Årsmøde i sort og hvidt

Rækken af årsmøder i raceforeningerne slutter traditionen tro af ved Dansk Holstein, som i år holder deres årsmøde på Fyn.

Landets største malkekvægrace, den sorte og hvide malkeko, er på dagsordenen, når Dansk Holstein afholder årsmøde på fredag på Dalum Landbrugsskole.

Årsmødet starter klokken 10 med beretning ved formand Kristian Nielsen og chefkonsulent Torben Lund, som afsluttes med debat.

Efter beretningen fortsætter den faglige del med to besætningsbesøg i to meget forskellige besætninger, Christiansborg og Skyggelund.

Skyggelund drives af Jesper Sørensen, som gik fra at være fodermester til ejer i 2016. Stedet rummer 130 årskøer, som producerer 13.000 kilo EKM ved nyligt tre daglige malkninger i en 2x8 sildebens-malkestald. Siden overtagelsen har Jesper Sørensen bygget en ungdyrstald til 130 kvier af genbrugsmaterialer. Stedet gentester samtlige hundyr og interessante tyrekalve, og fokus i avlen ligger især på malkeorganer, lemmer og NTM.

På Christiansborg kan man opleve 650 holsteinkøer, som malkes af fem Lely A5-malkerobotter og yder 12.000 kilo EKM. Stedet drives af Gitte og Carsten Hedegaard, som overtog stedet i 1990, og parrets to yngste børn Annegrete og Mathias plus fire danske landbrugselever. Der drives 610 hektar jord.

Årsmødet afsluttes med aftenfest på Dalum Landbrugsskole.

teba

Læs mere om Kvæg- og malkestalde

Valget af staldsystemer er afgørende for både produktivitet og dyrevelfærd i landbrugsdrift. Læs mere om emnet, og bliv inspireret af andres arbejdsgange og implementering af teknologier og automatiseringer.

Læs mere her

Læs også