Der ligger store besparelser i en jordprisanalyse

Med en jordprisanalyse i baghånden kan man ifølge Velas få bedre vilkår i sin bank og realkreditinstitut. Det kan betyde årlige besparelser på flere hundrede tusinde kroner.

Morten Raabjerg Holm, virksomhedsrådgiver i Velas og manden, der står bag udviklingen af jordprisanalysen. Arkivfoto

Jordpriser har afgørende betydning for, hvilke vilkår du kan få i din bank eller i kreditinstituttet. Netop derfor kan der som landmand være rigtig mange penge at hente i at få lavet en analyse af jordpriserne.

For en landmand har en jordprisanalyse fra Velas resulteret i en årlig besparelse på 300.000 kroner. For en anden ligger den årlige besparelse på 75.000 kroner, mens den for en tredje lander på 190.000 kroner. Det viser tre eksempler fra det virkelige liv, hvor landmænd med en jordprisanalyse har fået forhandlet bedre vilkår i deres bank.

- Jordpriserne har stor betydning for, hvordan bankerne vurderer kundernes soliditet – altså deres formue. Derfor nytter det ikke noget, at jordprisen vurderes for lavt. I jordprisanalysen dokumenterer vi, hvad jordpriserne er i nærområdet hos den enkelte, siger Morten Raabjerg Holm, virksomhedsrådgiver i Velas og manden, der står bag udviklingen af jordprisanalysen.

- Vi ser mange eksempler på, at jordpriserne bliver vurderet væsentligt lavere end det, der reelt handles til, siger han videre.

Mange penge

Dermed kan der for landmænd være rigtig mange penge at hente i at kunne dokumentere over for bank eller realkreditinstitut, hvad jorden faktisk handles til. I en jordprisanalyse tager Velas udgangspunkt i reelle handler af landbrugsejendomme inden for en radius af 10-12 kilometer det seneste år til halvandet.

- De data analyserer vi på, så landmanden får en masse referencehandler, som de kan bruge til at vise over for pengeinstituttet, at jorden faktisk er mere værd, end den er vurderet til, siger Morten Raabjerg Holm.

Så meget kan der hentes

Hvor meget man kan spare, afhænger i sagens natur af, hvor stor ens gæld er, hvor meget jord man har, og hvilke vilkår man har i banken i dag.

Morten Raabjerg Holm har set flere eksempler på, at jorden er blevet vurderet til mellem 140.000 og 160.000 kroner pr. hektar, men i virkeligheden handles til over 180.000 kroner pr. hektar. Ifølge ham vil en jordprisanalyse, sammen med øvrig økonomisk rådgivning, kunne spare de fleste landmænd for mellem 25.000 og op til 500.000 kroner årligt.

Bedre vilkår

Jordprisanalysen kan af landmanden bruges til at få bedre vilkår i banken. Det kan være, at man kan få sænket renten eller bidragssatsen. Måske får man mulighed for at indfri eller konvertere bankgælden til kreditforeningsgæld.

- Når vi virkelig kan skabe noget værdi og hente nogle besparelser for landmændene, skyldes det, at jordpriserne er et konkurrenceparameter for pengeinstitutterne, siger Morten Raabjerg Holm og giver et eksempel:

- Hvis det ene pengeinstitut siger til en landmand, at de vurderer jordprisen til 200.000 kroner pr. hektar, så vurderer de en tilfældig ejendom på for eksempel 200 hektar til 40 millioner kroner. Kommer der så et andet institut og vurderer jordprisen til 175.000 kroner pr. hektar, vil samme ejendom kun vurderes til 35 millioner kroner. Dermed vurderer det første pengeinstitut kunden bedre, og det vil resultere i bedre vilkår og bedre belåning, siger han.

Samtidig kan der i Velas’ rådgivning sammenlignes med andre lignende landbrug, og det kan igen bruges som en løftestang over for pengeinstituttet.

- Fordi vi også kan sammenligne med, hvad andre landmænd med samme soliditet betaler hos deres bank, kan vi sikre bedre vilkår for den enkelte. Det er den samlede rådgivning, der gør, at der kan være penge at spare på en jordprisanalyse, siger Morten Raabjerg Holm.

Fik lavere rente

At der er penge at spare, bekræftes af et par eksempler fra den virkelige verden.

Velas Finans og Formue-team har blandt andet hjulpet en landmand med en samlet gæld på omkring 40 millioner kroner, hvoraf de cirka 30 millioner lå i realkredit, mens de cirka 10 millioner lå i bankgæld. Her lykkedes det, med udgangspunkt i en jordprisanalyse, at få et tillægslån hjem i kreditforening, som kunne indfri en del af banklånet, at få sænket renten på resterende banklån med 2 procentpoint, mens bidragssatsen blev sænket fra 1,45 procent til 1,15 procent. Alt i alt betyder det, at landmanden nu sparer 300.000 kroner årligt på renter og bidrag.

I et andet eksempel, hvor en landmand havde en samlet gæld på omkring 17,5 millioner kroner, lykkedes det med en jordprisanalyse at få konverteret hele bankgælden til realkreditgæld, og det resulterede i en samlet årlig besparelse på renter og gebyrer på 75.000 kroner.

I det tredje eksempel lykkedes det også at konvertere en bankgæld på lige over 3,5 millioner kroner til realkreditgæld, ligesom bidragssatsen blev sænket fra 1,05 procent til 0,60 procent. Dermed landede den årlige besparelse på renter og gebyrer på 190.000 kroner.

Hvad er en jordprisanalyse?

  • Dokumentation af agerjordprisen i nærområdet
  • Minimum tre referencehandler
  • Kan anvendes i årsrapport til at sikre de rigtige værdier på jorden
  • Giver kendskab til jordprisen i nærområdet, relevant viden både som køber og som sælger
  • Godt værktøj til forhandling af vilkår i pengeinstitut

Kilde: Velas

Læs også