Sponseret af: Danish Pig Genetics P/S

Det, soen allerede gør godt, hjælper vi den med at forbedre

Det er en kompleks opgave at passe grise og samtidigt håndtere og optimere avlsarbejde. På grund af øget kontrol, travlhed, og ikke mindst mangel på kvalificeret arbejdskraft, oplever mange besætninger, at der er mindre tid til den enkelte gris.

Tid og sunde grise er de seneste år blevet en stadigt større økonomisk post, og det er derfor blevet endnu vigtigere, at grisene ikke konstant kræver opsyn.

For at imødekomme efterspørgslen fra markedet styrker vi arbejdet med moderegenskaber ved at indsamle flere data til forædlingen af vores gener. Fx vejer vi alle pattegrise og registrerer deres fødselsvægt, så vi kan udvælge de kuld med højest ensartethed. Ensartethed i fødselsvægt bidrager til robuste pattegrise, der oplever mindre hierarki i stien og i sidste ende en højere overlevelse.

Vi oplever en voksende kuldstørrelse

For at sikre overlevelse og trivsel for pattegrise er det afgørende, at soen har det korrekte antal funktionelle patter, der understøtter robuste grise og en høj kuldstørrelse.

Vi oplever, i takt med avlsfremgangen på vores dyr, som forbedrer det, de allerede gør godt, at soen får flere og stærkere pattegrise. En høj kuldstørrelse er godt for produktiviteten, og den er styrket af vores store fokus på moderegenskaber.

Fx vejer vi alle Landrace- og Yorkshire-pattegrise og registrerer deres individuelle fødselsvægt, så vi på sigt kan udvælge de kuld med højest ensartethed. Ensartethed i fødselsvægt styrker pattegrisens chance for overlevelse.

Stærke og robuste grise har brug for næring, og den næring findes ved soens yver. Derfor er det vigtigt, at soen har funktionelle patter til alle sine nye pattegrise. Denne egenskab registrerer vi, for på sigt at kunne avle efter dyr med et højt antal patter, som bruges til at styrke soens moderegenskaber.

Antallet af patter på en gris er arvelige og vil være påvirket af både moder og fader. Af den grund registrerer vi patter fra både han- og hunkøn. I vores arbejde for at skabe verdens bedste so har vi fokus på at kuldstørrelse og antallet af patter til levendefødte skal følges ad.

Fremtidens griseproduktion

Vi tør tage et ansvar, og arbejder for at vores avl bidrager til en mere bæredygtig produktion af grise.

Vi arbejder med bæredygtighed og fokuserer på tre aspekter;

  • Socialt
  • Økonomisk
  • Miljø

Med et ambitiøst og innovativt avlsprogram har vi et stort fokus på, at vores grise trives, og vi går gerne forrest i kampen for at holde sunde og robuste dyr uden sygdomme. På det sociale område for bæredygtighed ønsker vi, at vores grise har de bedst mulige vilkår.

Det gælder både sundheds-, adfærds- og dyrevelfærdsmæssigt. Vi avler efter robuste dyr med et højt antal levedygtige grise per kuld, en høj pattegriseoverlevelse og søer med god holdbarhed, der bidrager til at flere pattegrise kan fravænnes per årsso.

Fokus på robuste dyr ses i et reduceret behov for nye grise til at producere det samme antal pattegrise. Derved bidrager disse avlsmål til en øget dyrevelfærd og en bæredygtig svineproduktion i både et økonomisk, miljømæssigt og socialt aspekt.

Danish Pig Genetics P/S

Lysholt Allé 10
7100 Vejle