Vendte nødlidende ejendom til en succes

Christian Vigh har siden 2019 været selvstændig mælkeproducent. Han overtog en stærkt nødlidende ejendom i Himmerland og har med ro og erfaring vendt stedet til en succes.

Stalden består af en halvdel fra 1998 og en halvdel fra 2008. De gamle madrasser blev fra start kasseret, og der blev lavet sand i sengebåsene. Christian valgte fra dag ét at kassere det gamle automatiske strøanlæg - og efter 14 dage at sælge det gamle automatiske foderanlæg og erstatte det med en traktor og fuldfoderblander. Stalden rummer i dag 400 jerseykøer og seks malkerobotter. - Jeg savnede udfordringer, da jeg havde kviehotellet, og samtidig var jeg træt af at gå alene, forklarer Christian Vigh blandt andet om baggrunden for sin overtagelse af ejendommen. Kalvene bor i hytter udenfor. Ro og erfaring har været en del af den succes, Christian Vigh har opnået, siger han selv.

Christian Vigh så Brorstrup Nørregaard ved Nørager i Himmerland første gang, da den kom til salg i 2015. Her havde han kigget på ejendom siden 2005. I mellemtiden havde han haft et kviehotel, som han havde solgt igen, fordi drømmen var at blive selvstændig mælkeproducent.

Men tiderne var ikke til det før en decemberdag i 2018, hvor alt gik op i en højere enhed.

- Ejendomsmægleren ringede og sagde, at nu var det nu, fortæller Christian Vigh.

Brorstrup Nørgaard var stadig til salg, og pludselig gik det stærkt.

Finansieringen kom på plads ved årsskiftet 2018/2019 med bank, kreditforening og lidt vækstlån.

- Jeg har aldrig haft udfordringer med mit pengeinstitut. Jeg har lavet et budget, og det har jeg holdt, siger Christian, som har finansieret ejendommen 100 procent gennem kreditforeningen. Mens banken og vækstfonden har finansieret ombygningerne, som blev påbegyndt efter overtagelsen.

- Det har klart været en fordel for mig, at de har set mig skabe resultater før, uddyber han.

Pludselig overtagelse

Men de tidligere ejere på Brorstrup Nørregaard var ikke helt klar til at komme væk fra ejendommen, så den endelige overtagelse lod vente på sig, og dagene, ugerne og månederne gik.

- Så blev jeg ringet op den 1. marts klokken 12, om vi kunne overtage klokken 14, griner Christian.

Og det passede ham ganske godt. Han havde måneden forinden fået afsluttet den stilling, han havde haft som driftsleder siden 2017, hvor han havde passet en konkursejendom for kreditforeningen frem til, ejendommen blev tømt.

Nødlidende ejendom

Det var i den grad en nødlidende ejendom, som Christian overtog. Det var i det hele taget en ejendom, som havde haft en lidt omtumlet tilværelse med flere forskellige ejere indenfor en årrække.

- De tidligere ejere havde reduceret besætningen fra 350 til 200 køer. Og den ene malkerobot havde stået stille et år, forklarer Christian Vigh, som fra dag et valgte at kassere det gamle automatiske strøanlæg og efter 14 dage at sælge det gamle automatiske foderanlæg.

De opgaver blev afløst af en strøvogn, en traktor og blandevogn.

Maskinstationen, som Christian tidligere har brugt, havde ikke så meget at lave i marts, så Christian hidkaldte tre-fire mand, som over nogle uger hjælp med at vaske, renovere og pille det gamle hængebaneanlæg ned. Det samme gjorde Christians bror, som også er landmandsuddannet.

Store sundhedsudfordringer vendt

Christian startede med at slagte 10 procent af køerne, hvilket faktisk var færre end ventet, og så blev der ringet efter klovbeskæreren, for det var tiltrængt.

- Der var på alle måder noget at rydde op i. Der var B-streptokokker, paratuberkulose og salmonella, fortæller mælkeproducenten, som hurtigt fik opdelt besætningen i tre hold, hvor af det ene hold var dem med salmonella og paratuberkulose.

Der blev taget mælkeprøver, og besætningen kom hurtigt B-streptokokker til livs.

- Kvierne blev testet, og ingen med salmonella eller paratuberkulose fik lov til at kælve ind i besætningen.

- Vi startede i niveau 2 og var på 60 ODC. I dag er vi i niveau 1, det har vi været det seneste år, med fem ODC, siger Christian og konstaterer, at også paratuberkulose er historie.

Besætningen havde et celletal på 450.000, da Christian overtog nøglerne. To måneder efter var det halveret, og i dag ligger det på 150.000 i gennemsnit, mens ydelsen er gået fra knap 9.500 kg EKM til nu 11.000 kg EKM.

 

Renovering, vask og ombygning

At der kun var 200 køer i stalden den eftermiddag klokken 14, hvor Christian overtog, gjorde, at der var god plads til at vaske og renovere. Stalden består af en halvdel fra 1998 og en halvdel fra 2008. Han fjernede blandt andet den gamle malkestald, som havde stået tom siden 2008, hvor der blev sat fem malkerobotter ind. Det gav plads til flere køer, så stalden i dag kan rumme 400 jerseykøer.

Christian valgte også at opsætte en ekstra malkerobot, så der i dag er seks Lely-robotter.

Alle madrasser i sengebåsene blev kasseret, og båsene blev gjort klar til sand.

I sensommeren blev stalden fyldt op, da Christian købte to gode robotbesætninger og dermed fik 400 malkekøer.

Drømmeejendom

Selvom det i dag er blevet hverdag for Christian Vigh, var opstarten en hård tid, som krævede en madras at overnatte på i stalden de få dage, hvor han ikke kunne nå hjem.

For familien, som foruden Christian tæller Louise og deres tilsammen seks børn, boede på deres anden ejendom og valgte at gennemrenovere stuehuset, inden de flyttede ind på Brorstrup Nørregaard året efter overtagelsen.

- Selvfølgelig har vi haft hjælp, men vi har lavet rigtig meget selv, siger Christian, som i dag har fået den tilværelse, som han drømte om.

- Man kan sagtens kalde det her for en drømmeejendom. Alle dyr er samlet her, der er en god logistik, og så har den en volumen, der gør, at vi kan have ansatte, og jeg også kan holde fri, fortæller Christian, som har fire ukrainere ansat.

Det handler om pasning

Spørger man den 40-årige mælkeproducent, hvordan han har opnået de resultater, han har, er svaret ganske enkelt.

- Det handler om pasning, siger han.

- Den dag jeg overtog og gik gennem stalden, tænkte jeg egentlig bare, at det her var en spændende udfordring, som jeg sagtens kunne komme i mål med. Det har jeg aldrig tvivlet på. Køerne var slet ikke så ringe, det var bare et spørgsmål om pasning, fortæller han, mens han går forbi de udendørs kalvehytter. Enkelte kalve kommer stille ud og kigger, resten bliver liggende i halmen.

 

Et kviehotel blev hans springbræt

Den selvstændige mælkeproducent, Christian Vigh, som har 400 jerseykøer ved Nørager i Himmerland, har altid vidst, at han skulle være landmand og have sin egen gård.

Han kommer selv fra en kvæggård, og derfor var landbrugsskolen også det naturlige valg. Han blev landmand og senere agrarøkonom, og i 2005 var han klar til at købe sin egen kvæggård. Men tiden var ikke til det, så han købte i stedet en konkursejendom, hvor der havde været frilandsgrise.

- Den byggede jeg om til kviehotel. Men hvert år gik regnskabet i nul, og det var ikke det, der var meningen med det. Samtidig havde jeg altid vidst, at jeg ville have køer, så jeg brugte det som et springbræt til at komme videre og solgte ejendommen i 2009.

Det gav lidt egenkapital til at købe en hobbyejendom med 30 hektar jord, som Christian passede ved siden af sit arbejde. Han var både driftsleder på forskellige ejendomme og arbejdede også en periode som murerarbejdsmand, indtil han i 2017 blev ansat som driftsleder til at drive en konkursejendom for kreditforeningen. Da den stilling ophørte, overtog han måneden efter Brorstrup Nørregaard, hvor han i dag har 400 jerseykøer.

- Jeg savnede udfordringer, da jeg havde kviehotellet, og samtidig var jeg træt af at gå alene. Jeg startede egentlig med at kigge på mælkeproduktionsejendomme allerede i 2005. Der kiggede jeg også på nogle med 150 køer, men min tid som driftsleder på den konkursejendom, gjorde mig bare klar over, at jeg ville have et sted med noget volumen. Jeg vil kunne holde fri, overlade ansvaret til nogle ansatte og tage på ferie med min familie og ikke gå alene hver eneste dag, forklarer Christian.

Han ser mange fordele i, at han var 38 og ikke 25 år, da han startede som selvstændig mælkeproducent.

- Selvfølgelig har man en erfaring, som man ikke kan have som 25-årig, men man har også en anden ro og er nok også mere realistisk omkring, hvad der kan lade sig gøre. Den eneste ulempe er, at jeg bliver hurtigere træt, end da jeg var 25, griner Christian Vigh.

- Den dag, jeg overtog og gik gennem stalden, tænkte jeg egentlig bare, at det her var en spændende udfordring, som jeg sagtens kunne komme i mål med. Det har jeg aldrig tvivlet på. Køerne var slet ikke så ringe, det var bare et spørgsmål om pasning.

Christian Vigh, mælkeproducent

Første gang med robotter

Da Christian Vigh overtog ejendommen i Himmerland, havde han aldrig arbejdet med malkerobotter.

- Allerede dagen efter kom Lely og forklarede os, hvordan de virker. Jeg valgte også fuld serviceaftale fra start. Det skal vi simpelthen ikke spare på, forklarer Christian Vigh.

Selvom han altid har malket køer i en malkestald, er han faktisk blevet glad for robotterne.

- Det er dejligt, når de kører, og det gør de heldigvis næsten altid, siger Christian, som sætter stor pris på de oplysninger, robotterne kan give ham.

- Vi får mange informationer, som vi nok ikke ville have fået i en malkestald, og så er det også mere fleksibelt. Vi kan tage i byen og lade en af de ansatte have vagten, det passer mig godt, siger han.

- Der var på alle måder noget at rydde op i. Der var B-streptokokker, paratuberkulose og salmonella

Christian Vigh, mælkeproducent

Læs mere om Kvæg- og malkestalde

Valget af staldsystemer er afgørende for både produktivitet og dyrevelfærd i landbrugsdrift. Læs mere om emnet, og bliv inspireret af andres arbejdsgange og implementering af teknologier og automatiseringer.

Læs mere her

Læs også