Sponseret af: Hamlet Protein A/S

Fordøjelighed er ikke den eneste kvalitetsparameter for proteinfoder

Nye undersøgelser viser, at hastigheden for nedbrydning og optagelse af proteinkilder i tarmen har afgørende betydning for optimal udnyttelse af proteinet og dermed dyrenes vækstpotentiale. Dette kaldes også proteinfordøjelseskinetik.

Smågrisefoderets sammensætning – og særligt valget af proteinkilde – har afgørende betydning for tilvæksten og dermed bundlinjen, men udvalget af forædlede proteinkilder er bredt og af varierende kvalitet, og det kan være svært at gennemskue, hvad der adskiller produkterne.

Proteinfordøjeligheden er traditionelt blevet brugt til at vurdere kvaliteten af en proteinkilde; jo højere fordøjelighed, jo bedre kvalitet. Nye undersøgelser viser, at også hastigheden for nedbrydning og optagelse af proteinet i dyrets tarm (fordøjelseshastigheden) er afgørende for optimal udnyttelse af fodermidlerne og dermed dyrets vækstpotentiale. For smågrise spiller fordøjelseshastigheden en særligt vigtig rolle, når der anvendes lavproteinblandinger med et højt indhold af syntetiske aminosyrer, da disse optages hurtigt i tarmen. For at opnå en bedre udnyttelse af de syntetiske aminosyrer i dyret, skal proteinet fra de øvrige fodermidler derfor også nedbrydes og optages hurtigt. Dette resulterer i en balanceret aminosyrepulje i blodet, der bidrager til optimal vækst.

Hamlet Protein har sammen med Aarhus Universitet sammenlignet en række forskellige proteinprodukter af både vegetabilsk og animalsk oprindelse – herunder også HP 300 – i forhold til fordøjelseshastighed.

Undersøgelsen viste, at proteinet fra HP 300 og proteinet fra blodplasma nedbrydes og optages med samme høje hastighed i tarmen. Dette forklarer, hvorfor HP 300 og blodplasma i tidligere foderforsøg resulterer i samme tilvækst og fodereffektivitet. Undersøgelsen viste også, at proteinet fra HP 300 blev fordøjet hurtigere end proteinet fra andre forædlede sojaproteiner samt kartoffelprotein (figur 1).

Figur 1. HP 300 fordøjes ifølge laboratorieforsøg hurtigere end andre forædlede sojaproteiner, (kilde: Bible et al., 2023, som præsenteret på ASAS-CSAS-WSASAS-årsmødet). Fordøjelseshastigheden for kartoffelprotein, fiskemel og blodplasma er også vist i figuren.

HP 300’s høje fordøjelseshastighed skyldes Hamlet Proteins patenterede produktionsmetode, der er kendt for at reducere indholdet af de skadelige anti-nutritionelle faktorer (ANF) på skånsom, men effektiv vis. På baggrund af de nye fund tyder det nu på, at metoden også gør proteinet lettere tilgængeligt for fordøjelsesenzymerne i dyrets tarm, hvilket kategoriserer HP 300 som en hurtig og effektiv proteinkilde.

Ved at vælge HP 300 opnås

  • Hurtig nedbrydning og optagelse af proteinet for maksimal udnyttelse af aminosyrerne
  • Forbedret fodereffektivitet og bundlinje
  • Reduceret udledning af kvælstof
  • En sikker løsning, der allerede bruges i 52 lande

Vil du vide mere? Kontakt Anders Hagemann på tlf. +45 61 22 17 77.

Hamlet Protein A/S

Saturnvej 51
8700 Horsens