Medie: SSI fraråder fortsat minkavl i Danmark

Ifølge TV2 mener Statens Serum Institut fortsat, at det er for farligt at drive minkavl i Danmark.

Det er fortsat for farligt at have minkavl i Danmark. Sådan skriver TV 2, der citerer en risikovurdering fra Statens Serum Institut (SSI), som TV 2 Nyhederne er kommet i besiddelse af.

Af vurderingen fremgår det, at SSI’s tidligere vurdering fra 14. juni i år fortsat er gældende.

Dengang lød det, at »På baggrund af de eksisterende danske erfaringer vurderes det ikke med de hidtidige værnemidler og tiltag muligt at beskytte mennesker mod smitte fra mink under dagligdags forhold på en minkfarm. Dertil kommer, at det ikke vides, hvilken betydning de mere smitsomme virustyper, B.1.1.7 med flere, har i denne sammenhæng«

Nyheden vækker forargelse hos Louise Simonsen, formand for foreningen Danske Mink, der repræsenterer de minkavlere, der gerne vil starte erhvervet op igen.

- Jeg synes, det er fuldstændig grænseoverskridende, at man behandler mennesker på den her måde. Uværdighed har ingen grænser. Ikke alene beder man om, at avlerne skal slå deres dyr ned i al hast og frygt for, at vi skal skabe et nyt Wuhan. Nu med tre måneder inden, avlerne kunne have set frem til at genstarte deres forretning, tager man det fra dem, siger Louise Simonsen. 

Ifølge formanden har foreningen selv gjort fødevareminister Rasmus Prehn opmærksom på, at der var flere fejl forbundet med den oprindelige risikovurdering, som SSI fremlagde den 14. juni. Den risikovurdering, SSI mener, fortsat er gældende. I rapporten tager SSI endvidere højde for en minkbestand på mellem 13-15 millioner dyr. Ifølge Louise Simonsen vil der dog, hvis og når erhvervet startes op igen, kun være 100.000 avlsdyr – en antal, der hen på efteråret er blevet til mellem 500.000-700.000 mink, der skal slås ned. Der er derved et godt stykke op til de millioner af mink, som SSI tager højde for.

- Det er helt andet smitteresovoir end at vælte rundt i millioner af mink, og det kan jeg ikke tage seriøst. Det er den dårligste rapport, jeg til dato har set. Den er ikke det papir værd, den er skrevet på. Jeg søger noget ansvarlighed og sund fornuft. Hvis det kan lade sig gøre at drive minkavl i andre dele af verden, og når man velvidende, at vi er godt med på vacciner, så må det også kunne lade sig gøre her, siger Louise Simonsen.

Skabt usikkerhed i branchen

Minkavl kan, efter planen, igen udføres fra årsskiftet. Der har dog endnu ikke være nogen meldinger fra fødevareminister Rasmus Prehn (S), om hvorvidt regeringen holder fast i den plan. Og det har skabt usikkerhed i branchen, for det er snart ved at være sidste udkald, hvis man vil investere i avlsdyr.

Klokken 15 i eftermiddag mødes medlemmerne af Folketingets fødevareudvalg med fødevareminister Rasmus Prehn til en mundtlig version af SSI’s nye risikovurdering. Under mødet skal udvalget drøfte dansk minkavls fremtid, men det er endnu usikker, om der bliver truffet nogen endelige beslutninger i dag. 

Beslutningen om at aflive minkene i Danmark blev taget i begyndelsen i november, efter en særlig coronamutation havde spredt sig blandt minkene. Her var vurderingen, at mutationen potentielt var resistent over for de, på det tidspunkt endnu ikke udviklede, coronavacciner, og at det ville forpurre vaccineudruldningen. 

Siden er de millioner af mink, der blev avlet i Danmark, blevet slået ned, og der er et midlertidigt forbud mod at drive minkavl, som varer frem til udgangen af 2021.


Læs også