En økologisk linedans

I overgangsåret fra den tidligere CAP’s Økologisk Arealtilskud til den nye CAP’s Økologiske Arealstøtte gælder det om at holde tungen lige i munden, da der ikke kun er ændret på beløb, men også støtteperioder.

Med den nye fælles EU-landbrugspolitik 2023-2027, CAP, er der blevet ændret en del på økologernes støtte. Det, der tidligere hed Økologisk Arealtilskud, og var et femårigt tilsagn om støtte med femårig binding, er nu blevet en etårig bioordning under det nye navn Økologisk Arealstøtte.

- Så økologiske landmænd kan have dele af bedriften under den gamle flerårige ordning, hvor de måske har tre års bindingsperiode tilbage og andre stykker under den nye ordning, så man skal været opmærksom, forklarer økologikonsulent i Velas Mads Buch Petersen.

Afhængig af, hvornår man har købt eller forpagtet jorden, er man underlagt forskellige regler. Hvis man allerede har et tilsagn om Økologisk Arealtilskud, kan man søge om at få et tilsagn om frugt/bær-tillæg og tillæg for reduceret kvælstoftilførsel til det eksisterende tilsagn.

Ændring i støtteperiode

Den tidligere femårige ordning gik fra 1. september til 31. august fem år senere.
- Den nye ordning følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december, hvor den tidligere ordning fulgte høståret. Arealer skal derfor søges og være drevet økologisk i hele kalenderåret. Det skal man især være opmærksom på, hvis man forpagter jord, siger Mads Buch Petersen.

Uændret basisstøtte

Har man en bedrift, der ved fællesskemafristen er certificeret til økologisk jordbrugsproduktion, eller har man ved fællesskemafristen ansøgt om certificering til økologisk jordbrugsproduktion, kan man søge Økologisk Arealstøtte til arealer som var omlagt senest d. 1. januar. Det er en betingelse, at man har søgt og får udbetalt grundbetaling for de arealer, man søger Økologisk Arealstøtte på.

- Basistilskuddet er uændret 870 kroner per hektar, og der kan søges tilskud for kvælstofreduktion. Omlægningsstøtten er forhøjet fra 1200 til 1600 kroner per hektar og er en toårig ordning, hvor nu også eksisterende økologer kan modtage omlægningstillæget, og så er der en række mindre ændringer, fortæller Mads Buch Petersen.

Ingen krav om høst

En anden væsentlig ændring i forhold til tidligere er, at der ikke er krav om høst og udbytte.

- Under den gamle ordning var det en betingelse for at få tilskud, at man kunne dokumentere høst af en afgrøde på det areal, man fik tilskud til. Sådan er det ikke længere. Den nye ordning kræver ikke dette. Her er det nok, at man kan dokumentere en landbrugsaktivitet som for eksempel afslåning af græs, siger Mads Buch Petersen.

Vil øge det økologiske areal

Formålet med ændringerne i forhold til den tidligere ordning er at øge det areal, der drives økologisk og at fastholde det areal, der allerede er omlagt:

- Hensigten er at opnå mere biodiversitet, få et bedre miljø, klimagevinster og bedre dyrevelfærd.

Lettere at overskue

Den gode nyhed for økologikonsulenter og økologer er, at fremtidens ansøgninger bliver lettere at overskue.

- I et overgangsår, hvor man ændrer på perioder og tilskud, vil der være mere, man skal tage højde for. Næste gang har vi kun de etårige tilskud at holde styr på og så omlægninger, siger Mads Buch Petersen.

Økologikonsulenten er selv økologisk landmand og driver 40 hektar ved Nyborg.

Økologisk Arealstøtte beløb:

Man kan søge basisstøtte under økologisk arealstøtte samt eventuelt et eller flere tillæg. Det er et krav for at få tillæg, at man også søger basisstøtte.

Tilskud til basisstøtte er i udgangspunktet: 870 kr. (116,78 euro)/ha.

Tillæggene er i udgangspunktet:

Omlægningstillæg (udbetales i op til 2 år) 1.600 kr. (214,77 euro)/ha

Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel 650 kr. (87,25 euro)/ha

Frugt/bær-tillæg: 4.000 kr. (536,91 euro)/ha

Kilde: www.lbst.dk

Følg EU-reformen her i avisen

EU får en ny fælles landbrugspolitik, Common Agricultural Policy (CAP). Den nuværende CAP er udløbet til nytår, og det betyder at et helt nyt sæt regler for, hvordan man får landbrugsstøtte, er trådt i kraft 1, januar 2023. Her i avisen følger vi implementeringen af de mange nye tiltag, regler og støttemuligheder, der følger med den nye CAP.

Hver uge vil vi beskrive, hvordan CAP-reformen rammer de danske landmænd, hvilke positive og negative konsekvenser ændringerne får for dansk landbrug, og vi vil følge med i, om de nye regler bliver implementeret efter hensigten.

Læs også