Fødevareminister: Først svar om mink i fremtiden i 2022

Man skal hen på den anden side af vinteren, før der bliver taget stilling til en fremtid for minkavl i Danmark, lyder det fra fødevareminister Rasmus Prehn (S).

Man skal først have flere erfaringer med udviklingen af coronasmitte i Danmark i løbet af de næste måneder, inden regeringen er villige til at se på en genåbning af minkerhvervet.

Det sagde fødevareminister Rasmus Prehn (S) på et åbent samråd onsdag. Han mener, at det er for tidligt at kunne tage stilling til spørgsmålet på nuværende tidspunkt.

- Sundhedsmyndighederne har sagt, at de kan lave en ny risikovurdering, når vi er kommet igennem vintermånederne, hviket de også sagde i forbindelse med den seneste risikovurdering, lød det fra fødevareministeren.

- De vintermåneder, som vi ser ind i, bliver temmelig afgørende for, om vi kan vurdere, hvad realismen er i at åbne op igen, fortsatte han.

Flere gange i løbet af samrådet slog ministeren på, at human sundhed kom i allerførste række, og at tingene må tage den tid, de må tage.

- Min og regeringens holdning er, at vi må respektere, at de (SSI og sundhedsmyndighederne, red.) har behov for at få mere viden, før de kan komme med en opdateret risikovurdering. Og når vi har overstået denne vinter, så har vi et bedre grundlag for at se på, om det er realistisk at åbne op for minkproduktion igen, sagde han.

Er der en fremtid?

Samrådet var indkaldt af den konservative Per Larsen, der ville have svar på, om der på nogen måde er udsigt til, at minkerhvervet kan vende tilbage.

- Det er jo et samråd, jeg indkaldte til tidligere, men siden da har man jo forlænget forbuddet (mod minkavl, red.) til at omfatte 2022. Så det kommer til at skue længere ud i fremtiden, lød det i motiveringen fra Per Larsen.

- Jeg vil gerne vide, hvordan minkavlerne kan påregne at være stillet fremadrettet. De har jo været hårdt ramt siden de blev påbudt at slå deres mink ned, fortsatte han.

Per Larsen tilføjede, at det måtte være rimeligt at få at vide, om ministeren havde planer om at sætte et arbejde i gang for at undersøge, om man kunne holde mink på forsvarlig vis i Danmark, eller om man påtænkte at forbyde minkavl i Danmark permanent.

Rasmus Prehn udtrykte igen sympati med minkavlerne, og den usikre situation, mange af dem står i.

- Jeg har meget stor forståelse for den følelse af usikkerhed overfor fremtiden, som minkavlerne har haft. De har bragt et meget stort offer i kampen mod coronavirus. Det er også derfor, vi indgik i en bred aftale om fuldstændig erstatning til minkavlerne, sagde Rasmus Prehn med henvisning til aftalen om erstatning med en ramme på 18,9 milliarder kroner.

Afviste permanent lukning

Prehn afviste samtidig, at det har været regeringens mål at få lukket erhvervet permanent.

- Beslutningen om at slå alle mink ned i november sidste år blev udelukkende truffet ud fra et hensyn til folkesundheden. Og når Statens Serum Institut (SSI, red.) holder fast i, at der en risiko for mennesker af ukendt størrelse forbundet med hold af mink i det kommende år, så tager jeg det meget alvorligt, lød det fra ministeren.

Han ville ikke tage stilling til, hvilken viden man skulle inddrage for eventuelt at kunne tegne en fremtid for minkavl, herunder brug af vacciner mod coronavirus i mink, som man blandt andet står foran at skulle tage i brug i Finland.

- I den fase, hvor vi i 2022 skal vurdere fremtiden for minkavl i Danmark kan vi i relevant omfang inddrage Dansk Veterinær Konsortium, som jeg tidligere har sagt, men tingene skal gøres i den rigtige rækkefølge, og det, der så absolut har været regeringens prioritet nummer et, det er menneskers liv og helbred, lød det fra Rasmus Prehn.

Sundhedsmyndigheder involveret

Under samrådet blev fødevareministeren også spurgt ind til historien om, at myndighederne trak en bestilling på en undersøgelse hos DK-Vet af fremtidig minkavl i Danmark tilbage.

- DK-Vet var i gang med at undersøge, om man kunne genoptage minkavl i Danmark, hvis mink og dem der håndterede mink, var vaccineret. Men kort tid efter den bestilling er afgivet, bliver den trukket tilbage, hvorefter Sundhedsstyrelsen så beder SSI om at lave den omtalte risikovurdering. Hvorfor blev den bestilling hos DVK annulleret, spurgte Venstres Torsten Schack-Pedersen.

Her kunne fødevareministeren oplyse, at det var sket på foranledning af sundhedsmyndighederne.

- Det, jeg forstår, er at sundhedsmyndighederne vurderede, at der først skulle laves en risikovurdering for den humane sundhed. Det påpegede de overfor Fødevareministeriet, og bad om at bestillingen blev trukket tilbage, hvilket embedsmænd i mit ministerium accepterede, lød svaret fra Prehn.

Samråd og forhandlinger

Han kunne desuden oplyse, at han to gange inden for den næste måned igen skal i samråd i Miljø- og Fødevareudvalget på Christiansborg.

Den 18. november er Rasmus Prehn kaldt i samråd af Venstres minkordfører Thomas Danielsen, hvor han igen skal svare på, hvad regeringen har gjort for at undersøge de sundhedsmæssige risici ved ophør af dvaleordningen for minkproduktion.

Og ugen efter, den 24. november skal ministeren, også på foranledning af Thomas Danielsen, svare på, hvad man vil gøre for at kunne genoptage minkavl på et tidspunkt i Danmark.

På samrådet oplyste Rasmus Prehn også, at han indkalder partierne til forhandlinger om at kunne videreføre den nuværende dvaleordning for minkavlere. Det handler blandt andet om at få den økonomiske ramme for en fortsat dvaleordning på plads.

Læs også