Assurandør eller forsikringsmægler

Forsikringer inden for landbruget er komplekse, og derfor får mange landmænd også hjælp af en forsikringsmægler, der er helt økonomisk uafhængig af forsikringsselskaberne.

- Når et forsikringsselskab skal sammensætte og prissætte en forsikring for et landbrug, er der mange individuelle forhold, der skal tages hensyn til, påpeger Peter Quitzau, direktør i DLBR Forsikringsmægler A/S. Arkivfoto

Et landbrugs forsikringer er komplicerede. Det skyldes blandt andet, at landbruget ofte tjener både som arbejdsplads og privatbolig for familien, at der er store værdier koncentreret, samt en sammenblanding af maskiner, brandbart oplag og besætning med deraf følgende forhøjede risici for skader i form af person-, bygnings-, ansvars- og miljøskader.

Samtidig er der ofte både gamle udtjente bygninger, en ældre bygningsmasse, der stadig er i brug og helt moderne driftsbygninger.

- Når et forsikringsselskab skal sammensætte og prissætte en forsikring for et landbrug, er der mange individuelle forhold, der skal tages hensyn til, påpeger Peter Quitzau, direktør i DLBR Forsikringsmægler A/S, og tilføjer:

- Ud fra disse data laves forsikringspolicen, der er kontrakten med landmanden, og fastsættes forsikringspræmien. Det er derfor afgørende, både for præmiens størrelse og forsikringsdækningen, når skaden sker, at forsikringerne er sammensat, så de dækker rigtigt ud fra behovet. Hverken mere eller mindre.

Landmandens eget ansvar

Når landmanden bliver betjent direkte af forsikringsselskabets assurandør, er det landmandens eget ansvar at læse forsikringspolicen igennem og derved sikre, at den svarer til det ønskede. Når præmien er betalt, er det landmandens accept af policens dækningsomfang.

- For landmanden er udfordringen, at forsikringspolicen ofte indeholder begreber og vendinger, der kræver en dybere viden om forsikring, pointerer Peter Quitzau og fortsætter:

- Ofte kan man i forsikringspolicen kun læse hvilke dækninger der er valgt, men ikke hvilke, der kunne være valgt. Endelig præsenterer policen kun det aktuelle forsikringsselskabs muligheder. Der kan være andre løsninger, som er bedre, men som det valgte forsikringsselskab ikke selv har på hylden.

Når der sker en skade, og der derfor bliver brug for forsikringerne, er det vigtigt både at kunne forstå forsikringspolicen og de tilhørende forsikringsbetingelser. Det er også vigtigt at vide, hvad der er praksis i forhold til den aktuelle skade og gerne kunne drage sammenligning med andre tilsvarende skader. Alt sammen for at opnå den korrekte erstatning.

Store værdier på spil

- Forsikringsselskabets sælgere, assurandørerne, kan kun rådgive ud fra deres eget forsikringsselskabs produkter og retningslinjer. De er oftest delvist provisionslønnet og har derved en egen interesse i, at forsikringspræmien ikke reduceres. Desuden stilles der store krav om nysalg til assurandørerne og det kan gå ud over den nødvendige servicering af bestående kunder, fastslår Peter Quitzau.

Når der sker en skade, må assurandøren ikke hjælpe kunden. Her er det forsikringsselskabets skadebehandlere og taksatorer, der tager over.

- Fordi produktionslandbrugets forsikringer er komplekse, og der er store værdier på spil, lader mange sig i dag rådgive af forsikringsmæglere for at opnå den sikkerhed, der ligger i at have sin egen specialist ved sin side, fortæller Peter Quitzau.

- Både når forsikringerne skal tegnes, og når der sker en skade. En specialist, der alene varetager landmandens interesser, understreger han i den forbindelse.

Særlig uddannelse og erfaring

Forsikringsmægleren er kundens egen rådgiver og kan placere de enkelte forsikringer i de forsikringsselskaber, hvor det giver mest værdi for kunden.

- En forsikringsmægler skal være helt økonomisk uafhængig af forsikringsselskaberne. Det er kunden, der betaler for forsikringsmæglerens arbejde, og mægleren skal alene varetage kundens interesser, forklarer Peter Quitzau.

- Forsikringsmægleren skal, tilføjer han, være godkendt af Finanstilsynet. Det kræver, at mægleren har en særlig uddannelse fra Forsikringsakademiet og erfaring med det område, mægleren skal rådgive om.

- Desuden skal forsikringsmægleren være dækket af en ansvarsforsikring, der dækker hvis der skulle opstå tab hos kunden som følge af mangelfuld eller forkert rådgivning, slutter Peter Quitzau.

Læs også