Kobørster bør ikke hænge i vejen

Velplejet pels øger velfærden, og registreringer viser en ydelsesstigning på op til et kilo pr. ko pr. dag ved køer med adgang til kobørster. LMO giver her et bud på overvejelser, der er med til at sikre den rette placering.

Det, at have en velplejet pels, øger velfærden og giver sundere køer med højere ydelse. Derfor er det vigtigt at finde en placering i stalden, så de er let tilgængelige for køerne, uden at hænge i vejen for den normale trafik mellem hvileområdet og ædepladsen eller for adgangen til og fra malkning.

- Der er ingen tvivl om, at velplejet pels øger velfærden og giver sundere køer med højere ydelse, og der er rent faktisk registeret en ydelsesstigning ved køer med adgang til kobørster, fortæller Anja Juul Freudendal, som er faglig chefkonsulent ved LMO Byg og henviser til forsøg, som viser at goldkøer, som i goldperioden ikke har haft adgang til kobørster, vælger at bruge store dele af den første tid efter kælvning ved kobørsten fremfor ved foderbordet fordi køerne trænger til hudpleje.

Flere typer kobørster

Kobørster findes i forskellige modeller; hængende, lodrette, vandrette, dobbelt og skrå. Uanset hvilken type man vælger, er det vigtigt at børsten kan stimulere køerne både ved hovedet, på ryggen og bagpartiet.

- Men det er endnu mere vigtigt at få monteret dem i en korrekt højde, så både store og små køer i besætningen kan anvende dem, fortæller Anja Juul Freudendal.

Det kan også være en fordel med forskellige typer kobørster i samme hold køer, oplyser LMO.

Placering kan være svær i ældre stalde

I nye stalde er det som udgangspunkt rimeligt simpelt at placere kobørster, da de placeres i forbindelse med indretning, men i eksisterende stalde med eksisterende tværgange, blindegange eller sammenbygninger er det ikke altid let at få en kobørste placeret optimalt uden at fjerne sengebåse eller på anden måde skabe mere plads.

- Det er vigtigt, så vidt muligt, at minimere risikoen for »trafikpropper« eller besværliggørelse af arbejdsgange, men det handler også om at få placeret børsten, så hår og skidt omkring kobørsten ikke forurener foder og vand, forklarer Anja Juul Freudendal.

Kobørster kan sættes op mange forskellige steder og nogle er mere praktiske end andre. På staldoversigten kan man se eksempler på placeringer og hvilke fordele og ulemper LMO mener, der kan være ved hver placering.

 

Fordele

Ulemper

A

 

God plads omkring børsten (Foran malkestalden er der typisk en mindre opsamlingsplads og lidt ekstra plads til rådighed)

 

Sviner ikke i sengebås

Kan forstyrre ved opsamling

 

B

 

God plads omkring børsten

Sviner ikke i sengebås

Kan forstyrre ved udgang fra malkestald

C

 

God plads omkring børsten

 

Forurener foder

Reducerer ædepladser i stalden (ok, hvis enkeltrække og der afskærmes (3-4 m) op til foder)

Forstyrrer kotrafikken

D

 

Som regel lidt bredere gang grundet opsamlingsareal

Færrest køer passerer lige her

 

Der bliver meget uro bag 2 sengebåse og de fyldes med skidt/hår

Børsten hænger i vejen, hvis der kommer en drivbom

 

E+F

 

God plads omkring børsten

 

Der bliver meget uro bag 1 sengebås og den fyldes med skidt/hår

Forstyrrer kotrafikken

Børsten hænger i vejen, hvis der kommer en drivbom (E)

G+H

 

Køerne forstyrres ikke af skraber

Sviner ikke i sengebås

 

Tværgangen er knap bred nok til at give plads til vandkar og passerende køer. Hvis kobørsten hænges op her vil der blive trafikprop og køerne hindres adgang til foderbordet.

I

 

God plads omkring børsten Mindst trafik til og fra foderbordet i denne tværgang. Sviner ikke i sengebås

Kan forstyrrer køerne i den sidste sengebås ved væg

Kan forstyrre en drivbom

J

 

God plads omkring børsten

Sviner ikke i sengebås

 

Skraber parkeres i dette område

Der kan være mere beskidt gangareal i dette område

 

En kobørste kan placeres mange forskellige steder. LMO anbefaler A, B og I. 

Læs mere om Kvæg- og malkestalde

Valget af staldsystemer er afgørende for både produktivitet og dyrevelfærd i landbrugsdrift. Læs mere om emnet, og bliv inspireret af andres arbejdsgange og implementering af teknologier og automatiseringer.

Læs mere her

Læs også