Sponseret af: DanBred P/S

Gør din produktion mere konkurrencedygtig med verdensklasse slagtegrise

Generation for generation udvælges de bedste gener til videre avl for at producere slagtegrise i verdensklasse. En stor del af denne succes med overlegne slagtegriseegenskaber kan vi takke ornelinjen DanBred Duroc for.

Gennem årene har DanBred Duroc indgået i flere afprøvninger, og hver gang har den stået stærkt og udmærket sig, særligt for sin gode fodereffektivitet, høje kødprocent og daglige tilvækst. DanBred Duroc bidrager til de laveste produktionsomkostninger for de danske griseproducenter, men den præsterer bedst, når den passes i henhold til de anbefalinger, som DanBreds R&D-motor har til racen.

I et fransk studie fra 2021, foretaget af det franske landbrugsministerium og Institut du Porc (IFIP), stod DanBred Duroc virkelig sin prøve. Her blev DanBred Duroc-genetik sammenlignet med andre Duroc’er – samt Piétrain, der er den mest anvendte ornegenetik i Frankrig. Resultaterne viste, at afkom fra DanBred Duroc-orner klarede sig helt ekstraordinært i forhold til de andre ornelinjer, uanset om det var i farestalden, grundet den betydeligt højere overlevelsesrate, eller i smågrise og slagtegrisestalden, hvor afkommet havde en suveræn foderudnyttelse og flot daglig tilvækst kombineret med en højere kødprocent. Alt i alt fastslog undersøgelsen, at DanBred Duroc har sublime slagtegriseegenskaber.

Et tidligere studie, foretaget af SEGES Innovation, fastslog, at der ved at bruge DanBred Duroc som orne – fremfor Piétrain – var en økonomisk gevinst på ca. 13 kroner per so-gris fra fødsel til slagtning. 

Tallene taler for sig selv

Hvad der dog er mindst lige så vigtigt som videnskabelige forsøg, er, at de store forbedringer i slagtegriseegenskaberne også slår igennem i din slagtegriseproduktion. Og her har DanBred Duroc også en stor del af æren.

Den enkelte griseproducent har de seneste år med egne øjne set forbedringerne på resultater såvel som bundlinje: Verdensklasse vækstrater uden at gå på kompromis med hverken den gode fodereffektivitet eller den høje kødprocent.

Det betyder, at det øgede fokus på slagtegriseegenskaber i DanBred avlsmålet også er slået igennem i produktionsleddet – og det endda meget hurtigt og med stort gennemslag. 

En vigtig brik i det avlsmæssige puslespil

En af hjørnestenene i DanBred avlsprogrammet er DanBred Duroc, som bruges som far-race i DanBreds trevejs krydsningsprogram for at producere en af verdens mest konkurrencedygtige slagtegrise.

DanBred Duroc’s gener bidrager nemlig til stærke smågrise og indbringende slagtegriseresultater. Dette kommer til udtryk i en imponerende daglig tilvækst på 1.130 gram for slagtegrise (30 til 115 kg).

Dertil kommer en rigtig god foderudnyttelse på 2,5 FEsv/kg og samtidig en høj kødprocent, der ligger oppe på 63 procent, hvilket er essentielle egenskaber for den ideelle slagtegris (tallene er fra SEGES Innovations notat 2207).

Genetik, der gavner din bundlinje og klimaet

Med både høj foderudnyttelse og høj kødkvalitet sikrer DanBred Duroc med andre ord mere grisekød med færre omkostninger, hvilket bidrager til en højere fortjeneste for dig som griseproducent.

Ydermere er den effektive genetik, som DanBred Duroc besidder, ikke kun indbringende for dig, men er også et vigtigt skridt i den rigtige retning i forhold til klimaet, da du kan producere mere kød for færre ressourcer.

Så med DanBred Duroc som ornelinje gør du din virksomhed mere konkurrencedygtig ved at producere mere kød af højeste kvalitet og med de laveste produktionsomkostninger.

Historien bag Duroc’en

DanBred Duroc stammer fra Nordamerika, og racen blev importeret til Danmark i 1970’erne.

Gennem årtiers professionelt avlsarbejde er racen blevet genetisk forbedret, især i relation til daglig vækst fodereffektivitet.

DanBred P/S

Borupvang 5D
2750 Ballerup