Nye mælkecentraler og pattegummier gav en mere effektiv malkning

Det haltede med malkningen hos Lars Svendsen i Agerskov. Det blev løst med nye mælkecentraler, der kan flytte store mængder mælk hurtigt - samt Flex 70-pattegummier, der tager luft ind lige under pattespidserne.

- AgriTeknik foreslog, at vi skiftede til Flex 70-pattegummier. De anbefalede også, at vi skiftede til mælkecentraler, som ville øge malkekapaciteten. Det gjorde vi, og nu går malkningen betydeligt hurtigere end før, fortæller Lars Svendsen, Agerskov. Mælkecentralerne fra BouMatic kan flytte store mængder mælk hurtigt ved normalt vakuumniveau. Vakuumniveauet falder ikke, når koen begynder at lægge mælk ned. Den større malkekapacitet med mælkecentralerne fra BouMatic A/S skyldes, at de ikke har noget luftindslip i bunden. I stedet tages der luft ind lige under hver pattespids via dertil indrettede huller i pattegummierne.

Tidligere tog det cirka fire og en halv time pr. gang at malke de omkring 220 sortbrogede, malkende køer i en 2x10 sildebens-malkestald på Tapsager ved Agerskov.

Nu tager malkningen på den sønderjyske kvægbedrift kun cirka fire timer pr. gang i den samme malkestald. Og det selv om besætningen i mellemtiden er udvidet, så der nu er op mod 260 malkende køer.

Forbedringen er opnået ved at skifte til nye mælkecentraler og pattegummier fra BouMatic A/S i den 23 år gamle malkestald. Den gamle vakuumpumpe er også erstattet af en ny fra BouMatic.

Problemer med yversundhed

- Allerede for en hel del år siden syntes vi, at anlægget malkede både for langsomt og for dårligt. Køerne blev ikke malket ordentligt rene. Det gav problemer med yversundheden og dermed også for høje celletal, fortæller ejeren af Tapsager, Lars Svendsen.

- Da malkestalden var en halv snes år gammel, skiftede vi til nye mælkecentraler af et andet mærke end malkestalden i et forsøg på at få malkningen til at fungere bedre, fortsætter den sønderjyske mælkeproducent.

- Samtidig ændrede vi avlsstrategi, hvilket førte til, at køerne fik kortere patter. Det betød, at det stadig haltede med malkningen, fortæller han.

- Sidste gang, jeg var på Agromek, fik jeg så kontakt med AgriTeknik ApS, der er Strangko/BouMatic-forhandler. Vi diskuterede de problemer, vi havde med at få malkningen til at fungere, forklarer han.

Skiftede mælkecentraler

- AgriTeknik foreslog, at vi skiftede til deres Flex 70-pattegummi, som ville fungere godt med de kortere patter hos vore køer. De anbefalede også, at vi skiftede til nogle mælkecentraler fra dem, som ville øge malkekapaciteten, siger han.

- Det gjorde vi i sommeren 2020. Nu kører det fint med malkningen, som går betydeligt hurtigere end før. Celletallet er ganske vist lidt for højt med 205.000. Jeg er imidlertid ret sikker på, at det skyldes, at mineralforsyningen ikke er helt rigtigt justeret til, forklarer Lars Svendsen.

Karsten Nielsen fra AgriTeknik fortæller, at de nye mælkecentraler, som nu er monteret i malkestalden på Tapsager, er konstrueret, så de kan flytte store mængder mælk hurtigt ved normalt vakuumniveau.

Jævn og rolig malkning

- I de her mælkecentraler falder vakuumniveauet ikke, når koen begynder at lægge mælk ned. Resultatet er en helt jævn og rolig malkning. I øvrigt er mælkecentralen bygget til større afstand mellem for- og bagpatterne. Det betyder, at malkesættet sidder bedre på yveret, siger Karsten Nielsen.

Han føjer til, at den større malkekapacitet med de nye mælkecentraler skyldes, at de ikke har noget luftindslip i bunden. I stedet tages der luft ind lige under hver pattespids via dertil indrettede huller i pattegummierne.

Karsten Nielsen fra AgriTeknik peger videre på, at den hurtigere malkning udover tidsbesparelsen også betyder sparet el.

Den sortbrogede besætning hos Lars Svendsen tæller i alt cirka 290 årskøer, og gennemsnitsydelsen ligger på knap 11.000 kg EKM pr. årsko. Malkningen klares af to mand - inklusive at drive køerne til malkning og ordne sengebåse.

Læs mere om Kvæg- og malkestalde

Valget af staldsystemer er afgørende for både produktivitet og dyrevelfærd i landbrugsdrift. Læs mere om emnet, og bliv inspireret af andres arbejdsgange og implementering af teknologier og automatiseringer.

Læs mere her

Læs også