Sponseret af: Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S

Finansieringstjek gav afsæt til øget belåning for Søren

Med et finansieringstjek i hånden tog Søren Korsgaard til møde i banken, hvilket medførte en forbedret realkreditbelåning af ejendommen.

Søren Korsgaard driver en planteavlsejendom ved Holstebro med fokus på kartofler, spinat, bælgsæd og forskelligt fremavlskorn i sædskiftet. Ud af de 179 hektar som indgår i hans markplan ejer han selv de 97 hektar.

Foruden aktiviteterne i Danmark har Søren Korsgaard i mange år været involveret i et jordprojekt i Rumænien, som dog aldrig har givet det nødvendige afkast, og som han derfor er ved at afhænde. Derfor fylder aktiviteterne i Danmark også mest i hans hverdag.

I mange år har Søren Korsgaard været kunde i det samme pengeinstitut, og selvom han gennem tiden også har fået interessante henvendelser fra konkurrerende banker, så har han følt sig godt tilpas og har vægtet loyaliteten og tilliden højere end den sidste krone.

- Jeg har altid haft en meget åben og ærlig dialog med mit pengeinstitut omkring tingene – både når det er gået godt, men også når det har været knap så godt. Det har givet en gensidig tillid mellem os, fortæller Søren Korsgaard.

God indtjening blev startskuddet

I foråret 2023 følte Søren alligevel, at det kunne være rart at få en uvildig gennemgang af sin finansiering, og se om det nu faktisk også var så godt som han bildte sig ind, eller om han havde været for blåøjet i sin tillid til banken. Han valgte derfor at benytte sig af Agrocuras finansieringstjek for at få deres vurdering af hans finansiering.

- Som så mange andre planteavlere kunne jeg også fremvise et pænt regnskab for 2022, og jeg følte, at tiden var inde til at prøve at se, om jeg kunne gøre lidt ved min finansiering, herunder særligt min realkreditbelåning. Omvendt kan jeg som person rigtig godt lide at, ens argumenter kan dokumenteres, og det passede Agrocuras finansieringstjek perfekt ind i, fortæller den midtjyske landmand.

Efter en telefonsamtale med Agrocuras rådgiver Rasmus Haun Hansen omkring sin situation og det ønskede formål med finansieringstjekket, sendte han sit regnskab og sine låneoversigter af sted til rådgiveren.

- I finansieringstjekket tager vi dels udgangspunkt i, hvordan kunden historisk har præsteret i sine regnskaber samt sammensætning af finansieringen. Det sammenholder vi så med de vilkår, som vi ud fra vores statistikker og erfaringer kan se, sammenlignelige kunder har. Slutteligt præsenterer vi de muligheder, som vi vurderer er realistiske for den pågældende landmand, fortæller Rasmus Haun Hansen fra Agrocura.

Ifølge ham har muligheden for en uvildig gennemgang af finansieringen været et populært produkt blandt Agrocuras kunder, og det har givet travlhed på kontoret i Aabenraa.

- Interessen fra vores kunder har været ret stor, og jeg tror, at det hænger sammen med de store rentestigninger, vi har set i løbet af 2022 og 2023. Det har givet et øget fokus på at have den rette finansiering, lyder begrundelsen fra Rasmus Haun Hansen.

Mærkbare rentestigninger

Og netop rentestigningerne var også en af årsagerne til, at Søren Korsgaard valgte at benytte sig af tilbuddet.

- Jeg tog en kursgevinst på mine fastforrentede lån i starten af 2022, hvilket betyder, at hele min finansiering i dag består af variabelt forrentede lån. Derfor har jeg også mærket rentestigningerne ret tydeligt – både i 2022 og 2023, og det har gjort, at mit fokus på min finansiering er skærpet yderligere, fortæller han.

I finansieringstjekket fik Søren Korsgaard også en præsentation af Agrocuras renteforventninger samt en vurdering af, hvordan han konkret kan forvalte sine lån, så han er bedst rustet til at håndtere fremtidige udsving i renten.

Og selvom der ikke er nogen, der ved hvad fremtiden bringer, så sætter han alligevel pris på Agrocuras rådgivning af ham.

- Jeg synes, at det er rart, at de tør lægge hånden på kogepladen og give mig nogle brugbare anbefalinger og råd, som tilgodeser mig. Så er det ikke sikkert, at verden udvikler sig lige præcis sådan, men det er med til at skærpe min opmærksomhed i forhold til finansieringen, fortæller han.

Øget belåning

En af hovedkonklusionerne i Søren Korsgaards finansieringstjek var, at hans belåningsgrad lå væsentligt under den officielle grænse på 70 procent, og derfor var der gode muligheder for at øge hans realkreditbelåning, taget de generelle prisstigninger der havde været på jord i hans område i betragtning.

Med argumenterne fra finansieringstjekket og et frisk regnskab i hånden tog Søren Korsgaard til møde med sin bank, og efter mødet fik han tilsagn om at få ejendommen vurderet på ny af sit realkreditinstitut. Og den nye vurdering af ejendommen gav pote for ham.

- Rent faktisk er jeg endt med at få øget min realkreditbelåning væsentligt, hvilket jeg selvfølgelig er meget tilfreds med. Ydermere så ramte det meget godt indenfor skiven i forhold til hvad Rasmus havde vurderet i finansieringstjekket, så her stemte rapporten ganske godt overens med resultatet, fortæller Søren Korsgaard smilende.

Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S

Egelund 27,
6200 Aabenraa