Journalist

Line Brusgaard

+45 61 20 96 68
line@effektivtlandbrug.dk

Line Brusgaard er faglig journalist ved Effektivt Landbrug.

Hun er opvokset på en kvæggård, hvor hun i dag er femte generation. Malkekvæget er dog skiftet ud med kødkvæg.

Line er uddannet agronom med speciale i kvæg og har, inden hun kom til L-Mediehus, blandt andet været redaktør på tidsskriftet Bovilogisk.

Line er ansvarlig for det kvægfaglige stof til Effektivt Landbrug, men er også en del af LandbrugNord, der er en af i alt fire ugeaviser under L-Mediehus.

Seneste artikler fra Line Brusgaard

Vaccine kan muligvis hjælpe allerede i år

Risikoen for bluetongue er høj, vurderer dyrlæge, som peger på, at det ligner situationen fra 2007. En vaccine kan være eneste løsning.

Klimatjek til danske gårde med malkekøer er nu en realitet

Mejeribranchen i Danmark har nu taget det digitale værktøj Klimatjek i brug på tværs af mejeriselskaber og mælkeproducenter. Det er et vigtigt skridt i mejeriernes og branchens indsats for et lavere klimaaftryk.

Nyt projekt kommer hele vejen »Rundt om reproduktionen« hos køer

Et nyt projekt vil analysere reproduktionen i kobesætninger med det formål at forbedre besætningernes resultater. Det er LVK og Ceva Animal Health, som er gået sammen om projektet, der skal munde ud i et styringsværktøj, der kan konkretisere, hvor i produktionen nyttige tiltag kunne være relevante.

Nu er det slut med fuldspaltegulv

Inden længe udløber en overgangsordning, hvorfor det ikke længere vil være lovligt at holde ungdyr og kalve i stalde med fuldspaltegulv. Overtræder du lovgivningen, kan der være konsekvenser.

Få smitte med B-Streptokokker og salmonella under kontrol

Det kræver gode rutiner og styr på hygiejnen, at komme af med B-streptokokker og Salmonella. Det slår KvægXperten fast.

Lad kalven komme med koen på græs

Der er både fordele og ulemper ved at have de små kalve på græs – men Innovationscenter for Økologisk Landbrug har gode anbefalinger til, hvordan det bliver en succes.

Den bedste kælvningsafdeling tilgodeser dyr, medarbejdere og loven

Gode illustrationer og masser af helt konkrete råd. Det er, hvad man får i et nyt inspirationskatalog om indretning af kælvningsafdelingen.

Planlæg slætstrategien og få optimalt udbytte og kvalitet

Med en god slætstrategi kan man påvirke kvalitet og udbytte af årets græsslæt og dermed også behovet for tilskudsfoder.

Stop af kvægundtagelsen øger stort pres på arealerne

Det kommer til at få alvorlige konsekvenser for de berørte kvægbrug og eskalere kampen om arealerne, når kvægundtagelsen med urimelig kort varsel bliver droppet, fastslår formand for Vestjysk, Jacob Spangsberg.

Uforståeligt og dybt kritisabelt, at miljøministeren dropper kvægundtagelsen

Nitratudvaskningen bliver ikke mindre, fordi kvægundtagelsen ophører, lyder det fra L&F Kvæg.