Sponseret af: Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S

Martin leverer årligt 60.000 smågrise, men sælger sit korn: Optioner styrkede bundlinjen

På trods af at Martin Christensen egentlig havde solgt sit korn i høsten lykkedes det ham alligevel at komme med på de stigende råvarepriser i efteråret 2022. Handlen med optioner via Agrocura blev redningen.

Martin Stenbjerg Christensen er en mand med mange jern i ilden, men som samtidig kræser for detaljerne i jagten på at optimere sin drift og profit. Foruden sin egen planteavl på samlet set 250 hektar samt 100 hektar i pasningsaftale, så driver Martin også selskabet FM Landbrug ApS sammen med sin kompagnon Thomas Møller. Selskabet der har til huse ved Dybvad i Vendsyssel i Nordjylland, producerer årligt 60.000 smågrise på basis af 1.700 søer.

Martin Christensen er ikke bange for at tænke lidt utraditionelt, og på trods af at kutymen i dansk griseproduktion er at have både grise og planteavl samlet under samme CVR-nummer, så har det faktisk aldrig været tilfældet hos ham.

- Da jeg tilbage i 2011 etablerede FM Landbrug ApS sammen med min daværende kompagnon Frands, skete det i en lejet stald, hvor det eneste vi ejede, var besætningen på de 350 søer, og så beholdningerne. Fordelen ved denne model var en langt mindre kapitalbinding, og dermed en væsentlige lavere gæld at servicere, fortæller Martin Christensen om tiden, hvor han sammen med sin daværende arbejdsgiver Frands Nielsen fik etableret selskabet.

Forretningsmodellen viste sig bæredygtig, og efter et par år fik griseproducenten i 2015 mulighed for at købe en nødlidende so-ejendom med 150 hektar, og efter en større renovering af staldene har han i dag udlejet dem til FM Landbrug ApS, mens han selv driver jorden i samarbejde med en fast markmand.

Holder tingene adskilt

Strategien for Martin Christensens planteavl har været at sælge hele kornavlen til en lokal landmand, som også har griseproduktion. For nogle kan denne strategi virke lidt besynderlig i en tid med stort fokus på selvforsyning og øvrig volatilitet på råvaremarkedet. Men for Martin Christensen er der tale om en bedre forretning, end hvis han skulle sælge korn til sin egen griseproduktion.

- Når jeg skal sælge mine afgrøder fra mine marker, så er jeg jo interesseret i at få den absolut højeste pris for dem. Omvendt er det jo, når jeg skal købe foder til grisene, hvor jeg er interesseret i at betale mindst muligt. I min optik er der ingen grund til at én af de to driftsgrene skal lide under den anden, og derfor har jeg altid været meget bevidst om det og forsøgt at gå udenom denne mulighed, fortæller den nordjyske landmand.

Med en selvforsyning på nul er FM Landbrug ApS selvsagt meget sårbar på sine råvaredispositioner, da hele forbruget skal indkøbes. Derfor har makkerparret også et meget stort fokus på dispositionerne, hvilket blandt andet sikres gennem en tæt dialog med grovvareselskaberne og sparring med markedsanalytikerne fra forskellige rådgivningshuse, herunder blandt andet Agrocura.

- Vi har haft en ret konsekvent strategi om at følge både købs- og salgssignaler, og over tid synes jeg, at vi både har tjent og sparet penge ved at gøre det, fortæller Martin Christensen.

Opdagede nye muligheder

Med de store ændringer som der skete på råvaremarkedet i 2022, havde han dog behov for at tænke i nogle nye retninger, og her viste samarbejdet med Agrocura sig fra en ny side. For kort for inden havde Agrocura netop fået tilladelse fra Finanstilsynet til at kunne lave fuldmagtshandel med futures og optioner for sine kunder.

- I 2021 fik vi tilladelse til at kunne handle værdipapirer på fuldmagt, og da vi kunne se konturerne af nogle store udsving på råvaremarkederne og mærkede interessen for brug af finansielle instrumenter, valgte vi at få tilladelsen udvidet, så vi også kunne assistere vores kunder med at handle futures og optioner for dermed at give dem nye værktøjer til at afdække deres råvarerisiko, fortæller Henrik Andresen, der er råvareanalytiker i Agrocura.

For mange landmænd er der ikke tale om nogle nye produkter, da flere tidligere har stiftet bekendtskab med de finansielle instrumenter – nogle med mere positivt udfald end andre. Ligeledes har produkterne været bredt anvendt i grovvarebranchen. I kølvandet på finanskrisen er der dog kommet øget fokus på området, herunder også skærpede krav til hvem der kan rådgive omkring brugen af instrumenterne, men også selve handlen. Og her kommer Agrocuras status som Fondsmæglerselskab ind i billedet.

- Som autoriseret fondsmæglerselskab har vi en ret enestående position i markedet i forhold til rådgivning omkring de her produkter. Vi har de nødvendige tilladelser og forsikringer, og det er en vigtig garanti for vores kunder, fortæller Henrik Andresen.

Og netop det at Agrocura havde styr på sine tilladelser var udslagsgivende for Martin Christensen.

- I både planteavl og griseproduktion forsøger jeg at praktisere rettidig omhu. Derfor vægter jeg det også højt, at mine leverandører har styr på deres ting, og på det punkt er jeg ret tryg ved Agrocura, fordi de har styr på deres tilladelser, fortæller den nordjyske griseproducent.

Valgte optioner

Aftalen med Martin Christensens aftager af korn er, at det afregnes i høst, og derfor var kornet allerede prissat, da der begyndte at komme yderligere stigninger i efteråret 2022. At han ikke kunne være med på denne optur, ærgrede ham, og det fik ham til at tage fat i Agrocuras råvarerådgivere for at se på mulige løsninger.

Efter en god dialog med dem valgte han at købe put-optioner for derved at låse prisen fast på et minimumsniveau for sit korn.

- I Martins tilfælde valgte vi at gøre brug af en put-option, fordi det sikrede ham muligheden for at være med på den fortsatte stigning, fortæller Henrik Andresen og fremhæver, at en anden fordel ved at bruge optionerne er, at de fungerer uafhængigt af det fysiske marked.

- Derfor kan man godt sælge sit korn i høst, så man sikrer sig en bundpris, og så efterfølgende købe en option, der sikrer, at man fortsat kan være med på en stigning. Tilsvarende kan man gøre det med modsat fortegn, hvis man i stedet skal indkøbe foder, fortæller råvareanalytikeren.

Begrænset risiko

Henrik Andresen understreger dog også, at der er en omkostning ved at vælge denne strategi, som er nødvendig at tage højde for. Afhængigt af volatiliteten i markedet har man skullet betale mellem 8-22 kroner pr. hkg for en option, og denne pris skal så trækkes fra i opgørelsen af regnestykket. Til gengæld er denne omkostning den eneste risiko, man påtager sig.

- Fordelen ved optionerne er, at risikoen er begrænset, hvorimod at risikoen er væsentlig større ved brug af futures, fortæller Henrik Andresen.

Og netop disse fordele viste sig at gøre en forskel for Martin Christensen.

- Da vi havde lavet optionen, gik der ikke så lang tid, før markedet faldt mere til ro, og efterfølgende begyndte at falde. Jeg blev faktisk ret grebet af det, og hvor jeg egentlig før har håbet på stigninger, sad jeg jo i stedet og håbede på fald, fortæller han smilende.

Selvom risikoen for at markedet udvikler sig mod forventning, og at optionen derved viser sig værdiløs, er Martin Christensen ikke skræmt fra at benytte dem en anden gang – snarere tværtimod.

- Jeg ser det lidt som en måde, hvorpå jeg kan forsikre mig i de perioder, hvor der kan være store udsving på råvaremarkederne, og dem frygter jeg, at der kan komme flere af fremadrettet. Så det er bestemt ikke sidste gang jeg har kigget ind i det her, fortæller han.

Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S

Egelund 27,
6200 Aabenraa