Sponseret af: DanBred P/S

10 praktiske tips til at fravænne mange robuste grise med høj effektivitet

Der er ingen tvivl om, at avl for pattegriseoverlevelse bidrager positivt på staldgangen. Stærke, vitale smågrise bidrager til højere dyrevelfærd, lettere pasning og øget effektivitet i din produktion. Men høj overlevelse blandt pattegrisene kan ikke opnås alene ved hjælp af genetikken. Det kræver også godt management, herunder fokus på soens evne til at passe sine grise samt at forberede pattegrisene på livet efter fravænning.

DanBred-søer producerer store livskraftige kuld med robuste grise – og for at udnytte deres fulde potentiale er det en fordel at være godt klædt på til håndteringen af pattegrisene. I juni 2022 opdaterede DanBred avlsmålet for at sætte endnu større fokus på pattegriseoverlevelse.

Vi har samlet 10 af vores bedste praktiske tips til dig, så du også kan fravænne robuste grise med høj effektivitet.

1. Fokus på soen

Tag dig godt af dine søer, så de kan tage sig godt af deres pattegrise. DanBred-soens gode moderegenskaber kan udnyttes endnu bedre, når du sikrer, at dine drægtige gylte og søer er sunde og stærke. Hvis der er behov for behandling af søerne, skal denne sættes i gang, så snart der er tegn på sygdom.

Evaluer hver enkelt so i farestalden, hvor antallet af tilgængelige og funktionelle patter noteres på sokortet. Vurder desuden soens huld og appetit, førend der tages en overordnet beslutning om, hvor mange grise hver so forventes at kunne passe efter kuldudjævning. Efter faring bør antallet af levendefødte grise noteres, og man bør samtidig beslutte, hvorvidt soen er bedst egnet til at passe små eller større grise.

2. Sørg for, at soen har energi nok til faringen

Faringen er energikrævende, og den gennemsnitlige faringslængde for en so er 4-7 timer – uanset kuldstørrelse. Foder og fodring omkring faring kræver derfor ekstra opmærksomhed, da korrekt fodring vil lette forløbet og øge antallet af levendefødte grise. DanBred anbefaler udfodring 3-4 gange pr. dag med et interval på max. 8 timer, da dette er optimalt til understøttelse af soens energiniveau og til at sikre en succesfuld faring.

3. Sørg for, at alle pattegrise får råmælk

DanBred-søer producerer råmælk nok til at supplere 50 pattegrise med nødvendige antistoffer. Det er essentielt, at alle grisene sikres tilstrækkeligt råmælk i løbet af de første 24 timer for at sikre optimal sundhed og vækst.

Tjek, at alle grisene er tørre, varme og livlige. Sørg for, at der er fri adgang til yveret, og at grisene får hjælp, hvis behovet opstår. En optimal målsætning er at sikre, at alle grise har minimum 12 timer til at indtage råmælk.

4. Fokuser indsatsen på de mindre grise

I store kuld kan de mindste grise være udfordrede af konkurrencen fra de større grise i kuldet. Derfor anbefaler vi lidt ekstra opmærksomhed på de mindste grise. Hjælp dem med at komme til yveret, hold dem varme, sørg for at have en strategi for splitmalkning og overvej, om grisene skal flyttes til en ammeso. Sammenholdt bidrager disse tiltag i sidste ende til et øget antal fravænnede grise.

5. Tag højde for moderegenskaber i vurderingen

DanBred-søer kan sagtens fravænne flere grise end antallet af tilgængelige funktionelle patter. Dette skyldes deres gode moderegenskaber, som har en positiv effekt på antallet af fravænnede grise og søernes egenfravænning. Lad yngre søer passe mindst samme antal grise, som de har gode, funktionelle patter, og hvis de vurderes egnede, så tøv ikke med at lade dem passe en ekstra gris.

6. Tilgodese høj mælkeydelse i fodringen

Fokuseret opmærksomhed på foder og vand i diegivningsperioden understøtter grisenes tilvækst og øger produktiviteten. Det anbefales at fodre minimum 3-4 gange pr. dag gennem hele diegivningsperioden, hvor foderstyrken gradvist øges ved daglige individuelle justeringer. Målet bør være at opnå maksimal foderstyrke omkring dag 16, når mælkeydelsen topper.

7. Hold øje med grisenes adfærd gennem diegivningsperioden

Selv i et velfungerende kuld kan du opleve, at en af grisene ikke trives. Sørg for rutinemæssigt at tjekke alle grise for sygdomstegn eller tegn, der kan forklare nedsat vækst, eller at grisene ikke trives – og igangsæt tilsvarende behandling med det samme. Jo hurtigere du kan behandle smågrisene, jo bedre kommer de sig. Brug af den rigtige medicin og dosering øger chancen for hurtig bedring, og det kan bidrage til at mindske brugen af medicin på langt sigt.

Hvis grisen ikke viser tegn på sygdom, kan der være problemer med hierarkiet i kuldet. I så fald vil den bedste løsning være at flytte udfordrede grise til en ammeso.

8. Skab en glidende overgang fra mælk til fuldfoder

En succesfuld fravænning er i høj grad afhængig af, at der laves en glidende overgang fra mælk til fuldfoder. Denne starter allerede i farestalden med gradvis tildeling af fuldfoder, hvilket reducerer risikoen for nedsat tilvækst eller diarré efter fravænning, samt optimerer tilvækst gennem hele perioden. Implementer strategier for fodring i farestalden; tildeling af tørfoder i hulerne fra dag 7-10 vil stimulere fordøjelsesenzymerne frem mod fravænning, og samtidig vil tildeling af flydende fravænningsfoder lette overgangen yderligere.

9. Lav en enkel plan for opsyn med de fravænnede grise

En enkel plan for dagligt opsyn med fravænnede grise er fundamentet for succes gennem resten af dyrenes produktionscyklus. Tilse grisene minimum to gange pr. dag, hvor fokus er på grisenes aktivitet og interesse i din tilstedeværelse. Sørg for at rengøre krybberne og tjekke vandforsyningen, og sørg for, at der handles på uregelmæssigheder, så snart de observeres.

10. Oplær personalet med DanBred Knowledge Hub

Den rette viden om management og procedurer omkring faring og håndteringen af store kuld er med til at øge antallet af fravænnede grise pr. årsso, øge tilvæksten og reducere variation i grisenes størrelse. Gør de let anvendelige og tilgængelige råd fra DanBred Knowledge Hub til en integreret del af jeres hverdag, så I kan høste det fulde udbytte af dyrenes genetiske potentiale.

DanBred P/S

Borupvang 5D
2750 Ballerup