Svineproducent leverer kæmpe overskud

MLM Group, der er ejet af Martin Lund Madsen, har nydt godt af de høje svinenoteringer i 2019. Selskabets bundlinje er øget med langt over 1.000 procent i forhold til 2018.

Der er penge i at lave i svin i 2019. Det kan Danmarks største svineproducent Martin Lund Madsen skrive under på. Hans selskab MLM Group, der omfatter en række ejendomme, blandt andet Ny Endrupholm ved Bramming, kan således præsentere et pragt-regnskab med et overskud på hele 73 millioner kroner efter skat. I 2018 lød overskuddet på 5 millioner kroner, så procentmæssigt er bundlinjen øget med 1.360 procent.

Omsætningen er også steget markant og er næsten fordoblet fra 164 millioner kroner i 2018 til 305 millioner kroner i 2019.

Udover den i 2019 attraktive afregningspris for grise, så bliver resultatet i en pressemeddelelse fra MLM Group tilskrevet et benhårdt fokus på omkostninger, drift og optimering af produktionen.

- Det har været et rigtigt godt år. Selv om vi først mod slutningen af året har fået færdiggjort de sidste større investeringer, så slår det igennem, at vi har hele kæden med so-hold, smågrise og slagtegriseproduktion. Nu skal vi have fokus på at bruge de gode priser på grisekød til at konsolidere og udvikle virksomheden, så vi står endnu stærkere den dag, hvor det vender igen, siger Martin Lund Madsen.

MLM Group

(mio. kr.)

2019

2018

Omsætning

305

164

Driftsresultat (EBITDA)    

121

29

Resultat efter skat        

73

5

Egenkapital 

191

105

MLM-group løftede i 2019 antallet af producerede grise med 30 procent, hvilket har været stærkt medvirkende til at øge omsætningen. Omkostningerne pr. produceret gris er stort set uændrede i forhold til sidste år.

I løbet af året blev der investeret 73 millioner kroner på tværs af virksomheden. De væsentligste investeringer har været en generel optimering af produktionssystemerne, samt byggeri af en ny klimastald med 17.000 stipladser og køb af omkring 200 hektar jord.

- Helt grundlæggende handler det om at udvikle og optimere produktionen, men det er faktisk lige så vigtigt for mig, at vi er en attraktiv arbejdsplads for vores cirka 90 medarbejdere. Når de har en hverdag, hvor tingene fungerer, så giver det ikke bare arbejdsglæde, det smitter faktisk også af på vores resultater hele vejen gennem produktionen, siger Martin Lund Madsen.

Ingen større investeringer i 2021

Fra MLM Group lyder det, at man igennem en årrække har haft fokus på at strømline sit setup. Det er først og fremmest sket gennem målrettede opkøb og byggeri af nye produktionsanlæg. Ved udgangen af 2019 foregik over 85 procent af produktionen i ejede faciliteter. For bare tre år siden var det tilsvarende tal under 50 procent.

For 2021 handler det nu om at forberede sig på, når afregningspriserne på et tidspunkt igen falder, oplyser Martin Lund Madsen:

- Vi har ikke umiddelbart planer om at investere i større skala i år. Vi har nået en størrelse, hvor de forskellige dele af vores produktion er skaleret helt rigtigt i forhold til hinanden. Det giver en stærk sammenhængskraft i vores produktion, og det giver os i mine øjne det rigtige afsæt til at fortsætte udviklingen af virksomheden. Vores primære fokus de kommende år bliver at konsolidere virksomheden og på den måde være med til at sikre danske arbejdspladser både hos os selv, hos vores leverandører og ikke mindst på slagterierne, siger Martin Lund Madsen

Egenkapitalen i MLM Group A/S var ved udgangen af 2019 på 190 millioner kroner.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Læs også