Sponseret af: Agri Nord

ESG-rapporten er et vigtigt redskab for Klaus: - Nu har jeg lavet den, og det er jeg glad for

Mælkeproducent Klaus Kristiansen, Birkelse, oplever, at ESG-rapportens indhold af bløde værdier møder en efterspørgsel hos pengeinstitutterne og kan være et gunstigt udgangspunkt for forhandlinger. Rapporten er lavet med bistand fra Agri Nord.

- Det er rigtig godt, når landmænd går ud og fortæller den gode historie om, at det sagtens kan lade sig gøre at drive ansvarlig virksomhed i fødevaresektoren. For det er langtfra altid, at folk uden kendskab til branchen forstår, hvad der foregår.

Ordene kommer fra Grete Skjødsholm, der er bæredygtighedsrådgiver hos Agri Nord. Hun er ikke i tvivl om, at en ESG-rapport potentielt kan bruges til at højne landbrugets anseelse i samfundet og hos forbrugere af fødevarer.

Hun og et hold kolleger fra Agri Nord bistår medlemmerne i arbejdet med at få lavet en ESG-rapport, der på forskellige parametre – miljø, sociale forhold og ledelse - viser, at ejeren driver ansvarlig virksomhed.

Endnu er det en smule uklart, hvordan en ESG-rapport rent faktisk skal se ud. Foreløbigt er det især pengeinstitutter, der efterspørger et billede på, hvordan man som landmand handler i forhold til miljø, ledelse og samfundsmæssig ansvarlighed.

3 gode råd til dig, der skal i gang med ESG-rapportering

- Øv dig i at indsamle ESG-data: ESG-rapportering handler om at gøre bæredygtighed målbart og vise, at din virksomhed udvikler sig ansvarligt. ESG er lidt ligesom et regnskab, bare uden finansielle data om natur og klima, dyrevelfærd, medarbejdere og ledelsesforhold og lignende. Udvælg de nøgletal der giver mening for dig at måle på og dem dine interessenter efterspørger. Du behøver ikke at være verdensmester i den første rapport, men kast dig ud i det og tag fat i din rådgiver, hvis du har brug for hjælp.

- Vær åben og lydhør: Spørg din ægtefælle/kæreste, driftsleder, rådgiver, kollega eller medarbejder om sparring. Måske har de lagt mærke til noget, som I gør ekstra godt, så de kan hjælpe dig med at udpege de områder, hvor der er forbedringsmuligheder.

- Brug din ESG-rapportering aktivt: Brug den som et ledelsesværktøj til risikostyring og som visitkort, når du skal fortælle andre, hvad du er for en virksomhed. Dette kan du f.eks. gøre, når du forhandler med banken, med dine samarbejdspartnere, kommunikerer om din virksomhed på din Facebook-profil eller på din hjemmeside med uddrag fra ESG-rapporten.

Mød Klaus fra Solbakken

Klaus Kristiansen er en af de landmænd i Agri Nord, der med bistand fra Grete Skjødsholm har fået lavet en ESG-fokusanalyse over sin ejendom, »Solbakken Agro« i Birkelse. Heri beskrives over 13 sider de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold på bedriften, der tæller 600 årskøer, omfatter 595 hektar og beskæftiger 12 medarbejdere.

I begyndelsen tænkte han, at det var lidt »fluffy« med ESG-rapporten, men det har vist sig at være meningsfyldt.

- Det har været lærerigt at få sat nogle ord på, hvad vi gør og står for, ræsonnerer Klaus Kristiansen.

Gårdejeren fra Birkelse har selv skrevet det meste af teksten til ESG-rapporten, der er lavet i samarbejde med bæredygtighedsrådgiver Grete Skjødsholm, Agri Nord.

Lærerigt og meningsfyldt

Solbakken grænser op til Tranum Klitplantage, og det er en naturrig ejendom. Natur og biodiversitet er derfor beskrevet i et særskilt kapitel om miljømæssige forhold. Det fremhæves i ESG-rapporten, at der på bedriften er et cirka 25 hektar stort moseområde med skov uden drift, små søer og offentlige stier. På ejendommen er der krondyr, traner, oddere, isfugle, stære og tårnfalke – foruden en sjælden sommerfugl som Hedepletvinge.

- Der er ikke ret mange, der ved, at vi har 25 hektar urørt skov. Meget af det er jo ikke registreret, men nu kan vi fortælle banken, at vi har rigtig meget natur og masser af dyr, pointerer Klaus Kristiansen.

Han fornemmer, at de bløde værdier får stadig mere betydning i relation til finansielle institutioner.

- I foråret var der et pengeinstitut, der kontaktede mig, fordi han havde set vores Facebookside og syntes, det så spændende ud. Man fornemmer, at de gerne vil have styr på, om de har kunder, der er samfundsmæssigt ansvarlige og har et godt ry. Jeg er ikke sikker på, at økonomi er det eneste, der tæller fremover. Bankerne vil selvfølgelig tjene penge, men de vil også have de positive historier.

En lille bagtanke

Henvendelsen fra pengeinstituttet og den generelle udvikling i markedet – hvor landbrug igen er inde i varmen hos de finansielle virksomheder – var medvirkende til, at Klaus Kristiansen tog beslutningen om at få lavet en ESG-rapport.

- Jeg havde måske en lille bagtanke med det, jeg ville prøve at komme ud og gøre mig lækker over for andre pengeinstitutter, pointerer han.

Med ESG-rapporten i hånden har mælkeproducenten fra Tranum imidlertid allerede opnået bedre vilkår hos sin faste finansielle partner.

- Vores bankrådgiver har sagt, at det var den bedste ESG-rapport, han endnu har set. Han har nok heller ikke set så mange endnu, lyder det tørt fra vendelboen.

Han skynder sig at tilføje, at ESG-rapporten naturligvis ikke er det eneste værktøj, der har gjort ham i stand til at stå i en god forhandlingsposition i forhold til pengeinstitutterne. Han kan fremvise et godt årsresultat for 2022, den nye kostald fra 2014 har gjort virksomheden robust i forhold til fremtidige krav og regler – og endelig har arbejdet med ESG-rapporten medvirket, at der også er udfærdiget en strategiplan.

- Det er en cocktail af det hele, der har sat mig i en god position i forhold til banken, siger Klaus Kristiansen.

Der er foreløbigt ret vide grænser for, hvordan hver enkelt landmand laver sin ESG-rapport, idet kreditinstitutioner og rådgivningsorganisationer som Seges og Agri Nord fortsat er ved at pejle sig ind på de standarder for bæredygtighed, der vil træde i kraft i EU i 2025.

Rapportens punkter kan variere

Indtil det bliver mere klart hvad banker og andre samarbejdspartnere efterspørger i forhold til ESG-rapportering, har Agri Nords bæredygtighedskonsulenter valgt at udfærdige ESG på en måde, så landmændene selv har gavn af det.

- Vi har valgt nogle indikatorer, der giver mest værdi for den enkelte landmand. Det er helt forskelligt, når vi kommer ud til landmændene, hvad de går op i og er gode til. Rapporten skal jo vise, at man gør det så godt, som man kan, siger Grete Skjødsholm.

I afsnittet om sociale forhold kan man i Solbakkens fokusanalyse se, at medarbejderancienniteten er 8,2 år.

- Vi har 12 faste medarbejdere og én elev. Uden dem kan Solbakken ikke lykkes, og derfor har vi fokus på at være en attraktiv arbejdsplads, så vi kan fastholde vores gode medarbejdere.

Helt konkret nævnes det, at medarbejderne har indflydelse på deres arbejdsplaner, at de får betalt kurser – blandt andet danskundervisning – og at arbejdsgiveren prioriterer at spise morgenmad og frokost med medarbejderne, når det er muligt.

- Jeg er meget opmærksom på at være god ved dem og ikke stille urimelige forhold op for dem. Vi holder også medarbejdermøder flere gange om året. Det er vigtigt, at de føler sig hørt, siger Klaus Kristiansen.

Klaus Kristiansen har siden 2016 haft etableret et gårdråd, der består af folk med forskellig professionel baggrund. Disse skiftes ud efter behov, og således har der for eksempel været fokus på medarbejderforhold i én periode og i en anden fokus på juridiske forhold. Dette nævnes i afsnittet omkring ledelse, hvor også den nyligt udarbejdede strategi er omtalt.

Mere enkelt fremover

Arbejdet med ESG-rapporten har været tidskrævende, men Klaus Kristiansen vurderer, at det vil være meget mere enkelt fremover.

For eksempel vil der blive tale om opdatering af klimaregnskabet. Her bruges Arlas beregningsmodel for klimaaftryk pr. kg mælk, og her forventes en markant forbedring næste år på grund af omlægning fra økologisk til konventionel drift.

- I 2022 havde vi alt for lave udbytter på grovfoder. Jeg er ret sikker på, at tallet for i år vil være meget forbedret. Nu har vi høstet majs i seks-syv dage. Det ville vi ikke have kunnet gøre som økologer. Vi er mindre sårbare nu, understreger Klaus Kristiansen.

Opdateres én gang om året

Grete Skjødsholm understreger, at det jo er op til landmanden, hvor anvendelig ESG-rapporten viser sig at være. Hun pointerer, at den skal bruges som et redskab i udviklingen og den skal ud og leve, hvis man vil have den fulde værdi ud af den.

- Vi anbefaler, at man opdaterer en gang om året, så man kan se udvikling og fremdrift, men det er naturligvis den første gang, der tager længst tid. Når den skal opdateres, kan man nøjes med at fokusere på enkelte områder i rapporten, siger Grete Skjødsholm.

Til foråret regner gårdejer Klaus Kristiansen med, at det vil være forholdsvis enkelt – og mindre tidskrævende – at opdatere ESG-rapporten, så den kan komme ud i en ny udgave sammen med regnskabet til marts.

- ESG-rapporten har ikke ændret mit liv, men nu har jeg lavet den, og det er jeg glad for. Det er bedre at være på forkant end at vente, til man er tvunget til det i 2025, mener Klaus Kristiansen.

Agri Nord

Hobrovej 437
9200 Aalborg SV