Seges-projekt sætter fokus på stress

Seges har sat et projekt i værk, hvor der skal findes veje til at forebygge og håndtere stress, og give landmanden en bedre balance i sit arbejds- og familieliv.

Livet som selvstændig landmand stiller store krav om hele tiden at være på og træffe beslutninger. Typisk står man alene med ansvaret, og arbejdsdagene er mange og lange.

Det er opskriften på at få stress, og socialkonsulenter og ledelsesrådgivere i landbruget oplever, at flere og flere landmænd udviser symptomer på sygdommen. Derfor sætter Segesnu et projekt i værk, som skal modvirke stress-risikoen. Der skal findes veje til at forebygge og håndtere stressen, og give landmanden en bedre balance i sit arbejds- og familieliv.

- Der er mange udfordringer i at lede en landbrugsbedrift. Dyrene skal passes hver dag, og man kan ikke skyde opgaverne som i andre typer virksomheder. Det medfører et stort pres. Samtidigt betyder strukturudviklingen i mange tilfælde øgede krav til landmandens ledelsesmæssige kompetencer, siger specialkonsulent og projektleder Bodil Irene Jensen, Seges.

Seges-projektet består af flere elementer, forklarer hun.

- Vi gennemfører en mere præcis kortlægning af, hvad der konkret fører til stress hos landmændene. Det sker gennem dybdeinterviews med en gruppe landmænd og deres ægtefæller. Der etableres også et kursus for socialkonsulenter, der skal ruste dem bedre til at spotte stress-symptomer hos landmænd, siger Bodil Irene Jensen.

Projektet har også til formål at hjælpe landmænd, som allerede er stressede.

- Vi laver, sammen med rådgivere fra DLBR, et forløb for landmænd med stress eller symptomer på, at de er ved at få det. Det skal hjælpe med at få fastholde de berørte landmænd i erhvervet og undgå lange sygemeldinger, siger Bodil Irene Jensen.

Sidste ben i indsatsen er en oplysningskampagne på en række digitale platforme. Den skal formidle viden om stress og hvilken støtte man kan få, blandt andet fra det offentlige.
 

Læs også