Test dit nye malkecenter grundigt

Ofte skal der justeres adskillige detaljer, før et nyt malkeanlæg fungerer. Seges anbefaler derfor, at man ikke haster skiftet fra gammelt til nyt igennem.

Der er fortsat stor interesse for at bygge nye malkecentre på de danske bedrifter. Enten fordi det nuværende anlæg er blevet for lille eller er slidt op efter mange års brug. Det skriver Seges.
- Efter nogle år med nedgang i antal besætninger med AMS, er der også igen begyndt at være en interesse for automatisk malkning. Så det vi nu ser, er nye store malkecentre med side-by-side malkestalde eller karruseller samt besætninger der indsætter en eller flere nye malkerobotter.

Det oplever både specialkonsulent Helge Kromann, Seges og bygningskonsulent Robert Pedersen, bygningskontoret BK Nord. De understreger dog samtidig, at det er vigtigt at få grundig rådgivning, inden man kaster sig ud i et nyt malkecenter.

- Et malkecenter er jo et hav af ting, og de firmaer, der udbyder malkecentre, har som regel hvert deres fokus, så det kan være svært for landmanden at bevare fokus på helheden og overblikket over, hvad han har behov for på hans bedrift, siger Robert Pedersen.

Billigst er ofte ikke bedst

Når man er afklaret om funktion og indretning, anbefaler Helge Kromann, at man får et nyt sæt øjne på skitserne til den nye malkestald og sammenholder dem med de forventninger, man har til kapacitet, mandskab og fremtidssikring. Og så råder han til, at man få gennemgået de tilbud, man har fået hjem.
- Som bygherre har man en tendens til at se på den pris, der står nederst i tilbuddet og så vælge den billigste. Men det kan være svært at gennemskue, hvor meget man får for pengene. Vi oplever jævnligt, at det billigste tilbud ikke er det bedste til prisen, forklarer Helge Kromann.

- Sat lidt på spidsen, så oplever jeg af og til, at landmanden næsten står og hopper for at få køerne igennem det nye system i stedet for at få det testet godt igennem først

 Helge Kromann, specialkonsulent, Seges

Når malkeanlægget er etableret, bør man ifølge Helge Kromann, få ordentligt styr på, om anlægget også fungerer i praksis, som man ønsker. Han anbefaler, at man afsætter tid til en grundig test af det nye malkeanlæg, før det tages i brug.

- Kvalitetsrådgiverne er ofte ude at teste malkecentre halvanden måned efter, de er taget i brug. Og selv med grundig forberedelse og rådgivning, så finder vi altså fejl i en del anlæg, siger Helge Kromann.

Lær af andre

Konsulenten anbefaler, at man kigger andre brancher over skulderen, når et nyt anlæg tages i brug. Det kan eksempelvis være, hvordan proceduren er i mejeribranchen, siger han.
- Først bliver et nyt anlæg kørt igennem adskillige gange med vand. Så kører de testkørsler med mælk. Og først når de er helt sikre på, at alt er, som det skal være, kommer det med i produktionen. Sat lidt på spidsen, så oplever jeg af og til, at landmanden næsten står og hopper for at få køerne igennem det nye system i stedet for at få det testet godt igennem først, forklarer Helge Kromann.
Derfor er en afsluttende test, foretaget af en mælkekvalitetsrådgiver, altid en del af de tilbud på malkecentre, som såvel Helge Kromann som Robert Pedersen er med til at hente hjem.

Malkesystemer 2016 2019
Sildeben 1220 1099
AMS 700 612
Bindestald 514 307
Side-by-side 204 260

Læs mere om Kvæg- og malkestalde

Valget af staldsystemer er afgørende for både produktivitet og dyrevelfærd i landbrugsdrift. Læs mere om emnet, og bliv inspireret af andres arbejdsgange og implementering af teknologier og automatiseringer.

Læs mere her

Læs også