af fødselsvægt for alle levendefødte renracede Landrace og Yorkshire pattegrise i avlsbesætningerne.

Racerne Landrace og Yorkshire er valgt, da disse racer udgør moderlinjerne i Danish Genetics' avlsprogram. 

Højere pattegriseoverlevelse

Målet med en registrering af den individuelle fødselsvægt for pattegrise inden for moderlinjerne Landrace og Yorkshire er at kunne avle efter mere robuste grise og en højere pattegriseoverlevelse – og i sidste ende flere fravænnede grise pr. årsso.

Det vil have en positiv indvirkning på bæredygtigheden, idet øget pattegriseoverlevelse i sidste ende vil betyde behov for færre antal søer til at producere det samme antal pattegrise. 

Projektet er af stor betydning både ud fra et økonomisk, miljømæssigt og dyrevelfærdsmæssigt synspunkt, hvorfor det også er et omdiskuteret emne i branchen. 

Unikt værktøj til sikring af høj datakvalitet

Til individuel registrering af fødselsvægt for alle levendefødte renracede Landrace og Yorkshire pattegrise i avlsbesætninger har Danish Genetics udviklet en specialdesignet vogn samt et unikt værktøj, som kan anvendes med en håndholdt scanner. Dette er gjort i ønsket om at sikre en høj datakvalitet og mulighed for videreudvikling. 

Med den håndholdte scanner er det muligt at scanne den individuelle pattegris’ elektroniske øremærker og registrere ID-nummeret af pattegrisen med enkelte tryk.

Den håndholdte scanner har forbindelse til vægten via Bluetooth, hvorved pattegrisens vægt kan registreres direkte i Danish Genetics’ database gennem den håndholdte scanner.

Vognen med tilhørende vægt er designet således, at registreringen af fødselsvægt kan gøres i sammenhæng med den rutinemæssige håndtering af de nyfødte kuld. 

Se videoen og lær mere om konceptet!

Alle registreringer bliver direkte overført til Danish Genetics’ database, hvilket medvirker, at både datakvaliteten samt den videre udvikling af værktøjet sikres.

Disse værktøjer gør det muligt at indsamle data på fødselsvægt og fødselsvægtvariation inden for det enkelte kuld på samtlige renracede Landrace og Yorkshire-kuld i avlsbesætningerne.

Store mængder data til brug i avlsarbejdet

Gennem opstart af fødselsvægtsregistrering af alle levendefødte, renracede Landrace- og Yorkshire pattegrise i avlsbesætninger indsamler Danish Genetics store mængder data.

Disse data er en vigtig del af at kunne beregne arvelighed og korrelationer til de resterende avlsmål for populationen. Derved bliver det muligt at arbejde med fremtidig implementering af avlsmål for ensartethed i fødselsvægt inden for kuldet. 

Robuste og højeffektive grise med en højere pattegriseoverlevelse giver bedre produktions-økonomi for landmanden og har samtidig betydning for dyrevelfærd og miljø.

Spørgsmål? Kontakt os her!

Danish Pig Genetics P/S

Lysholt Allé 10
7100 Vejle