Ministerium kigger på at udfase burægsproduktion hurtigere

Fødevareministeret er fortsat ved at afsøge muligheden for en kortere overgangsperiode end 12 år, lyder det fra minister.

Fødevareministeriet er fortsat ved at afsøge muligheden for at udfase burægsproduktion i Danmark hurtigere end de 12 år, der allerede er vedtaget.

Det skriver fødevareminister Jacob Jensen (V) i et svar til Folketinget.

Anledningen er et spørgsmål fra medlem af Folketinget, Helene Liliendahl Brydensholt (ALT), som ville have ministeren til at forholde sig til, at Dava Foods i juli 2022 udfasede buræg i Sverige af etiske årsager, men ikke har gjort det i Danmark, hvor selskabet ejer seks besætninger med burægsproduktion.

- Jeg er enig i, at udfasning af burægsproduktion i Danmark er vigtig (…). Jeg har endvidere indledt politiske drøftelser om en aftale på dyrevelfærdsområdet, hvori tiltag vedr. en hurtigere udfasning af buræg kan indgå. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er fortsat ved at afsøge muligheden for en kortere overgangsperiode, svarer ministeren.

Læs også