Sponseret af: Syngenta Nordics A/S

Sådan opnår du et merudbytte i dine kartofler

Varmestress fra sommervarmen kan gøre indhug i dit kartoffeludbytte. Med Quantis kan du beskytte dine kartofler mod varmestress og opnå et merudbytte, hvis du styrker afgrøden i de kritiske vækstfaser. Vi guider dig til, hvordan du får dine kartofler bedst gennem sommerens hede.

De seneste år har vi været gennem sæsoner med store udsving i vejret. Det betyder blandt andet større risiko for varme i længere perioder. Varmestress kan have betydelige konsekvenser for dit udbytte i kartofler. Derfor er det en god idé at gøre brug af nogle af de virkemidler, som kan beskytte dine kartofler mod varmestress og sikre dit udbytte.

Ved at behandle korrekt med Quantis aktiverer og booster du kartoffelplantens eget naturligt forsvar mod varmestress. Det muliggør, at afgrøden kan opretholde saftspændingen og derved fotosyntesen, selvom temperaturen når over 25 grader.

Det er dog vigtigt, at du behandler dine kartofler med Quantis på de rigtige tidspunkter, hvis du skal få afgrøden godt gennem varmestress. Derfor kommer her de bedste råd fra Syngentas konsulent Mogens Steenholt Mogensen til, hvordan du bør anvende Quantis.

Første behandling

For at beskytte dine kartofler mod varmestress, er det vigtigt, at du behandler med Quantis første gang ved begyndende knoldddannelse, forklarer Mogens Steenholt Mogensen:

- Du bør behandle første gang ved begyndende knolddannelse. Det er her, planten er mest sårbar og kan have brug for hjælp til at fortsætte væksten og danne knolde, og du bør derfor behandle med Quantis for at give planten de bedste betingelser for at producere udbytte, siger han og fortsætter:

- Du skal tildele Quantis på bladmassen med 2 liter blandet op i 100-300 liter vand pr. hektar. Der er ikke noget krav om behandlingsinterval, men jeg vil anbefale 14 dage mellem behandlingerne for optimal effekt.

Opfølgende behandling under knoldtilvækst

Opfølgende behandling bør optimalt set ske 3-7 dage før udsigt til varme, når temperaturen overstiger 25 grader, i perioden hvor din afgrøde er i gang med knoldtilvæksten. Det sikrer, at dine kartoffelplanter får boostet deres naturlige forsvarsmekanismer mod varmestress i de kritiske vækstfaser.

Mogens Steenholt Mogensen forklarer, at det kan være en god idé at indpasse behandling med Quantis sammen med andre midler, da biostimulanten er blandbar med flere andre midler.

- Det kan give mening at indpasse dine behandlinger med Quantis samtidig med, at du skal behandle med andre midler. Quantis er blandbar med flere andre midler, og hvis du tænker strategisk, kan du spare en del tid og ekstra kørsel,” siger han og fortsætter:

- Hvis du blander med andre midler, er det vigtigt, at du tilføjer Quantis som det sidste middel i tanken efter du har omrørt øvrige midler. Derefter skal du omrøre i tanken igen, forklarer Mogens Steenholt Mogensen.

Vil du vide mere om, hvordan Quantis virkemekanismer fungerer, kan du læse om det her:

Læs mere!

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44
2300 København S