Sponseret af: Elanco Denmark ApS

Sådan får du succes med hele haler

Enzymet Hemicell har vist sig at være et effektivt værktøj til forebyggelse af øre- og halebid - og der er tilmed sidegevinster at hente.

Halebid hos grise er stadig en gåde, som vi ikke helt har løst. Mange faktorer kan få balancen til at tippe, og du har sikkert allerede optimeret på mange ting. At løse denne udfordring kræver ikke kun dygtige medarbejdere i stalden, men også et tæt samarbejde mellem dig selv, dyrlægen, rådgiveren og foderstoffirmaet.

Enzymet Hemicell er velafprøvet, og cirka 10 procent af danske griseproducenter har allerede oplevet en næsten total reduktion af øre- og halebid. Virkningen af Hemicell bevirker, at grisene bliver lettet for en immunbelastning. Det har vist sig, at grisene synes mere robuste, de kommer dermed i bedre balance, og dermed forsvinder den adfærd, som udløser øre- og halebiddene.

Sidegevinsten er, at det øger og stabiliserer produktionsresultaterne, især med hensyn til bedre foderudnyttelse og lavere dødelighed. Derudover kan der være en ekstra direkte økonomisk fordel i muligheden for at skifte en mindre andel af de dyreste proteinråvarer ud med billigere.

Hvor mange grise der har problemer, ved vi ikke med sikkerhed, men kunne det ikke være et super signal at sende fra den danske griseproduktion, at »danske grise har krølle på halen!?«

Lovgivningen omkring grise med hele haler

Lovgivningen fra 2019 har indtil nu haft fokus på, at der skulle udarbejdes handlingsplaner for at imødegå halebid, og griseproducenter skulle ved salg af halekuperede smågrise indhente dokumentation fra modtageren om, at der var behov for at grisene skulle halekuperes.

Når der ikke er halebid i en besætning, og risikovurderingen for halebid fortsat er lav, skal landmanden udarbejde en plan, der beskriver, hvordan han gradvist kan få flere grise med hele haler i besætningen.

Ifølge Seges skal antallet af grise, som ikke halekuperes, fordobles hvert år de næste fire år.

Elanco opfordrer dig til at prøve enzymet Hemicell, hvis du er i gang med denne proces, men stadig ikke er i mål. Virker enzymet i din besætning, så vil du kunne se det efter cirka 14 dage.

Du kan via din foder- eller mineralleverandør få Hemicell testet i din egen bedrift/produktion for at se, hvilke fordele - udover hele haler - enzymet kan give dine grise.

Om Hemicell

  • Enzymet Hemicall nedbryder det sundhedsskadelige beta-mannan
  • Beta-mannan er et fiber som findes i alle vegetabilske råvarer som solsikke-, raps- og sojaskrå
  • Beta-mannan styrker plantens vækst men kan ikke fordøjes af grise
  • Beta-mannan skaber en energikrævende men fejlagtig immunreaktion, som påvirker tarmens sundhed og produktivitet
  • Når du tilføjer Hemicell, kan dine grise tåle mere protein
  • Hemicell kan købes gennem foderstof- og premixleverandører

For yderligere information, kontakt gerne Christina Fensholt-Hansen, som er agronom hos Elanco:

E-mail: christina.fensholt_hansen@elancoah.com

Læs mere her!

Elanco Denmark ApS

Lautrupvang 12, 1.th,
2750 Ballerup