Formand for L&F Fjerkræ: Velfærdsaftale savner fagligt belæg

Landbrug & Fødevarer Fjerkræ er dybt skeptiske over indholdet af en aftale, som fødevareministeren har indgået sammen med et flertal i regeringen om at forbedre dyrevelfærden hos hurtigt-voksende slagtekyllinger i Danmark og EU.

Den nye aftale på dyrevelfærdsområdet indebærer blandt andet, at man fra dansk side vil arbejde for en udfasning af kyllingeracen Ross308 på EU-niveau.

Formand for Landbrug & Fødevarer Fjerkræ, Martin Hjort Jensen, er dybt skuffet over manglende inddragelse af branchen og over aftalen, som han mener overser de vigtige dyrevelfærdsforbedringer, som er sket hos kyllingeracen Ross 308.

- Aftalen er dybt forfejlet og overser de afgørende fordele ved Ross 308-racen, for eksempel den høje foderudnyttelse. I et klima-perspektiv, hvor landbrugets og generelt samfundets CO2 udledning skal nedbringes, så virker det helt håbløst at arbejde for en udfasning af den mest klima-effektive kylling vi har.

- Jeg mener, at man med aftalen ignorerer den meget betydelige indsats, der allerede er gjort på dyrevelfærdsområdet i slagtekyllingeproduktionen i Danmark. Herunder også i produktioner med Ross 308, siger Martin Hjort Jensen.

Vil stadig ligge i køledisken

Han påpeger, at uanset hvilke tiltag, der bliver gjort i Danmark og i EU, så vil Ross 308 fortsat være at finde i kølediskene i de danske supermarkeder.

- Den vil så blot blive importeret fra lande som eksempelvis Brasilien og Thailand, hvor dyrevelfærd, antibiotikabrug og fødevaresikkerhed ikke prioriteres på bare tilnærmelsesvis samme måde, som man gør i Danmark. Derfor er det her helt hul i hovedet. Derfor sætter en eventuel udfasning af Ross 308 på EU-niveau både dyrevelfærd og fødevaresikkerhed på alvorlig prøve.

Mere følelser end faglighed

Formanden finder det desuden problematisk, at der lægges op til et påbud til de statslige institutioner om at købe bestemte kyllingeracer.

- Jeg synes, det er meget voldsomt, at man direkte påtvinger de statslige institutioner et valg af kyllingeracer. Vil man fremme en særlig type kylling i det offentlige, hvilket jeg helt isoleret set har svært ved at se rimeligheden i, så så jeg hellere, at man overvejede at etablere en incitamentsordning, der opmuntrer til at vælge dyrevelfærdsmærkede kyllinger, siger Martin Hjort Jensen.

- Fjerkræproduktionen er på et godt spor. Det kan ingen med fagligt belæg benægte. Derfor er det også så trist, at man – på et mere følelsesbetonet, end fagligt grundlag – stigmatiserer en lang række producenter, der hver dag arbejder fokuseret på at gøre produktionen mere bæredygtig og med bedre velfærd, siger Martin Hjort Jensen.

Flertal vil forbedre dyrevelfærd hos hurtigt-voksende slagtekyllinger

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige er enige om fire initiativer, der skal forbedre dyrevelfærden og bidrage til at reducere produktionen af hurtigt-voksende slagtekyllinger:

Parterne vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal sætte lys på de dyrevelfærdsmæssige forhold i produktionen af slagtekyllinger i Danmark.

Derudover skal der fra dansk side arbejdes for en udfasning af produktionen af hurtigt-voksende slagtekyllinger på EU-niveau.

Man vil også lave kampagner i regi af Det Statslige Dyrevelfærdsmærke, som skal bidrage til at fremme efterspørgsel på langsomt-voksende slagtekyllinger.

Endelig kommer der en udfasning af statsligt indkøb af hurtigt-voksende slagtekyllinger.

Initiativerne forudsætter, at der indgås en endelig aftale.

Tilfredse politikere

Fødevareminister Jacob Jensen (V) siger:

- Jeg er glad for, at jeg sammen med en række af Folketingets partier nu har en fælles forståelse om fire tiltag for slagtekyllinger. Vi vil arbejde videre med en samlet aftale til gavn for både dyr, landmænd, slagterier, detailhandlen og forbrugerne.

Fødevareordfører for Socialdemokratiet Ida Auken siger:

- Socialdemokratiet mener, at husdyr i Danmark skal have det godt. Det har de hurtigt-voksende slagtekyllinger ikke i dag. Kyllingerne har tit svært ved at gå og avlsdyrene er ofte sultne. Derfor sætter vi nu ind for at forbedre vilkårene for dem.

Dyrevelfærdsordfører for Socialistisk Folkeparti Carl Valentin siger:

- Jeg er ærlig talt hamrende stolt over, at Danmark nu kommer til at arbejde for et totalstop for produktion af turbokyllinger i EU. Det er en milepæl for kyllingers velfærd, og det sætter en stor fed streg under, at dyr ikke skal fremavles til at vokse så hurtigt, at de lider under det.

Læs også