Markvandring i forsøgsmarker ved Gl. Estrup

Aarhus Universitet har flyttet alle forsøgsaktiviteter fra Årslev forsøgsstation på Fyn til markerne ved Gl. Estrup ved Auning, og det har interesserede nu selv mulighed for at tage nærmere i øjesyn tirsdag den 18. juni, hvor der er markvandring.

Forsøgsarealerne anvendes fortrinsvis til forskning og dyrkningsforsøg indenfor alle plantebaserede fødevarer som for eksempel frugt, bær og grøntsager samt bælgplanter. Aktuelt er der blandt andet forsøg med forskellige bælgplanter i monokultur og samdyrkning, håndtering af forskellige organiske gødningskilder, minimering af næringsstofudvaskning i grønsager samt frostbeskyttelse af blomsterne i frugt og bær.

Det oplyser Økologiudvalget i Djursland Landboforening, som inviterer til rundvisning og markvandring hos Aarhus Universitets Forsøgsstation ved Gl. Estrup tirsdag den 18. juni kl. 19.30.

Adressen er Randersvej 8H, Auning, hvor man kører ind ved Det Grønne Museum, hvorefter man drejer til venstre. Mødestedet er nogle nye bygninger vest for museets bygninger.

Læs også